Dobrovolníci Slezské diakonie 2023

Cílem projektu je zajištění a rozvoj kvalitní dobrovolnické činnosti ve Slezské diakonii

Název prpojektu: Dobrovolníci Slezské diakonie

Termín realizace: 1-12/2023

Zodpovědná osoba: Mgr. Šárka Petrželová

Dobrovolnictví a nezištná pomoc potřebným lidem má v zařízeních Slezské diakonie dlouholetou tradici a dobrovolnická služba je nedílnou součástí Slezské diakonie již od jejího založení. Naši dobrovolníci pomáhají jak na střediscích, tak v přirozeném prostředí klientů a díky jejich činnosti dochází ke zlepšení psychosociálních podmínek života klientů a potřebných fyzických osob.
Dobrovolníci přinášejí zkvalitnění sociálních a návazných služeb cílovým skupinám a je zřejmé, že souznění mezi dobrovolníkem a klientem obě strany nabíjí pozitivní energií. Dobrovolnictví podporuje zvyšování kvality života klientů a dalších potřebných lidí a podporuje sociální začleňování lidí, s nimiž dobrovolníci pracují. Dobrovolníci přináší kontakt s běžným každodenním životem, pozitivní přístup, nadšení, naději a někdy i novou šanci zažít nové věci a splnit přání klienta, byť jde například o návštěvu knihovny, divadla, procházku. Sami dobrovolníci pak svou činností získávají pozitivní zkušenosti, dovednosti, nové sociální vazby, znalosti z oboru, ve kterém vykonávali svou činnost, zvyšují svůj osobní potenciál a sociální kapitál.
Naším cílem je poskytovat dobrovolníkům co nejkvalitnější zázemí, aby se mohli dobrovolnictví věnovat. Chceme také udržet stávající a zapojit nové dobrovolníky do dobrovolnických programů. Dodatečným cílem pak je posílení občanské odpovědnosti a solidarity k dobrovolnické činnosti, zvýšení uznání dobrovolnické činnosti v rámci občanské společnosti prostřednictvím souboru aktivit projektu a propagace dobrovolnictví.

Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023.