Dobrovolníci - cesta k uzdravení a radosti

Dobrovolníci s klienty

Cílem tohoto projektu je zapojit veřejnost do společenské odpovědnosti formou jednorázových i pravidelných dobrovolnických aktivit a podpořit práci profesionálních pracovníků ve zdravotnictví přirozeným kontaktem s dobrovolníky, vyplnit pacientům čas a vytvářet tak příjemnější prostředí v nemocnici, zlepšovat její atmosféru a vzájemnou komunikaci.

Název projektu: Dobrovolníci - cesta k uzdravení a radosti

Cíle projektu:

  • budovat a udržet prostředí, které je k dobrovolníkům přívětivé (cíl = dobrovolník je vnímán jako součást péče o pacienty, partner v procesu)
  • zpříjemnit hospitalizovaným pacientům pobyt v nemocnici skrze dobrovolníka
  • podporovat dobrovolníky v jejich práci (prevence syndromu vyhoření)
  • aktivně zapojovat dobrovolníky do podpory a péče o pacienty, a to těmito formami:
    - nespecifické individuální aktivity - jedná se především o roli dobrovolníka jako společníka, který dochází za pacientem v jeho volném čase – rozhovor, četba, doprovod na procházku, výplň volného času
    - nespecifické skupinové aktivity - hudební, výtvarné, tvořivé aktivity nebo představení pro pacienty
    - specifické aktivity – aktivizační techniky podporující zachování, obnovení a rozvoj dovedností pacientů – pomocná asistence dobrovolníka při aktivizaci realizované pracovníkem nemocnice nebo činnosti podporující nácvik sebeobsluhy pacientů, nácvik verbální komunikace, motoriky, koordinace

Tento projekt je podpořen Moravskoslezským krajem a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Fotogalerie