BETHEL Karviná, noclehárna

BETHEL Karviná, noclehárna

Adresa Lešetínská 1945/49, 733 01 Karviná 1 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby denně vč. víkendů a svátků 20:00 – 08:00 hodin
Kapacita 17 lůžek 13 mužů, 4 ženy
Kontakt
Bc. Renáta Buryová koordinátor střediska, sociální pracovník BETHEL Karviná noclehárna 737 212 773 nocleharna@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním služby BETHEL Karviná, noclehárna je poskytovat lidem bez přístřeší přenocování, včetně hygienického zázemí. Služba nabízí individuální podporu a radu při řešení nepříznivé sociální situace.

Cíle služby

Cílem služby je využívání zázemí noclehárny k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů.

Usilujeme o to, aby uživatelé:

 • měli možnost bezpečného prostředí k přenocování
 • byli informování o návazných službách a možnostech bydlení

Cílová skupina

Služba noclehárny je poskytována osobám, které jsou:

 • starší 18ti let
 • bez přístřeší
 • soběstačné v základních životních úkonech (chůze bez cizí pomoci, samostatná konzumace stravy)

Bez přístřeší jsou osoby: 

 • bez střechy – osoby přežívající venku a v noclehárně
 • bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnické zařízení apod.)
 • nejisté bydlení – bydlení bez právního nároku (osoby žijící přechodně u příbuzných nebo přátel, ve squatu, zahradní chatce apod.), ohrožené vystěhováním a domácím násilím
 • nevyhovující bydlení – osoby v provizorních a nevhodných obydlích (např. stany, maringotky, sklep, přeplněné nebo nezkolaudované byty apod.)

Služba noclehárny, není určeno osobám, které:

 • vlivem užití alkoholu nebo dalších omamných nebo psychotropních látek (drog) nejsou schopny komunikovat a spolupracovat nebo jsou agresivní
 • agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek
image

Zásady

zásada nízkoprahovosti

Uživatel může službu využívat anonymně a bezplatně. Služba je místně a časově dostupná.

Zásada individuálního přístupu

Respektujeme jedinečnost každého uživatele.

Zásada bezpečí

Vytváříme takové prostředí, aby se uživatel cítil důstojně a bezpečně.

Zásada respektu

Respektujeme klienta a jeho pohled na řešení své situace.

Nabídka služeb

 • přenocování
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při osobní hygieně
 • základní sociální poradenství

 

Tento projekt je financován z MPSV a z dotací města Karviná.

image

BETHEL Karviná, noclehárna

Podporují nás

Statutářní město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
logo Orlová