STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

Adresa Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí 10:00 – 14:00 hodin. Úterý 10:00 – 14:00 hodin. Středa 14:00 – 18:00 hodin. Čtvrtek 14:00 – 18:00 hodin. Pátek 10:00 – 14:00 hodin
Kapacita Maximální okamžitá kapacita – 2 uživatelé
Kontakt
terénní pracovníci 730 181 926
Sociální sítě

Poslání služby

 

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté spolupracovat s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním prostřednictvím sběru a bezpečné likvidace injekčního materiálu.

Cíle služby

 

1. Snížit možné riziko opakovaného použití injekčního materiálu, jeho sdílení a přenosu infekčních onemocnění mezi uživateli prostřednictvím distribuce injekčního materiálu a jiného zdravotnického materiálu.

2. Vést klienty k bezpečnému užívání jak pro něj, tak pro okolí.

3. Motivovat klienty ke změně, která může vést k abstinenci a k případné budoucí léčbě.

4. Napomáhat klientům řešit jejich životní situace (práce, bydlení, finance, rodina atd.), které mohou vést k zlepšení nebo stabilizaci kvality jejich života.

Cílová skupina

 

Cílovou skupinou terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou injekční uživatelé návykových látek žijící nebo zdržující  se na území města Karviná.

image

Zásady

Nízkoprahovost

Diskrétnost a mlčenlivost

Individualizovaná podpora klienta

Respekt a rovnost

Samostatnost

Nabídka služeb

 

Výměnný program – použité injekční stříkačky za čisté

Doprovod, zprostředkování návazných služeb (léčba, testování) jednání s institucí ve prospěch klienta

Zprostředkování bydlení, komunikace s úřady (oddělení hmotné nouze), školou, lékařem, OSPOD, podávání informací o běžných společenských normách, poskytnutí informací o základních právních předpisech

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Bydlení, občanka, dávky, (podání informací a pomoc bez využití dalších osob a institucí)

Pomoc při hledání práce

Poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

image

Fotogalerie

Podporují nás

logo MSK
logo Pepino
logo EU Found
logo plánování socslu