STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

Adresa Poštovní 338/4, 733 01 Karviná (neprobíhají zde výměny) Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, úterý a pátek 10:00–14:00h, středa a čtvrtek 14:00–18:00h v Karviné. Pondělí - čtvrtek 10:30 - 14:00h, pátek 10:30 - 13:00h v Orlové.
Kapacita Okamžitá kapacita - 5 klientů Smluvní kapacita je 120 aktivních klientů v Karviné a 60 v Orlové.
Kontakt
Terén Karviná terénní pracovníci 730 181 926
Terén Orlová terénní pracovníci 704 675 690
Mgr. et Mgr. Jana Ondrušková vedoucí služby 731 428 974 online@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

 

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté spolupracovat s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním prostřednictvím sběru a bezpečné likvidace injekčního materiálu.

Cíle služby

 

1. Snížit možné riziko opakovaného použití injekčního materiálu, jeho sdílení a přenosu infekčních onemocnění mezi uživateli prostřednictvím distribuce injekčního materiálu a jiného zdravotnického materiálu.

2. Vést klienty k bezpečnému užívání jak pro něj, tak pro okolí.

3. Motivovat klienty ke změně, která může vést k abstinenci a k případné budoucí léčbě.

4. Napomáhat klientům řešit jejich životní situace (práce, bydlení, finance, rodina atd.), které mohou vést k zlepšení nebo stabilizaci kvality jejich života.

Cílová skupina

 

Cílovou skupinou terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou injekční uživatelé návykových látek žijící nebo zdržující se na území města Karviná a Orlová

image

Zásady

Dostupnost

Mlčenlivost a diskrétnost

Individuálnost

Důstojnost a rovnost

Samostatnost

Nabídka služeb

 

Výměnný program – použité injekční stříkačky za čisté

Poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik 

Doprovod, zprostředkování návazných služeb (léčba, testování) jednání s institucí ve prospěch klienta

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Zprostředkování bydlení, komunikace s úřady (oddělení hmotné nouze), školou, lékařem, OSPOD, podávání informací o běžných společenských normách, poskytnutí informací o základních právních předpisech

Bydlení, občanka, dávky, (podání informací a pomoc bez využití dalších osob a institucí)

Pomoc při hledání práce

 

image

Fotogalerie

STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

Podporují nás

logo MSK
logo Pepino
logo EU Found
logo plánování socslu