Projekty KSS 1/2023

Budova střediska BETHEL Třinec

Díky programu Moravskoslezského kraje na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 se nám daří provádět větší opravy na některých našich střediscích.

Veškeré tyto projekty jsou realizovány díky poskytnuté dotaci z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023, kód dotačního titulu: KSS 1/23 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

 

Název projektu: Zateplení budovy střediska BETHEL Třinec

Výše dotace: 1 000 000 Kč

Zodpovědná osoba: Mgr. Šárka Ociepková, DiS.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy a v souvislosti s tím zvýšení komfortu pro klienty sociálních služeb poskytovaných v budově střediska BETHEL Třinec. V rámci nákladů na provoz poskytovaných služeb dojde k úsporám výdajů na energie. Realizací projektu přispějeme také ke zlepšení vizuální stránky budovy našeho střediska.