Nové dveře otevírají nové možnosti

Délka čtení: 1 min., 42 sec.
Ze střediska

Cílem projektu je realizovat výměnu interiérových dveří, zajistit potřebné opravy vstupní části budovy, která je určena imobilním osobám, přizpůsobit materiálně technické zázemí sociální služby potřebám klientely a vytvořit bezpečné, důstojné a přístupné zázemí pro poskytování sociální služby.

Název projektu: Nové dveře otevírají nové možnosti

Termín realizace: 1-12/2022

Popis projektu: hlavním důvodem k výměně dveří je již jejich špatný stav. Mnoho dveří je ve spodní částí poničených, ostré hrany se snažíme průběžně opravovat, přesto zde vnímáme riziko poranění. Nově pořízené dveře budou již s pevnější výplní vnitřního prostoru, aby při případném nárazu invalidním vozíkem do dveří nedošlo k jejich poškození a následně jsme opět neřešili obavy z poranění klientů při jejich dalším pohybu po budově. Spodní část dveří bude také opatřena okopovým plechem, abychom zajistili jejich delší životnost. Otevírací systém dveří (kliky, případně madla) budou instalovány s ohledem na potřeby naší klientely, tím umožníme jednodušší manipulaci, a vytvoříme podmínky pro větší samostatnost našich klientů. 
Druhou částí realizovaného projektu je úprava vstupu do budovy pro imobilní osoby. Jedná se o vstup s nájezdem pro imobilní osoby. Současný nájezd je již ve velmi špatném technickém stavu, krajní části jsou již narušené, nejsou dostatečně pevné, postupně odpadávají. Současný nájezd také nemá vhodnou protiskluzovou úpravu a zábradlí. Chodník u nájezdu je nezpevněný, nerovný, pro pohyb osob imobilních a osob s narušenou motorikou a koordinaci nebezpečný.  S ohledem na současný stav je nutné zajistit vždy při pohybu v daném úseku fyzickou pomoc pracovníka, a to i u osob, které se po rovném terénu pohybují bez pomoci.  

Projekt je podpořen v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022.  

 

 

Projekt je také podpořen Nadací Charty 77 - Konto Bariéry.

Fotogalerie