RÚT Karviná, sociální rehabilitace

RÚT Karviná, sociální rehabilitace

Adresa Komenského 611/11, Karviná – Nové Město. Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Ambulantní forma v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 11:00 hodin. Terénní forma v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin.
Kapacita Okamžitá kapacita služby jsou 4 uživatelé služby.
Kontakt
Mgr. Iveta Koždoňová, DiS. Koordinátor stř./sociální pracovník 734 681 565 rut.karvina@slezskadiakonie.cz
Romana Poskier, DiS. Sociální pracovník 731 196 883 rutka.sp@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

RÚT Karviná, sociální rehabilitace podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním udržet si, získat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti potřebné v běžném životě – v bydlení, v péči o sebe sama,  ve vzdělávání se, v zaměstnání, při trávení volného času, v péči o své zdraví, v rodinných a společenských vztazích, v plánování budoucnosti a při využívání dostupných služeb.

Cíle služby

Služba RÚT Karviná usiluje o to, aby uživatelé služby dle svých individuálních potřeb, přání a možností:

 • bydleli důstojně, 
 • byli samostatní a soběstační v péči o sebe sama,
 • měli dostatečné vzdělání k pracovním příležitostem,
 • pracovali, popř. byli finančně zabezpečení (měli vyřízený invalidní důchod, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení apod.), 
 • měli smysluplně vyplněný volný čas činností, kterou vykonávají pravidelně pro radost, 
 • měli pravidelně postaráno o své zdraví,
 • měli bezpečné vztahy, 
 • měli životní směr,
 • měli dostatečné informace o možnosti využívání dostupných služeb, 
 • dostatečně znali a uplatňovali svá práva i povinnosti.

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 18 let věku s duševním onemocněním z Karviné, Orlové, Dětmarovic, Doubravy, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Stonavy, které se v důsledku své nemoci ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Službu neposkytujeme lidem s:

a) kombinací střední nebo těžké mentální retardace s psychotickou nebo afektivní poruchou 

b) nařízenou ochrannou léčbou (sexuologická, protialkoholická, protitoxikomanická)

c) s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem

image

Zásady

zachovávat lidskou důstojnost osob

vycházet z individuálně určených potřeb osob

vzájemná spolupráce dle principů zotavení (naděje, zplnomocnění, zodpovědnost, smysluplné životní role)

Nabídka služeb

RÚT Karviná, sociální rehabilitace nabízí uživatelům podporu při:

nácvicích: 

 • práce s notebookem, 
 • obsluha pračky, žehličky, trouby (elektrické, plynové), 
 • obsluha bankomatu, vyvolávacího systému na úřadech, 
 • péče o domácnost jako je chod kuchyně, nakupování, 
 • umět se orientovat a samostatně pohybovat ve venkovních i vnitřních prostorách,
 • orientace v jízdním řádu a cestování dopravními prostředky,  
 • porozumění úředního dokumentu, 
 • vyplnění tiskopisů a složenek, 
 • jednání na úřadech, 
 • zvládnutí pracovního pohovoru, 
 • komunikace přes email, přes sociální sítě, s telefonním operátorem, zákaznickou linkou, 
 • vyhledávání informací na internetu, 

doprovodech:

 •  do školy, do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, 

upevňování svých schopností a dovedností:

 • tvořivá činnost (výroba svíček a mýdel), 
 • pohyb venku (procházky), 
 • motivační a podpůrné rozhovory, 
 • psaní ve Wordu (životopis, motivační dopis, úřední dokument),

uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí:

 • informace ze systému sociálního zabezpečení (důchody, příspěvek na bydlení, podpora v nezaměstnanosti, návazné sociální služby apod.),
 • informace pro hledání vhodné pracovní pozice,
 • informace pro získání bydlení, 
 • informace s ohledem na běžné, popř. neočekávané situace, jež jsou prevencí sociálního vyloučení (např. využívání veřejných služeb, povinnosti a práva při pandemii, sčítání lidu, placení poplatků za odpad, placení poplatků ze psů, matriční události jako narození, manželství, úmrtí, trvalý pobyt jako je potvrzení, změna, rušení, ukončení) a vyřizování osobních dokladů  jako občanský průkaz, pas, řidičský průkaz apod.

 

image

RÚT Karviná, sociální rehabilitace

Podporují nás

Město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Orlová
Moravskoslezský kraj