Nové dveře otevírají nové možnosti

Ze střediska

Cílem projektu je realizovat výměnu interiérových dveří, zajistit potřebné opravy vstupní části budovy, která je určena imobilním osobám, přizpůsobit materiálně technické zázemí sociální služby potřebám klientely a vytvořit bezpečné, důstojné a přístupné zázemí pro poskytování sociální služby.

Název projektu: Nové dveře otevírají nové možnosti

Termín realizace: 1-12/2022

Popis projektu: hlavním důvodem k výměně dveří je již jejich špatný stav. Mnoho dveří je ve spodní částí poničených, ostré hrany se snažíme průběžně opravovat, přesto zde vnímáme riziko poranění. Nově pořízené dveře budou již s pevnější výplní vnitřního prostoru, aby při případném nárazu invalidním vozíkem do dveří nedošlo k jejich poškození a následně jsme opět neřešili obavy z poranění klientů při jejich dalším pohybu po budově. Spodní část dveří bude také opatřena okopovým plechem, abychom zajistili jejich delší životnost. Otevírací systém dveří (kliky, případně madla) budou instalovány s ohledem na potřeby naší klientely, tím umožníme jednodušší manipulaci, a vytvoříme podmínky pro větší samostatnost našich klientů. 
Druhou částí realizovaného projektu je úprava vstupu do budovy pro imobilní osoby. Jedná se o vstup s nájezdem pro imobilní osoby. Současný nájezd je již ve velmi špatném technickém stavu, krajní části jsou již narušené, nejsou dostatečně pevné, postupně odpadávají. Současný nájezd také nemá vhodnou protiskluzovou úpravu a zábradlí. Chodník u nájezdu je nezpevněný, nerovný, pro pohyb osob imobilních a osob s narušenou motorikou a koordinaci nebezpečný.  S ohledem na současný stav je nutné zajistit vždy při pohybu v daném úseku fyzickou pomoc pracovníka, a to i u osob, které se po rovném terénu pohybují bez pomoci.  

Projekt je podpořen v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022.  

 

 

Projekt je také podpořen Nadací Charty 77 - Konto Bariéry.

Fotogalerie