ELIM Stonava, pečovatelská služba

 

Místo poskytování služby

Stonava 1080, 735 34  Stonava

Doba poskytování služby

Terénní forma 

(poskytování služeb v domácnostech uživatelů)

PONDĚLÍ až PÁTEK
(kromě státních svátků)
7:00 - 20:00 hod. 

V době od 17:00 - 20:00 hod. je poskytování služeb limitováno kapacitními možnostmi střediska. 

Ambulantní forma 

(poskytování služeb v budově DPS Stonava 1080 – prádelna a kulturní místnost)

PONDĚLÍ až PÁTEK
(kromě státních svátků)
7:00 - 13:30 hod.

SOBOTY a NEDĚLE
(kromě státních svátků)
7:00 - 20:00 hod.

Služby o víkendech jsou limitovány kapacitními možnostmi střediska.

Kapacita

Okamžitá kapacita: 5 uživatelů

Maximální denní kapacita: je 70 uživatelů

Cena

110 Kč/na hodinu v pracovních dnech

130 Kč/na hodinu o víkendech

Velký nákup, týdenní - 110 Kč
Praní a žehlení - 60 Kč/1 kg prádla          Donáška jídla z jídelny - 20 Kč + cena jídla

Podrobný přehled úhrad je uveden v Sazebníku úhrad ZDE

Kontakt

Vedoucí střediska I
mobil: 731 425 112
kancelář: 596 420 590

vedouci.elimstonava@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník (jednání se zájemci o službu, poradenství)                   
mobil.: 739 390 679

socp.elimstonava@slezskadiakonie.cz

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů pro účely poskytování pečovatelské služby - zkrácená verze

 

Plníme přání našim seniorům! Zapojit se můžete i Vy. 

Více informací ZDE. 

Děkujeme za 1. splněný dárek! 

Firmě ALPHA Union, spol. s r.o. děkujeme za věcný sponzorský dar, kdy firma zakoupila a dodala dataprojektor, vysouvací mechanické plátno, držák na dataprojektor a reproduktory. Díky tomuto vybavení máme možnost obyvatelům pečovatelských domů v kulturní místnosti pouštět videopozdravy a jiné příspěvky.

http://www.alphaunion.cz/

      

Reportáže z naší služby

Reportáž TV Polar - Pečovatelská služba ELIM Stonava v obci velmi pomáhá

Stonavské děti na seniory naší služby nezapomněly ani o Velikonocích! 

Přání pro Slezskou diakonii k 30 letům za Oblast Karvinsko. 

Adventní potěšení pro seniory připravili děti ze Stonavské mateřské školky

Předškoláci potěšili seniory originálním videodárkemObec Stonava získala další roušky pro potřebné, distribuuje je služba ELIM StonavaStonavské seniorky pomáhají svým vrstevníkůmStonavské pečovatelky pomáhají seniorům s nákupyVe Stonavě máme šikovné švadlenky, roušky potřebují všichniMŠ Stonava Dolany vyrobila video pro naše seniory

 

Poslání

Posláním terénní pečovatelské služby ELIM Stonava je poskytovat individuální podporu a pomoc při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a domácnost především seniorům, ale i mladším lidem od 27 let věku, se sníženou soběstačností, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Služba je zajišťována v obci Stonava.

 

Cíle služby

Cílem pečovatelské služby je stav, kdy:

 • uživatel může nadále žít ve svém domácím prostředí
 • uživatel má zajištěné své životní potřeby

 

Zásady služby    

Při své práci se pracovníci řídí těmito zásadami:

 • přistupujeme k uživateli individuálně, na základě jeho stávajících potřeb  
 • podporujeme uživatele v soběstačnosti
 • partnerství poskytovatele a uživatele
 • komunikace na základě vzájemné úcty

 

Komu je služba určena

Věková struktura cílové skupiny

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou jsou osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a to konkrétně:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním, které jsou ve stabilizovaném stavu,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři

 

Důvody pro neposkytnutí služby

 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • kapacita je plně využita
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby ELIM Stonava z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Jak služba probíhá

 • Jednání se zájemcem: poskytnutí informací o spolupráci, o potřebách zájemce, o průběhu služby aj.
 • Smlouva o poskytování služby: služba probíhá na základě smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem
 • Přímá práce: pracovník přijde v dohodnutý čas do domácnosti uživatele a vykonává sjednané úkony. Pracovník s uživatelem individuálně plánuje a hodnotí průběh služby.

 

Co nabízíme

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy - donáška
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • pronájem jídlonosičů a misek
 • duchovní podpora
 • kopírování a tisk dokumentů
 • pomoc a podpora při vyřizování osobních záležitostí
 • mimořádný krátkodobý dohled nad uživatelem v domech s pečovatelskou službou č.p. 1080 a 613

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor