ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení

 

Místo poskytování služby

Pobočka: Dukelská 2096/5a, Český Těšín

Pobočka: Hrabinská 496/19a, Český Těšín

Doba poskytování služby

Ubytování je poskytováno celoročně nepřetržitě.

Podpora sociálního pracovníka je poskytována v pracovní dny od 7:00 – 15:00 hod. 

Podpora pracovníka v sociálních službách je poskytována dle potřeb uživatele,
a to v pracovní dny od 8:00- 20:00 hod.

Kapacita služby

12 uživatelů:

Pobočka CHB Dukelská - 6 uživatelů

Pobočka CHB Hrabinská - 6 uživatelů

Cena

Úkony péče:

 • 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času

 • 190 Kč/den - zajištění celodenní stravy

 • 85Kč/den- zajištění oběda

Ubytování:

Pobočka CHB - Dukelská:

 • 180 Kč/den - dvoulůžkový pokoj

Pobočka CHB -Hrabinská:

 • 180 Kč/den - dvoulůžkový pokoj
 • 210 Kč/den - jednolůžkový pokoj

Kontakt

Koordinátor střediska a sociální pracovník:

Bc. Martina Frydrychová, DiS.
mob.: 731 514 698

archa.ct@slezskadiakonie.cz

 


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

 

Poslání služby

Posláním chráněného bydlení ARCHA Český Těšín je poskytnout lidem s lehkým až středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením bydlení a individuální podporu v takové míře, aby co nejvíce využívali vlastních schopností a dovedností. Podpora směřuje k co největšímu osamostatnění uživatele v chráněném bydlení nebo k přechodu do samostatného či podporovaného bydlení.

 

Cíle chráněného bydlení

1. Samostatnost v sebeobsluze – uživatelé v maximální míře zvládající každodenní péči o svou osobu a domácnost. Uživatelé podle svých schopností vedou svou domácnost (příprava stravy, nákupy, úklid, praní prádla, obsluha elektrospotřebičů, hospodaření s finančními prostředky) a podílejí se na vedení společné domácnosti chráněného bydlení (úklidy, zvelebování společných prostor).

2. Udržování a rozvoj sociálních vztahůuživatelé navazují a udržují mezilidské kontakty a základní sociální vazby. Uživatelé udržují a rozvíjejí rodinné, navazují přátelské i jiné sociální kontakty podle svých přání a potřeb.

3. Využívání běžně dostupných služebuživatelé využívají veřejně dostupné služby. Uživatelé získávají kontakty a využívají nabídek veřejně dostupných služeb, jako jsou knihovna, kino, kulturní, církevní instituce a volnočasové organizace či jiné sociální služby a sdružení podporující samostatný život. Uživatelé si dokážou vyřizovat své osobní záležitosti, umí si říci o radu či podporu.

4. Uplatňování práv a povinností uživateleuživatelé znají svá práva a povinnosti. Uživatelé uplatňují svá práva a povinnosti a zároveň respektují práva ostatních.

 

Okruh oprávněných osob

Služba je určena dospělým lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením, kteří nevyžadují celodenní podporu či dohled, ale potřebují podporu pracovníka pouze v některých oblastech (např. v oblasti hospodaření s financemi, vedení domácnosti, udržování sociálních kontaktů, využívání volného času či vyřizování osobních záležitostí). Vstup do služby je omezen věkem od 18-ti do 64 let.

 

Okruh osob, kterým není služba určena

 • osoby s  vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní podpory;

 • osoby s duševním onemocněním s takovými projevy a průběhem onemocnění, které znemožňuje kolektivní soužití a sdílené bydlení,

 • osoby se smyslovým postižením, které vyžadují vysokou míru závislosti na podpoře druhé osoby.  

 

Činnosti chráněného bydlení

 • Pomoc při zajištění stravy
 •  Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Základní sociální poradenství

 

Zásady poskytované služby

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – pomoc či podpora je poskytována dle individuálních potřeb a přání uživatele a také podle možností a schopností uživatele s cílem začlenit  se do společenského prostředí, případně se osamostatnit.
 • PARTNERSTVÍ – vztah mezi pracovníkem a uživatelem je založen na vzájemné spolupráci, ve službě je kladen důraz na oboustranný a rovnocenný vztah. Pracovníci respektují vlastní vůli a názory uživatelů.
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE – vzájemná spolupráce při využívání různých typů sociálních služeb, spolupráce s rodinou, opatrovníky a dalšími institucemi.

 

Podporují nás

MPSV

MSK

Město Český Těšín

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor