Nabízíme krátkodobou i dlouhodobou stáž.

Seznámení se s fungováním a chodem střediska. Zapojení se do přímé práce s klienty. Jedná se o nejrůznější nácviky, jako např. nácviky vaření, nakupování, praní, uklízení, péče o svou osobu apod. Klienty střediska jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením (většinou se jedná o duševní, tělesné nebo smyslové postižení).
Se souhlasem uživatele seznámení se jeho složkou k IP. Seznámení se s náplní práce všech pracovních pozic v sociální službě.

Mgr. Radka Čapková
r.capkova@slezskadiakonie.cz
tel.: 604 228 205