NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Adresa Masarykovo nám. 6/5 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po: 7-16 hod, Út, Čt: 7-15 hod, Pá: 7-14 hod.
Kapacita Celková kapacita služby je 20 uživatelů Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé, kteří mohou využívat sociální službu v jednom okamžiku.
Kontakt
Iveta Kuczerová vedoucí střediska 604 642 991
Mgr. Lucie Hrouzová sociální pracovník 731 420 017

Poslání služby

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení poskytuje pomoc lidem s duševním, mentálním a kombinovaným postižením tak, aby byli schopni žít doma, starat se o svou domácnost, zvládli samostatně péči o sebe sama.
 

Cíle služby

Služba NOE Karviná usiluje o to, aby uživatelé služby dle svých potřeb, přání a možností:

 • získali a udrželi si samostatné bydlení v přirozeném prostředí
 • zvládli starat se o svou domácnost a své osobní záležitosti
 • udržovali kontakt s lidmi a využívali běžně dostupné služby
 • znali a uplatňovali svá práva i povinnosti
   

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 18 let věku s duševním, mentálním a kombinovaným postižením, kde převažuje duševní onemocnění.
Naši uživatelé žijí ve vlastní domácnosti v Karviné.  
 

image

Nabídka služeb

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení nabízí uživatelům za úhradu následující základní činnosti, a to prostřednictvím 2 pracovníků v sociálních službách a jednoho sociálního pracovníka:
Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Jedná se o pomoc s úklidem domácnosti, s nácvikem správného a úspěšného zvládání činností v domácnosti, s jeho údržbou, s údržbou osobních věcí. Uživatelům je také poskytována podpora při hospodaření s penězi a při nákupech a běžných pochůzkách.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovníci pomáhají uživatelům se zvládáním péče o sebe sama, se zvládáním praktických schopností a dovedností (škola, práce aj.)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pracovníci poskytují doprovod k lékaři, do zaměstnání, do různých institucí, zájmových aktivit a zpět.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Jsou poskytovány nácviky zvládání různých situací, např. telefonování, jednání na úřadu.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pracovník pomáhá uživateli s komunikací v běžných záležitostech, rovněž v různých krizových situacích, dále pomáhá s vyřizováním administrativních záležitostí – pochopení různých formulářů, dopisů, e-mailů, upomínek, složenek apod.

 

Pracovníci služby:

Sociální pracovník
Mgr. Lucie Hrouzová
tel. 731 420 017

Pracovníci v sociálních službách
Kateřina Miklíková
tel. 737240608

Pavlína Kukuczová
tel. 734 236 784

image

Fotogalerie

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Podporují nás

Město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí