NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

 

Místo poskytování služby

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba. Tato sociální služba je poskytována přímo v bytech uživatelů služeb, kteří bydlí ve městě Karviná.  

Provozní doba

Pondělí    07:00 – 16:00

Úterý       07:00 – 15:00

Středa      07:00 – 15:00 (individuálně se lze domluvit do 17:00 hod.)

Čtvrtek    07:00 – 15:00

Pátek       07:00 – 14:00

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé, kteří mohou využívat sociální službu v jednom okamžiku.

Celková kapacita služby je 15 uživatelů.

Cena služby

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je služba NOE Karviná poskytována za úhradu. Ceník úhrad je poskytnutý na vyžádání.

V případě, že příjem uživatele nestačí na pokrytí úhrad za poskytovanou sociální službu, má uživatel možnost požádat písemně poskytovatele o snížení této úhrady.   

 Kontakt

Masarykovo nám. 6/5

733 01 Karviná - Fryštát  

e-mail: noe.ka@slezskadiakonie.cz

 

Vedoucí střediska: Iveta Kuczerová, tel. 604 642 991

Sociální pracovník:  Bc. Soňa Marszalková, tel. 731 420 017

Pracovníci v sociálních službách:

Dana Gezová, tel. 737 240 608

Pavlína Kukuczová, tel. 734 236 784

Reportáž ze služby NOE Karviná, podpora samostatného bydlení ZDE

Karvinský zpravodaj v únorovém vydání přináší informace z naší služby. 

Informační bulletin ke stažení ZDE

Leták služby ke stažení ZDE


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení poskytuje pomoc lidem s duševním, mentálním a kombinovaným postižením tak, aby byli schopni žít doma, starat se o svou domácnost, zvládli samostatně péči o sebe sama.

 

Cíle služby

Služba NOE Karviná usiluje o to, aby uživatelé služby dle svých potřeb, přání a možností:

 • získali a udrželi si samostatné bydlení v přirozeném prostředí
 • zvládli starat se o svou domácnost a své osobní záležitosti
 • udržovali kontakt s lidmi a využívali běžně dostupné služby
 • znali a uplatňovali svá práva i povinnosti

 

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 18 let věku s duševním, mentálním a kombinovaným postižením, kde převažuje duševní onemocnění.

Naši uživatelé žijí ve vlastní domácnosti v Karviné.  

 

Nabízíme tyto služby

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení nabízí uživatelům za úhradu následující základní činnosti, a to prostřednictvím 2 pracovníků v sociálních službách a jednoho sociálního pracovníka:

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Jedná se o pomoc s úklidem domácnosti, s nácvikem správného a úspěšného zvládání činností v domácnosti, s jeho údržbou, s údržbou osobních věcí. Uživatelům je také poskytována podpora při hospodaření s penězi a při nákupech a běžných pochůzkách.

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovníci pomáhají uživatelům se zvládáním péče o sebe sama, se zvládáním praktických schopností a dovedností (škola, práce aj.)

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci poskytují doprovod k lékaři, do zaměstnání, do různých institucí, zájmových aktivit a zpět.

 • Sociálně terapeutické činnosti

Jsou poskytovány nácviky zvládání různých situací, např. telefonování, jednání na úřadu.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovník pomáhá uživateli s komunikací v běžných záležitostech, rovněž v různých krizových situacích, dále pomáhá s vyřizováním administrativních záležitostí – pochopení různých formulářů, dopisů, e-mailů, upomínek, složenek apod.

 

Zásady služby

Pracovníci NOE Karviná poskytují sociální službu na základě těchto principů:

 • respektování uživatele
 • individuální přístup
 • vzájemná spolupráce
 • důvěra a pocit bezpečí

 

Sponzoři

Statutární město Karviná
Moravskoslezský kraj
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor