KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Adresa V Aleji 435/12, 734 01 Karviná - Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby PONDĚLÍ 14:00 – 19:00 hodin. ÚTERÝ 14:00 – 19:00 hodin. STŘEDA 14:00 – 19:00 hodin. ČTVRTEK 14:00 – 19:00 hodin. PÁTEK zavřeno.
Kapacita Maximální okamžitá kapacita – 25 uživatelů Maximální okamžitá kapacita je dána prostorovými možnostmi klubové místnosti.

Poslání služby

Nízkoprahové zařízení KLUB ON LINE Karviná je určeno pro dospívající mládež v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách. Naším posláním je předcházet a snižovat sociální rizika, se kterými se dospívající setkávají. Nabízíme bezpečný prostor pro individuální řešení aktuální situace a také podporu, která motivuje ke změnám a zodpovědnosti v životě.

Cíle služby

 • nebyli “na ulici” a měli bezpečné místo, kde mohou trávit volný čas

 • znali sociální a zdravotní rizika, která mohou ohrožovat jejich zdraví a bezpečí (rizikový sex, návykové látky, konflikt se zákonem)

 • rozvíjeli nebo udržovali svou současnou životní situaci (ve škole, v práci, ve finanční gramotnosti, v mezilidských vztazích, v osobním rozvoji).

Cílová skupina

 

Cílovou skupinu tvoří dospívající mládež ve věku 14-22 let v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Osobám s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které jim neumožňuje běžnou komunikaci s pracovníky a běžný přístup v rámci klubu.

image

Zásady

Nízkoprahovost

Jsme dostupní

Diskrétnost

Nevynášíme informace, nepředáváme vzkazy.

Rovnost

Jsme nestranní

Respekt

Respektujeme jedinečnost každého člověka

Zájem

Doprovázíme při řešení životní situace

Nabídka služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

 • pracovně výchovná činnost s dětmi

 • nácvik a upevňování psychických, motorických a sociálních schopností a dovedností

 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

image

Podporují nás

logo Karviná
logo MPSV