STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

Adresa Poštovní 338/4, 733 01 Karviná (neprobíhají zde výměny) Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, úterý a pátek 10:00–14:00h, středa a čtvrtek 14:00–18:00h.
Kapacita Okamžitá kapacita - 3 klienti Smluvní kapacita je 130 aktivních klientů
Sociální sítě

Poslání služby

 

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté spolupracovat s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním prostřednictvím sběru a bezpečné likvidace injekčního materiálu.

Cíle služby

 

1. Snížit možné riziko opakovaného použití injekčního materiálu, jeho sdílení a přenosu infekčních onemocnění mezi uživateli prostřednictvím distribuce injekčního materiálu a jiného zdravotnického materiálu.

2. Vést klienty k bezpečnému užívání jak pro něj, tak pro okolí.

3. Motivovat klienty ke změně, která může vést k abstinenci a k případné budoucí léčbě.

4. Napomáhat klientům řešit jejich životní situace (práce, bydlení, finance, rodina atd.), které mohou vést k zlepšení nebo stabilizaci kvality jejich života.

Cílová skupina

 

Cílovou skupinou terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou injekční uživatelé návykových látek žijící nebo zdržující se na území města Karviná.

image

Zásady

Dostupnost

Mlčenlivost a diskrétnost

Individuálnost

Důstojnost a rovnost

Samostatnost

Nabídka služeb

 

Výměnný program – použité injekční stříkačky za čisté

Poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik 

Doprovod, zprostředkování návazných služeb (léčba, testování) jednání s institucí ve prospěch klienta

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Zprostředkování bydlení, komunikace s úřady (oddělení hmotné nouze), školou, lékařem, OSPOD, podávání informací o běžných společenských normách, poskytnutí informací o základních právních předpisech

Bydlení, občanka, dávky, (podání informací a pomoc bez využití dalších osob a institucí)

Pomoc při hledání práce

 

image

Fotogalerie

STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

Podporují nás

logo MSK
logo Pepino
logo EU Found
logo plánování socslu