KONTAKT Bohumín, terénní program

 

Místo poskytování služby

Drátovenská 246, 735 51 Bohumín – Pudlov

Provozní doba

od 1.1.2020 změněna provozní doba

PONDĚLÍ    07:30 – 16:00 hodin

ÚTERÝ       07:30 – 16:00 hodin

STŘEDA     07:30 – 16:00 hodin

ČTVRTEK  07:30 – 16:00 hodin

PÁTEK        07:30 – 16:00 hodin

V době od 12:30 do 13:00 čerpají pracovníci přestávku, v tuto dobu se služba neposkytuje. 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé (služba může být najednou poskytnuta 3 uživatelům)

Kontakt 

kc.bohumin@slezskadiakonie.cz,

KONTAKT NA PRACOVNÍKY SLUŽBY

Sociální pracovník: 734 640 269,
Pracovníci v sociálních službách: 731 191 867, 733 142 409
Vedoucí střediska: 605 232 919

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby 

Posláním služby KONTAKT Bohumín Slezské diakonie je poskytnout terénní bezplatnou pomoc a podporu občanům žijícím na území města Bohumína, kteří se ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci a nejsou schopni ji vyřešit vlastními silami, a to tak, aby si dokázali v budoucnu pomoci sami. 

 

Cíle služby 

Cílem služby KONTAKT Bohumín ve vztahu k uživatelům je:

 • podpora uživatele v takových dovednostech a činnostech, které povedou ke zlepšení jejich obtížné životní a sociální situace
 • podpora uživatele tak, aby se jejich stávající životní a sociální situace nezhoršovala či neprohlubovala

 

Cílová skupina 

Dospělí občané (tj. od 18 let) žijící na území města Bohumína, kteří se ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Nepříznivá životní a sociální situace se týká těchto oblastí:

 • bydlení (ztráta bydlení, absence bydlení, špatné životní podmínky)
 • nezaměstnanosti (nedostatečné vzdělání či kvalifikace, špatná pracovní morálka, nedostatečné pracovní návyky)
 • zadluženosti (neschopnost splácet dluhy, nedostatečná finanční gramotnost, lichva, dluhová past, špatná platební morálka)
 • špatné finanční situace (závislost na sociálních dávkách, problémy v oblasti hospodaření)
 • a jiné situace, které mají vliv na fungování občanů ve společnosti (nerozumí úřednímu jazyku – např. problémy s porozuměním úředního dopisu, neznají svá práva a povinností) 

Základní činnosti 

Služba KONTAKT Bohumín, terénní program vychází v poskytovaných činnostech ze zákona 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách, konkrétně z § 69 Terénní programy. Základní činnosti jsou definovány prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb.

 

Základní sociální poradenství

 • Přeposlání zájemců / uživatelů na jiné instituce,
 • Podávání (zprostředkování) informací

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Jedná se především o tyto činnosti:

 • Vyhledávání kontaktů na další instituce

Předávání informací o: 

 • zápisech do škol, školek
 • lichvě
 • infekčních nemocech
 • rozhodnutích obce
 • změnách v zákonech, aj.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jedná se především o tyto činnosti:

 • doprovody
 • pomoc s vyhledáváním zaměstnání, bydlení
 • pomoc při vyplňování formulářů
 • pomoc se sepisováním žádostí, životopisů, motivačních dopisů, splátkových kalendářů
 • vysvětlování obsahu smluv
 • sociální poradenství v souvislosti s: finanční gramotností, státní sociální podporou a hmotnou nouzí, bytovou problematikou

 

Zásady služby 

Anonymita
Uživatelé služby KONTAKT Bohumín mají právo zůstat v anonymitě, to znamená, že nám nemusí sdělit své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu svého bydliště). 

Diskrétnost
Bez výslovného souhlasu uživatele nejsou žádné údaje o uživateli a jeho situaci poskytnuty dalším osobám. 

Rovnost 
Každý uživatel, který odpovídá cílové skupině, má právo využít naši službu. Neděláme rozdíly mezi uživateli. Služba je poskytována bez ohledu na pohlaví, původ, vzhled, sexuální orientaci, náboženské vyznání atd. 

Individuální přístup a respekt
Ke každému uživateli přistupujeme individuálně – to je s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a potřeby. Respektujeme rozhodnutí uživatele. 

Kvalita 
Službu KONTAKT Bohumín se snažíme poskytovat v nejvyšší možné kvalitě. Pracovníci se pravidelně vzdělávají. V rámci zvyšování kvality poskytované služby reagujeme na podněty a připomínky uživatelů služby. Služba spolupracuje s různými organizacemi v okolí.

 

Podporují nás

Tento projekt je financován MSK a Městem Bohumín. 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor