SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

 

 

 

 

Druh služby

Domov pro seniory

Číslo registrace

3056248

Poskytovatel

Slezská diakonie

Název služby

SAREPTA Komorní Lhotka

Adresa služby

Komorní Lhotka 210, 739 54

Forma poskytování

Pobytová sociální služba

Provozní doba

Nepřetržitě, 24 hodin denně

Kapacita

78 osob, muži i ženy

Cena

Sazebník úhrad ZDE

Sazebník úhrady za stravování - rozsah a cena jednotlivých jídel ZDE

Kontakt

Pro volání prosím použijte nová telefonní čísla  (pevná linka)

553 701 886 - sociální pracovnice

553 701 811 - přímá péče 1.patro / nepřetržitě

553 701 822 - přímá péče 2.patro / nepřetržitě

553 701 855– zdravotní péče / od 6:30 do 18:30 hodin

553 701 883 – kuchyň (hlášení stravy) / od 06:00 do 14:00 hodin


Dále můžete použít kontakty na konkrétní pracovníky


Vedoucí domova pro seniory 
Mgr. Halina Pientoková DiS., tč. 553 701 881, mobil 737 478 244, h.pientokova@slezskadiakonie.cz

Koordinátor domova pro seniory
Mgr. Wioletta Sabelová, mobil 703 872 226, sarepta.kl@slezskadiakonie.cz

Administrativní pracovník (v pracovní době PO-ČT od 7:00 do 13:00 hodin)  Taťána Cieslarová, sarepta.admin@slezskadiakonie.cz  

Ekonom
Ing. Petr Šelong, tč. 553 701 885, mobil 739 525 249, sarepta.ekonom@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice (v pracovní době od 7:00 do 15:00 hodin)
Bc. Helena Volná, tč. 553  701 886; mobil 739 525 260, sarepta.dps@slezskadiakonie.cz 

Bc. Lenka Muroňová, tč. 553 701 886; mobil 739 525 268, sarepta.sp@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice - aktivizace
Bc. Simona Koniarová, tč. 553 701 882, mobil 739 525 328, sarepta.ergo@slezskadiakonie.cz

Koordinátorky přímé péče
1.patro Pavlína Pindová, DiS., tč. 553 701 811;  mobil 733 591 449, sarepta.kp1@slezskadiakonie.cz
2.patro Bc. Lenka Kaňoková, tč. 553 701 822; mobil 733 591 448, sarepta.kp2@slezskadiakonie.cz

Zdravotní péče
Všeobecné zdravotní sestry tč. 553 701 855; mobil 733 591 447
Koordinátorka zdravotní péče  Irena Zientková, mobil 739 525 327; sarepta.zsestra@slezskadiakonie.cz

Stravování
Marta Niemiecová, tč. 553 701 883, mobil 703 499 994, sarepta.kuchyn@slezskadiakonie.cz
Věra Bilanová, tč. 553 701 883, mobil 703 499 994, sarepta.provoz@slezskadiakonie.cz

Zájem
o poskytování sociální služby

Jednání se žadatelem/zájemcem o sociální službu vyřizuje:

Sociální pracovnice Bc. Lenka Muroňová
tč. 553 701 886, mobil 739 525 268, sarepta.sp@slezskadiakonie.cz 

pracovní doba 7:00 - 15:00 hodin

Tiskopisy ke stažení

Žádost o poskytování sociální služby ZDE

Základní informace o službě ZDE 

Fotokatalog služby ZDE 

Výměna výtahu v domově pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

V měsíci říjen 2021 bude probíhat v domově výměna výtahu. Stávající výtah slouží více jak 30 let, nevyhovuje současným technickým a bezpečnostním požadavkům, proto jej měníme za nový, moderní a kvalitní. Výměnou výtahu zvýšíme nejen kvalitu přepravy osob, ale především bezpečnost pohybu obyvatel domova, zaměstnanců a návštěvníků. Modernizace výtahu je realizována díky finanční podpoře v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji pro rok 2020, číslo zakázky 02356/2020/SOC.
 
 
 
 
 
Výměna výtahu proběhne od 11. 10. 2021, pravděpodobně do 31. 10. 2021 - v tomto období dochází ke změně:
- výdeje a servírovaní stravy (na pokojích a v jídelních koutech na patrech),
- průběhu volnočasových aktivit jenž budou zajištěny na jednotlivých patrech objektu domova,
- přepravě osob, která je možná po schodišti domova.
 
V případě potřeby či nejasností kontaktujte vedoucí domova nebo koordinátorku domova. Děkujeme za srozumění.
Mgr. Halina Pientoková, vedoucí domova, 737 478 244.
 
Stávající výtah:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALÉ OHLÉDNUTÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFjIXJwzlLg


AKTUÁLNÍ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM - oznámení všem klientům, zaměstnancům a návštěvám. 

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory přijímá návštěvy na základě níže stanoveného pokynu, aktualizovaného ke dni 24. 8. 2021 

Návštěva vstupuje do budovy samostatně za podmínky: 

  • absolvování RT – PCR TESTU (platnost 7 dní) anebo POC TEST (platnost 72hodin);
  • v předchozích 180 dnech osoba prodělala onemocnění COVID-19; 
  • ukončené očkování a uplynutí 14 dní po očkování (dvoufázové, jednofázové);

VÝŠE PSANÉ NÁVŠTĚVNÍK DOKLÁDÁ VYSTAVENÝM CERTIFIKÁTEM, POTVRZENÍM (elektronicky, písemně), nepostačuje SMS zpráva.

  • výjimka výše psaného u osob v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, na základě domluvy s lékařem a vedením domova.

Návštěvy i nadále probíhají dle nastavených pravidel zařízení viz. níže podrobné informace. 

NÁVŠTĚVNÍ DEN A ČAS 

PO - NE, svátky -  dopoledne od 9:00 do 11:00 hodin, odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin

PODROBNÉ INFORMACE >>> ZDE 

 

V Komorní Lhotce dne 24. 8. 2021

Mgr. Wioletta Sabelová, koordinátorka domova 

 


Pro kontakt s vašimi blízkými můžete využít telefonů, mailu či videohovorů:

Prosím kontaktujte sociální pracovnici Bc. Simonu Koniarovou
739 525 328, 553 701 882, sarepta.ergo@slezskadiakonie.cz
Sociální pracovnice je na daném telefonu dostupná v pracovní době (PO-PÁ od 7 do 15 hodin).
Předem děkujeme za trpělivost a srozumění než bude spojení uskutečněno.

V případě dotazů ze strany klientů, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti se prosím obraťte na kontaktní osoby:

Bc. Helena Volná, sociální pracovnice 739 525 260, sarepta.dps@slezskadiakonie.cz

Mgr. Wioletta Sabelová, koordinátorka domova 703 872 226, sarepta.kl@slezskadiakonie.cz 


Pobytová služba domov pro seniory je poskytována v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba se poskytuje na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Poslání a cíle domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka 

Posláním domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální situace vyžaduje pomoc druhé osoby. 

Pracovníci domova podporují klienty při naplňování jejich potřeb s ohledem na jejich individualitu a jedinečnost tak, aby svůj život mohli žít nadále důstojně a spokojeně.  Podporujeme naše klienty při zachování co nejvyšší míry soběstačnosti v běžných životních dovednostech.

Cílem naší služby je zajistit základní životní potřeby klienta, jeho důstojný a spokojený život a bezpečné prostředí domova. 

Zásady služby

Individuální přístup 

respektování individuálních potřeb každého klienta, hledání a naplňování jeho přání a potřeb, přizpůsobení se změnám, které nastaly v životě klienta, nastavení přiměřené míry péče a podpory, která se snaží zajistit co nejmenší závislost na poskytovaných službách.

Respekt a úcta k člověku

rovný, pozitivní, nezaujatý přístup ke klientovi, zajištění a ochrana jeho lidských práv, nevnášení nežádoucích nálad a postojů.

Spolupráce s rodinou a blízkými

zajištění kontaktů s rodinou, zachování a obnovení společenských vztahů.

Respektování spirituálních potřeb klienta, jejich podpora a rozvoj 

respektování spirituálních potřeb klienta, nabídka duchovních setkání a bohoslužeb dle potřeb klienta, snaha o rozpoznání duchovní tísně projevující se především smutkem, pocitem zbytečnosti, nenaplněného života doprovázení umírajícího klienta, podpora a pomoc pozůstalým.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor