ELIM Stonava, pečovatelská služba

 

Místo poskytování služby

Stonava 1080, 735 34  Stonava

Doba poskytování služby

Terénní forma:

PONDĚLÍ až PÁTEK
(kromě státních svátků)

7:00 - 20:00 hod. 

V době od 17:00 - 20:00 hod. je poskytování služeb limitováno kapacitními možnostmi střediska. 

Ambulantní forma

PONDĚLÍ až PÁTEK
(kromě státních svátků)

6:30 - 13:30 hod.

SOBOTY a NEDĚLE
(kromě státních svátků)
7:00 - 20:00 hod.

Služby o víkendech jsou limitovány kapacitními možnostmi střediska.

Kapacita

Okamžitá kapacita: 5 uživatelů

Maximální denní kapacita: je 70 uživatelů

Cena

110 Kč/na hodinu v pracovních dnech

130 Kč/na hodinu o víkendech

Velký nákup, týdenní - 110 Kč
Praní a žehlení - 60 Kč/1 kg prádla          Donáška jídla z jídelny - 20 Kč + cena jídla

Podrobný přehled úhrad je uveden v Sazebníku úhrad ZDE

Kontakt

Vedoucí střediska I
mobil: 731 425 112
kancelář: 596 420 590

vedouci.elimstonava@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník (jednání se zájemci o službu, poradenství)                   
mobil.: 739 390 679

socp.elimstonava@slezskadiakonie.cz

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů pro účely poskytování pečovatelské služby - zkrácená verze

Velmi milou návštěvu jsme přivítali v předvánočním čase z mateřské školy na Hořanech.

Na stonavské seniory nezapomněly ani děti z mateřské školy na Dolanech.

Děkujeme za společný čas.

 

 

 

Reportáže z naší služby

Předškoláci potěšili seniory originálním videodárkem
Obec Stonava získala další roušky pro potřebné, distribuuje je služba ELIM Stonava
Stonavské seniorky pomáhají svým vrstevníkům
Stonavské pečovatelky pomáhají seniorům s nákupy
Ve Stonavě máme šikovné švadlenky, roušky potřebují všichni

MŠ Stonava Dolany vyrobila video pro naše seniory

 

 

Poslání

Posláním terénní pečovatelské služby ELIM Stonava je poskytovat individuální podporu a pomoc při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a domácnost především seniorům, ale i mladším lidem od 27 let věku, se sníženou soběstačností, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Služba je zajišťována v obci Stonava.

 

Cíle služby

Cílem pečovatelské služby je stav, kdy:

 • uživatel může nadále žít ve svém domácím prostředí
 • uživatel má zajištěné své životní potřeby

 

Zásady služby    

Při své práci se pracovníci řídí těmito zásadami:

 • přistupujeme k uživateli individuálně, na základě jeho stávajících potřeb  
 • podporujeme uživatele v soběstačnosti
 • partnerství poskytovatele a uživatele
 • komunikace na základě vzájemné úcty

 

Komu je služba určena

Věková struktura cílové skupiny

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou jsou osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a to konkrétně:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním, které jsou ve stabilizovaném stavu,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři

 

Důvody pro neposkytnutí služby

 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • kapacita je plně využita
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby ELIM Stonava z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Jak služba probíhá

 • Jednání se zájemcem: poskytnutí informací o spolupráci, o potřebách zájemce, o průběhu služby aj.
 • Smlouva o poskytování služby: služba probíhá na základě smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem
 • Přímá práce: pracovník přijde v dohodnutý čas do domácnosti uživatele a vykonává sjednané úkony. Pracovník s uživatelem individuálně plánuje a hodnotí průběh služby.

 

Co nabízíme

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy - donáška
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • pronájem jídlonosičů a misek
 • duchovní podpora
 • kopírování a tisk dokumentů
 • pomoc a podpora při vyřizování osobních záležitostí
 • mimořádný krátkodobý dohled nad uživatelem v domech s pečovatelskou službou č.p. 1080 a 613

 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa