BETHEL Karviná, noclehárna

 
Místo poskytování služby

Lešetínská 1945/49, 733 01 Karviná 1

Provozní doba

denně vč. víkendů a svátků 20:00 – 08:00 hodin

Kapacita služby

17 lůžek  ( 13 mužů, 4 ženy)

Kontakt

nocleharna@slezskadiakonie.cz, mob:+420 605 231 660

Bc. Jana Brzezinová
vedoucí střediska BETHEL Karviná
azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna, nízkoprahové denní centrum
mob:+420 731 629 617, bethel.ka@slezskadiakonie.cz

Bc. Renáta Buryová
koordinátor střediska, sociální pracovník BETHEL Karviná noclehárna
mob: +420 737 212 773, nocleharna@slezskadiakonie.cz  

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním služby BETHEL Karviná, noclehárna je poskytovat lidem bez přístřeší přenocování, včetně hygienického zázemí. Služba nabízí individuální podporu a radu při řešení nepříznivé sociální situace.

 

Cíle služby

Cílem služby je využívání zázemí noclehárny k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů.

Usilujeme o to, aby uživatelé:

 • měli možnost bezpečného prostředí k přenocování
 • byli informování o návazných službách a možnostech bydlení

 

Co poskytujeme

 • přenocování
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při osobní hygieně
 • základní sociální poradenství

 

Cílová skupina

Služba noclehárny je poskytována osobám, které jsou:

 • starší 18ti let
 • bez přístřeší
 • soběstačné v základních životních úkonech (chůze bez cizí pomoci, samostatná konzumace stravy)

Bez přístřeší jsou osoby: 

 • bez střechy – osoby přežívající venku a v noclehárně
 • bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnické zařízení apod.)
 • nejisté bydlení – bydlení bez právního nároku (osoby žijící přechodně u příbuzných nebo přátel, ve squatu, zahradní chatce apod.), ohrožené vystěhováním a domácím násilím
 • nevyhovující bydlení – osoby v provizorních a nevhodných obydlích (např. stany, maringotky, sklep, přeplněné nebo nezkolaudované byty apod.)

Služba noclehárny, není určeno osobám, které:

 • vlivem užití alkoholu nebo dalších omamných nebo psychotropních látek (drog) nejsou schopny komunikovat a spolupracovat nebo jsou agresivní
 • agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek

 

Zásady služby

 • Zásada nízkoprahovosti – uživatel může službu využívat anonymně a bezplatně. Služba je místně a časově dostupná.
 • Zásada individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost každého uživatele. 
 • Zásada bezpečí – vytváříme takové prostředí, aby se uživatel cítil důstojně a bezpečně.
 • Zásada respektu – respektujeme klienta a jeho pohled na řešení své situace.

 

Sponzoři

Tento projekt je financován z MPSV a z dotací města Karviná.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor