Beseda na téma "Prevence kouření"

Sociálně terapeutické dílny EBEN – EZER Český Těšín zorganizovaly besedu pro uživatele dílen a chráněného bydlení ARCHA na téma „Prevence kouření“, na kterou pozvaly koordinátorku projektu primární prevence Mgr. Šárku Klusovou. Lektorka interaktivní formou vysvětlila rizika a následky, související s kouřením. Besedy se zúčastnilo 15 uživatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reportáž moravskoslezské regionální televize Polar o přestavbě sociálně terapeutické dílny

Odkaz na reportáž ZDE


Mgr. Łukasz Matusiak si připravil besedu pro naše uživatele na téma Polsko

Tento týden se uskutečnila beseda pro uživatele STD EBEN-EZER na  téma: Polsko. Zajímavý program si připravil pozvaný host pan Mgr. Łukasz Matusiak  doktorand  UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach )Formou prezentace seznámil uživatele s reáliemi , kulturou, jídlem a dalšími zajímavostmi naších polských sousedů.  Děkujeme

Žaneta Tomanová, DiS. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rekonstrukce suterénu

Během letošního roku proběhla ve středisku EBEN-EZER Český Těšín rekonstrukce suterénu za finanční podpory Města Český Těšín a dotačního programu Moravskoslezského kraje: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2017. Název projektu byl : Bezpečné a důstojné prostředí poskytování služeb, jehož cílem je vznik nových prostor pro sociálně terapeutické dílny a zkvalitnění poskytované služby uživatelům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dílnách EBEN-EZER se děje stále něco zajímavého


Během prosince si uživatelé velmi oblíbili vyřezávací techniku Big shot a díky nově zakoupeným šablonám vytvořili velké množství přáníček, pozvánek a různých vánočních ozdob. Momentálně pomocí této techniky pracují na přípravě jarních dekorací a přání. Nově jsme začali zkoušet háčkování a pletení na rukou s „obří „ vlnou. Jedná se o nyní tak oblíbené velké deky, podsedáky a přehozy. Jsme moc zvědaví, jak se tato nová technika pletení u uživatelů osvědčí. Také pokračujeme ve tkaní oblíbených koberců. Z každého úspěšně dokončeného koberce mají uživatelé velkou radost.
V lednu jsem měli možnost navázat mezinárodní kontakt se sociálně terapeutickými dílnami v Drogomyślu v Polsku. Návštěva byla pro nás velkým přínosem a inspirací. Doufáme, že se nám v navázaných vztazích bude dařit pokračovat.

Nakonec bychom Vám s potěšením chtěli představit nové logo, kterým autor tohoto loga výstižně a krásně vyjádřil jednu z myšlenek sociálně terapeutických dílen „TVOŘÍME SRDCEM“. Věříme, že i v tomto roce budeme moci tuto myšlenku uplatňovat při každodenních činnostech v naších dílnách.


Mgr. Jana Chlebusová

Únor v dílnách EBEN EZER

V únoru měli uživatelé sociálně terapeutických dílen EBEN -EZER možnost zúčastnit se dvou zajímavých besed.

- Na první besedě se pod vedením lékařky z Nemocnice Třinec Sosna seznámili se základy první pomoci a vyzkoušeli si různé druhy ošetření nejběžnějších úrazů v domácnosti.

- V rámci druhé besedy se uživatelé dozvěděli zajímavosti o českém jazyce, téma besedy bylo „Čeština jinak“, které si pro ně připravila paní knihovnice.

- Ačkoliv venku to tak nevypadá v dílnách se již pomalu chystá na jaro. (Například ve stolařské dílně se vyrábí dřevěné zápichy do záhonů, na které se podle předlohy vypalují názvy jednotlivých druhů zeleniny)

- Další práci naších uživatelů si můžete prohlédnout na jarní výstavě 14.3 až 15.3. od 8 do 15 hod ve vestibulu nemocnice Třinec Sosna.

Sociálně terapeutické dílny EBEN- EZER, Český Těšín získaly cenu MODRÉHO SLONA 2018 v kategorii JINÉ FORMY TVORBY – jednalo se o ztvárnění LOGA dílen - TVOŘÍME SRDCEM a obrázek KOČKY, obojí vytvořené technikou quilling. Dílny také získaly, dvě čestná uznání v kategorii keramika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rekonstrukce terapeutické dílny a zamyšlení pohledem Markéty Rakusové

Když jsem byla na jaře tohoto roku oslovena s nabídkou spolupráce pro vytvoření nového interiéru sociálně terapeutických dílen pro Slezskou diakonii, věděla jsem, že to nebude zakázka jako každá jiná. Cestou z první schůzky si obvykle představuji nové dispozice, stylové pojetí, přemýšlím o materiálech či barvách, které by mi k danému prostoru ladily. V tomto případě to bylo ale jinak. Přemýšlela jsem o lidech, které jsem tam potkala, jejich bezprostřednosti, potřebách či přáních a o lidech, kteří se jim věnují a rozhodli se spojit svůj profesní život s prací pro ně.  Přála jsem si vytvořit pro ně všechny prostor, který bude nejen funkční, ale i esteticky příjemný. Se spoustou otázek jsem se pustila do práce a postupně tvořila uspořádání místnosti a přemýšlela nad celkovým řešením dílny. Za nejvýraznější designový prvek dílny jsem, vzhledem k omezenému rozpočtu pro realizaci, zvolila barvu. A proč právě zelená? Je to nejběžnější barva v přírodě, je zklidňující a uvolňující. Často se používá k vyjádření souladu, rovnováhy a klidu. A pokud by právě alespoň trocha tohoto byla tím, co by se mi podařilo, prostřednictvím vytvořeného prostoru, klientům předat, byla bych se svou prací moc spokojená. Jestli se nám to povedlo, ukáže až čas, nicméně jsem přesvědčena, že každé místo, ve kterém pobýváme, nás ovlivňuje a čerpáme z něj mnoho energie. Jako kontrast k zelené výmalbě jsem zvolila čistotu a lehkost bílé barvy na nábytku doplněnou o kapku černé.  Malý akcent černé dokáže zvýraznit zvolené barvy, interiér tak působí sebevědoměji a není nudný.  K ruce jsem měla po celou dobu koordinátorku Žanetu Tomanovou. Žaneta je člověk s vytříbeným vkusem a spolupráce s ní byla moc fajn. Logo sociálně terapeutických dílen umístěné přímo na stěně byl její nápad a myslím, že prostor nejen krásně oživil, ale dodal mu i tu správnou pomyslnou tečku na závěr našeho tvoření. 
 O mě: Tvořím interiéry s lehkostí, interiéry jednoduché, stylově namíchané či vyhraněné. Dávám přednost lehké ležérnosti a pohodlí před neosobním designem, který často vídáme v některých časopisech. Tvořím interiéry pro lidi, pro jejich soulad s ním a jejich spokojenost. Neprosazuji svůj pohled, spíše hledám a objevuji styl, který bude mým klientům vyhovovat. Tak, jak jsme každý autorem či autorkou svého příběhu, měli bychom být i hlavními autory svého domova. Jeho podobu pomáhám klientům najít a předem zpodobnit. Otevřenost pak je v mé práci jedním z nejdůležitějších prvků vzájemné spolupráce. Vždy potřebuji poznat představy a přání klientů, jen tak dokážu být kreativní a vytvořit prostor, ve kterém se klienti budou cítit dobře. 

Ing. Markéta Rakusová 

 

 

 

 

 

Předtím

Potom