SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa V Aleji 435/12, 734 01 Karviná – Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, Úterý, Čtvrtek 7:00 – 15:00 Středa 7:00 – 17:00 Pátek 7:00 – 13:00
Kapacita 45 rodin
Kontakt
Iveta Kuczerová Vedoucí střediska 604 642 991 sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz
Mgr. Veronika Žilková Sociální pracovnice 737 262 051 soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Slezské diakonie v Karviné a Orlové doprovází rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí s tíživou sociální situací, zadlužeností, výchovou dětí, bydlením. Naše terénní aktivizační služba podává lidem potřebné
informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem. Služba je poskytována především v domácnostech rodin.

 

Cíle služby

Cílem naší služby je snižovat dopad již vzniklých sociálních problémů v rodinách, a tím zlepšit jejich situaci, zejména: 

 • Dále nezvyšovat zadluženost rodiny a podpořit ji při plnění finančních závazků 
 • Řešit výchovné problémy dětí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině
 • Posilovat rodičovské kompetence
 • Zlepšovat školní prospěch dětí  
 • Zachovat vhodné bydlení 
 • Zvyšovat informovanost o možnostech řešení sociálních problémů

Cílová skupina

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová je určená rodinám s nezletilými dětmi, které žijí v Karviné a Orlové a přilehlých obcích (Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Petřvald, Doubrava). Rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou sami bez pomoci překonat (hrozící vystěhování z dosavadního bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, výchova dětí).

 

image

Zásady

Bezplatnost

Služby jsou poskytovány zcela bezplatně.

Diskrétnost

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona o sociálních službách.

Rovné zacházení

Služby jsou poskytovány lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace apod.

Respektování uživatele

Respekt k názoru a vůli uživatele ohledně zvoleného řešení.

Individuální přístup

Každý je vybaven jinými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.

Nabídka služeb

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70% těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.

c) sociálně terapeutické činnosti: 

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností  podporujících sociální začleňování osob.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

KONTAKTY na sociální pracovnice:

Mgr. Veronika Žilková
Tel.: 737 262 051
Email: soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz


Ing. Růžena Recmanová, DiS.
Tel.: 737 262 052
Email: soc.asistence2.ka@slezskadiakonie.cz


Mgr. Tereza Vlasáková
Tel.: 605 845 182
Email: soc.asistence3.ka@slezskadiakonie.cz


Zuzana Petrášová, DiS.
Tel.: 731 197 434
Email: soc.asistence4.ka@slezskadiakonie.cz


Bc. Petra Švehlová, DiS.
Tel.: 731 128 447
Email: soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

image

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podporují nás

Logo Karviná
Logo MPSV
Logo Orlová
Logo Moravskoslezského kraje