BETHEL Karviná, terénní program

BETHEL Karviná, terénní program

Adresa Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - Středa, sudý čtvrtek a pátek 7:30 – 13:00 (terén), 13:00 - 14:00 kancelář, lichý čtvrtek 12:30 - 18:00 (terén), lichý čtvrtek kancelář 13:00 - 14:00
Kapacita Okamžitá kapacita služby 1 osoba Terénní program pracuje průměrně se stovkou osob ročně.
Kontakt
Mgr. Zuzana Fukalová sociální pracovník 733 677 346 sp4.bethelka@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním služby terénního programu ve středisku BETHEL Karviná je aktivní vyhledávání a kontaktování osob, které ztratily bydlení, nebo jim hrozí ztráta bydlení a vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Nabídnutím a poskytnutím pomoci nebo podpory řešíme jejich nepříznivou sociální situaci. Služba je poskytována na území města Karviné.

 

Cíle služby

Cíle služby jsou:

  • vyhledávat osoby, které ztratily bydlení nebo jim hrozí ztráta bydlení a vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
  • předat informace o rizicích spojených se současným způsobem života,
  • podporovat osoby při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina

Terénní program je určený mužům a ženám bez přístřeší starších 18-let.

Bez přístřeší jsou osoby:

  • bez střechy – přežívající venku, v noclehárně,
  • bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnického zařízení apod.),
  • v nejistém bydlení – bydlení bez právního nároku (např. u příbuzných, přátel apod.), riziko vystěhování,
  • v nevyhovujícím bydlení – provizorní a nevhodné obydlí (např. stany, sklepy, maringotky, neobyvatelné domy apod.).
image

Zásady

Individuální přístup

pracovník respektuje uživatele s ohledem na jeho individuální potřeby a možnosti, respektuje jeho volbu způsobu života, aktivně a srozumitelně mu nabízí pomoc a podporu

Diskrétnost

pracovník zachovává důvěrnost sdělení uživatele

Nízkoprahovost

uživatelé mohou využít služby anonymně, bez překážek a bezplatně. Pracovník je v kontaktu s uživateli v místech, kde se zdržují

Nabídka služeb

Základní činnosti

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

předání informací - napomáhajících v lepší orientaci ve společnosti,
zprostředkování kontaktu – podpora při kontaktování institucí, případně poskytnutí doprovodu.

2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

úkony vedoucí k vyřízení běžných záležitostí – např. podpora při vyřízení dokladů, nalezení bydlení, či jiné sociální služby, řešení finanční situace, zdravotního stavu,
podpora při obnovení nebo upevnění vztahů - podpora kontaktu s jejich rodinou, či jinými blízkými osobami,
sociálně terapeutické činnosti – nácvik jednání na úřadech, nácvik komunikace přes telefon, e-mail, nácvik vyplňování formulářů,
informování o rizicích – poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a podpora při snižování těchto rizik.

Ostatní poskytované činnosti

poskytnutí nebo zprostředkování potravinové pomoci,
poskytnutí nebo zprostředkování materiální pomoci,
poskytnutí základního zdravotnického materiálu, zprostředkování kontaktu s Českým červeným křížem.

 

Tato sociální služba je financována: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Karviná.

image

BETHEL Karviná, terénní program

Podporují nás

Logo města Karviná
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezského kraje