BETHEL Karviná, terénní program

 

Místo poskytování služby

Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov

Provozní doba

Pondělí - Pátek 7:00 – 15:00

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby 1 osoba (Terénní program pracuje průměrně se stovkou osob ročně)

Kontakt 

vrátnice mob.: +420 733 677 344

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
mob.: +420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Mgr. Zuzana Fukalová 
sociální pracovník
mob:+420 733 677 346, sp4.bethelka@slezskadiakonie.cz

Bc. Kevin Janda
sociální pracovník
mob.: +420 732 122 598tp.bethelka@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním služby terénního programu ve středisku BETHEL Karviná je aktivní vyhledávání a kontaktování osob, které ztratily bydlení, nebo jim hrozí ztráta bydlení a vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Nabídnutím a poskytnutím pomoci nebo podpory řešíme jejich nepříznivou sociální situaci. Služba je poskytována na území města Karviné.

 

Cíle služby

Cíle služby jsou:

 • vyhledávat osoby, které ztratily bydlení nebo jim hrozí ztráta bydlení a vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • předat informace o rizicích spojených se současným způsobem života,
 • podporovat osoby při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Co poskytujeme

Základní činnosti

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • předání informací - napomáhajících v lepší orientaci ve společnosti,
 • zprostředkování kontaktu – podpora při kontaktování institucí, případně poskytnutí doprovodu.

2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • úkony vedoucí k vyřízení běžných záležitostí – např. podpora při vyřízení dokladů, nalezení bydlení, či jiné sociální služby, řešení finanční situace, zdravotního stavu,
 • podpora při obnovení nebo upevnění vztahů - podpora kontaktu s jejich rodinou, či jinými blízkými osobami,
 • sociálně terapeutické činnosti – nácvik jednání na úřadech, nácvik komunikace přes telefon, e-mail, nácvik vyplňování formulářů,
 • informování o rizicích – poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a podpora při snižování těchto rizik.

Ostatní poskytované činnosti

 • poskytnutí nebo zprostředkování potravinové pomoci,
 • poskytnutí nebo zprostředkování materiální pomoci,
 • poskytnutí základního zdravotnického materiálu, zprostředkování kontaktu s Českým červeným křížem.

Cílová skupina

Terénní program je určený mužům a ženám bez přístřeší starších 18-let.

Bez přístřeší jsou osoby:

 • bez střechy – přežívající venku, v noclehárně,
 • bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnického zařízení apod.),
 • v nejistém bydlení – bydlení bez právního nároku (např. u příbuzných, přátel apod.), riziko vystěhování,
 • v nevyhovujícím bydlení – provizorní a nevhodné obydlí (např. stany, sklepy, maringotky, neobyvatelné domy apod.).

Zásady služby

 1. Individuální přístup – pracovník respektuje uživatele s ohledem na jeho individuální potřeby a možnosti, respektuje jeho volbu způsobu života, aktivně a srozumitelně mu nabízí pomoc a podporu.

 2. Diskrétnost – pracovník zachovává důvěrnost sdělení uživatele.

 3. Nízkoprahovost – uživatelé mohou využít služby anonymně, bez překážek a bezplatně. Pracovník je v kontaktu s uživateli v místech, kde se zdržují.

 

Sponzoři

Tato sociální služba je financována: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Karviná

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor