KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Adresa V Aleji 435/12, 734 01 Karviná - Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby PONDĚLÍ 14:00 – 19:00 hodin. ÚTERÝ 14:00 – 19:00 hodin. STŘEDA 14:00 – 19:00 hodin. ČTVRTEK 14:00 – 19:00 hodin. PÁTEK zavřeno.
Kapacita Maximální okamžitá kapacita – 25 uživatelů Maximální okamžitá kapacita je dána prostorovými možnostmi klubové místnosti. Celková kapacita na pracovníka - 30 uživatelů.
Kontakt
Mgr. et. Mgr. Jana Ondrušková Vedoucí střediska II. 731 428 974 online@slezskadiakonie.cz
Bc. Terezie Šutorková Koordinátor střediska II., sociální pracovník 733 142 410 streetonline3@slezskadiakonie.cz
Mgr. Petra Němcová Sociální pracovník 730 166 121 klubonline2@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Nízkoprahové zařízení KLUB ON LINE Karviná je určeno pro dospívající mládež v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách. Naším posláním je předcházet a snižovat sociální rizika, se kterými se dospívající setkávají. Nabízíme bepečný prostor pro individuální řešení aktuální situace a také podporu, která motivuje ke změnám a zodpovědnosti v životě.

Cíle služby

Naším cílem je, aby dospívající:

- nebyli "na ulici" a měli bezpečné místo, kde mohou trávit volný čas

- znali sociální a zdravotní rizika, která mohou ohrožovat jejih zdraví a bezpečí (rizikový sex, návykové látky, konflikt se zákonem)

- rozvíjeli nebo udržovali svou součastnou životní situaci (ve škole, v práci, ve finanční gramotnosti, v mezilidských vztazích, v osobním rozvoji)

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří dospívající mládež ve věku 14-22 let v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách.

 

image

Zásady

Nízkoprahovost

Jsme dostupní

Diskrétnost

Nevynášíme informace, nepředáváme vzkazy.

Rovnost

Jsme nestranní

Respekt

Respektujeme jedinečnost každého člověka

Zájem

Doprovázíme při řešení životní situace

Nabídka služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

- zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

- pracovně výchovná činnost s dětmi

- nácvik a upevňování psychických, motorických a sociálních schopností a dovedností 

- zajištění podmínek pro společensky přiměřené vzdělávání 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 

 

Sociálně terapeutické činnosti:

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob 

image

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Podporují nás

logo Karviná
logo MPSV
STaRS, s.r.o.