POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Adresa V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby V sekci Poskytované služby
Kapacita Maximální okamžitá kapacita – 26 uživatelů
Kontakt
Iveta Kuczerová Vedoucí služby 603 855 041 pohoda@slezskadiakonie.cz
Bc. Stanislava Szkwarová Sociální pracovník
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním nízkoprahového zařízení POHODA Karviná je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci. Poskytováním prostoru, informací, odborné pomoci, preventivních programů a podpory se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, POHODA Karviná je:

 • vytváření bezpečného, přátelského a motivujícího prostředí pro smysluplné trávení jejich volného času
 • podpora klienta k postupnému zvládání obtížné situace jako jsou problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování), ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, vzdělávání) a mezi kamarády (vztahy, láska), hájení svých práv a vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé životní situace
 • zvládat a minimalizovat problémy klientů ve škole
 • rozvíjet nadání a schopnosti klientů
 • realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko výskytu sociálně patologických jevů u klientů

Cílová skupina

Nízkoprahové zařízení POHODA je tu pro děti a mládež ve věku 6 - 13 let, které se právě nacházejí ve městě Karviná a které dále:

 • jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
 • žijí v sociálně vyloučených komunitách
 • které mají problémy ve škole
 • které jsou oběťmi domácího násilí
 • které mají problémy v chování a dávají přednost pasivnímu trávení volného času na ulici
 • které jsou ve vyšší míře ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin

Všechny tyto skupiny mohou

 • zažít (nebo mohou v budoucnu zažívat) obtížné životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, problémy se vztahy, ve škole), konfliktní společenské situace (násilí a konflikty ve vrstevnických skupinách) a negativní zkušenosti (návykové látky, šikana v partě, ve škole, předčasné sexuální zkušenosti) nebo omezující životní podmínky (zanedbávání a týrání, obtížný přístup ke vzdělání)
image

Zásady

Nízkoprahovost

Možnost zůstat v anonymitě, mlčenlivost

Bezplatnost, rovnost

Rovnost

Nabídka služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • preventivní programy, které se konají minimálně jednou za dva měsíce
 • diskuse, besedy
 • příprava do školy
 • akce a fakultativní činnosti
 • podpora manuální zručnosti, rozvíjení vlastní kreativity, tvořivých schopností formou nabídky klubů (Klub dovedných rukou, Klub mňam mňam)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • poskytování bezpečného prostoru klubu
 • poskytování kontaktu klientům

Sociálně terapeutické činnosti,

 • intervence

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 • řešení stížností v zařízení
 • kontaktní práce
image

Fotogalerie

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Podporují nás

Město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj