SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

 

 

 

 

Druh služby

Domov pro seniory

Číslo registrace

3056248

Poskytovatel

Slezská diakonie

Název služby

SAREPTA Komorní Lhotka

Adresa služby

Komorní Lhotka 210, 739 54

Forma poskytování

Pobytová sociální služba

Provozní doba

Nepřetržitě, 24 hodin denně

Kapacita

78 osob, muži i ženy

Cena

ceník služby ZDE

cena jednotlivých jídel ZDE

Kontakt

Pro volání prosím použijte nová telefonní čísla  (pevná linka)

553 701 886 - sociální pracovnice

553 701 811 - přímá péče 1.patro / nepřetržitě

553 701 822 - přímá péče 2.patro / nepřetržitě

553 701 855– zdravotní péče / od 6:30 do 18:30 hodin

553 701 883 – kuchyň (hlášení stravy) / od 06:00 do 14:00 hodin


Dále můžete použít kontakty na konkrétní pracovníky


Vedoucí domova pro seniory 
Mgr. Halina Pientoková DiS., tč. 553 701 881, mobil 737 478 244,
h.pientokova@slezskadiakonie.cz

Koordinátor domova pro seniory
Mgr. Wioletta Sabelová, mobil 703 872 226, sarepta.kl@slezskadiakonie.cz

Ekonomka
Ing. Monika Kahounová, tč. 553 701 885, mobil 739 525 249, sarepta.ekonom@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice (v pracovní době od 7:00 do 15:00 hodin)
Bc. Helena Volná, tč. 553  701 886; mobil 739 525 260
sarepta.dps@slezskadiakonie.cz

Bc. Barbora Puczoková, tč. 553 701 886, mobil 739 525  268, sarepta.sp@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice - aktivizace, Administrativní pracovnice
Bc. Simona Koniarová, tč. 553 701 882, mobil 739 525 328, sarepta.ergo@slezskadiakonie.cz

Koordinátorky přímé péče
1.patro Pavlína Pindová, DiS., tč. 553 701 811;  mobil 733 591 449, sarepta.kp1@slezskadiakonie.cz
2.patro Bc. Lenka Kaňoková, tč. 553 701 822; mobil 733 591 448, sarepta.kp2@slezskadiakonie.cz

Zdravotní péče
Všeobecné zdravotní sestry tč. 553 701 855; mobil 733 591 447
Koordinátorka zdravotní péče  Bc. Danuta Kokotková, mobil 739 525 327; sarepta.zsestra@slezskadiakonie.cz

Stravování
Marta Niemiecová, tč. 553 701 883, mobil 703 499 994, sarepta.kuchyn@slezskadiakonie.cz
Věra Bilanová, tč. 553 701 883, mobil 703 499 994, sarepta.provoz@slezskadiakonie.cz

Zájem
o poskytování sociální služby

Jednání se žadatelem/zájemcem o sociální službu obstarává
Bc. Barbora Puczoková, tč. 553 701 886, mobil 739 525 268, sarepta.sp@slezskadiakonie.cz 

tč.: 553 701 886, mob.: 739 525 268, sarepta.sp@slezskadiakonie.cz

pracovní doba 7:00 - 15:00 hodin

Tiskopisy ke stažení

Žádost o poskytování sociální služby ZDE

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu ZDE

V případě, že bude doručena Žádost o poskytování sociální služby či Vyjádření lékaře
o zdravotním stavu žadatele na jiném formuláři nebo neúplná (např. přiložena pouze propouštěcí zpráva ze zdravotnického zařízení), budete sociální pracovnicí vyzvání k doplnění informací a doložení příslušných formulářů.  Děkujeme za srozumění.

Dokumenty

Oznámení o výsledku zadávacího řízení ZDE.

Informace
a rady

 

NOVINY pro SAREPTU

Dokument k zobrazení ZDE.

ZNOVUOBNOVENÍ NÁVŠTĚV

Vážení rodinní příslušníci a opatrovníci, 

ke dni 27. 5. 2020 jsou znovu povoleny návštěvy domova pro seniory. V souvislosti s obnovením možnosti návštěv klientů domova pro seniory Vás žádáme o dodržování níže uvedených preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Jedná se o dočasně nastavená pravidla a opatření, o případných změnách - zejména o obnovení běžného způsobu návštěv budete včas informováni. 

Návštěvy jsou možné v čase 

Pondělí až Pátek

  • od 9:30 hodin do 11:00 hodin
  • od 13:00 hodin do 15:30 hodin

Sobota a Neděle, den státního svátku

  • od 13:00 hodin do 15:30 hodin 

U každého klienta je možná maximálně 1 návštěva denně, celkově v domově pro seniory je možné maximálně 10 návštěv za den.

Všechny návštěvy musí být předem ohlášeny s uvedením konkrétního dne a času návštěvy. 

Rezervaci je nutné provést minimálně jeden den předem a to v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin

- na telefonním čísle 553 701 886 a na mobilních číslech 739 525 260 nebo 739 525 268.

Rezervaci návštěv o víkendu je nutné provést v pátek. 

VSTUP NÁVŠTĚVY DO BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY

Návštěva vstupuje do budovy pouze hlavním vchodem.

Na návštěvu přichází osoby bez známek virového onemocnění, bez zvýšené teploty.

Do budovy domova vstupují návštěvy s rouškou – zakrytá ústa i nos.

Všechny příchozí návštěvy jsou evidovány pracovníkem domova. Zároveň pracovník domova se příchozích návštěv dotazuje na zdravotní stav, případný kontakt s nakaženým koronavirem a současně všem příchozím bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Při teplotě 37 °C a výše nebo v případě kontaktu s osobou nakaženou nebude možno návštěvu uskutečnit a návštěva tak musí ihned opustit budovu.

Při vstupu do budovy příchozí návštěva je povinna provést dezinfekci rukou. 

USKUTEČNĚNÍ NÁVŠTĚVY - opatření a doporučení

V rámci jedné návštěvy mohou každého klienta současně navštívit maximálně 2 osoby.

Pro každou návštěvu je vyhrazena maximálně 1 hodina.

Je vhodné zvážit nutnost návštěvy s dětmi do 10 let.

Po dobu návštěvy je vhodné mít zakrytá ústa i nos rouškou. Je nutné udržování rozestupu (min. vzdálenost 1,5 m) mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt na kratší vzdálenost je možný v odůvodněných případech a co nejkratší dobu.

Za příznivého počasí doporučujeme návštěvu uskutečnit ve venkovních prostorách zahrady – venkovní altán, lavičky na zahradě.

Pro návštěvu je možno využít obývací pokoje na patrech či průchozí místnosti na zahradu, vždy za předpokladu pouze setkání jednoho klienta a jeho návštěvy. Na dvoulůžkovém pokoji je současně možná návštěva pouze u jednoho klienta.

Příchozí návštěvy se nemohou pohybovat po budově bez vědomí pracovníka domova. 

UKONČENÍ NÁVŠTĚVY

Návštěva je povinna ohlásit odchod pracovníkovi domova.

DĚKUJEME za srozumění a těšíme se na návštěvu. 

V Komorní Lhotce, dne 26. 5. 2020, Mgr. Halina Pientoková, vedoucí domova 

Pro kontakt s vašimi blízkými je možné využít i telefonu, mailu či videohovoru - 

Prosím kontaktujte sociální pracovnici Bc. Simonu Koniarovou 739 525 328, 553 701 882, sarepta.ergo@slezskadikonie.cz

Sociální pracovnice je na daném telefonu dostupná v pracovní době. Předem děkujeme za trpělivost a srozumění než bude spojení uskutečněno. 

V případě dotazů ze strany klientů, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti se prosím obraťte na kontaktní osoby:

Bc. Helena Volná, sociální pracovnice 739 525 260, sarepta.dps@slezskadiakonie.cz

Mgr. Wioletta Sabelová, koordinátorka domova 703 872 226, sarepta.kl@slezskadiakonie.cz 

DĚKUJEME Vám všem 

Pomáhej lidem, i když víš, že ti to nemohou vrátit zpět. Pomáhej bez očekávání. Laskavost z tebe dělá úžasného a krásného člověka. 

Děkujeme Vám všem, kteří na nás myslíte, pomáháte nám, modlíte se za nás. 

Děkujeme za:                                                                                                                                                                                             

  • ušití roušek (je vás tolik a často neznáme jména),
  • květiny pro klienty,
  • dobroty a sladkosti pro znovuobnovení energie, 
  • ochranné pomůcky, 
  • tablety pro klienty, 
  • finanční dary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Děkujeme za projevenou podporu našim pracovníkům i klientům.  

Náš domov pro seniory obdržel darem TABLETY!

Děkujeme projektu Tablet od srdce (spolupráce APSS ČR a Nadace Charta 77) za darování tabletu. Tablet byl předán zástupcem společnosti Philip Morris ČR, tablet je již naprogramován, vybaven SIM kartou s datovou konektivitou (díky dalším partnerům Mall.cz, Vodafone a deník BLESK). 

Poděkování směřuje i firmě Green Gas SPB a.s., tato firma věnovala darem tablet značky HUAWEI. 

Díky těmto darům v našem domově máme pro klienty k dispozici audiovizuální komunikaci a je to rozhpdně oboustranný zážitek! Děkujeme!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pobytová služba domov pro seniory je poskytována v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba se poskytuje na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Poslání a cíle 

Posláním domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je poskytování pobytové služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální situace vyžaduje pomoc druhé osoby. 

Pracovníci domova podporují klienty při naplňování jejich potřeb s ohledem na jejich individualitu a jedinečnost tak, aby svůj život mohli žít nadále důstojně a spokojeně. Podporujeme naše klienty při zachování co nejvyšší míry soběstačnosti v běžných životních dovednostech. 

Cílem naší služby je zajistit základní životní potřeby klienta, jeho důstojný a spokojený život a bezpečné prostředí domova. 

Zásady služby

Individuální přístup 

respektování individuálních potřeb každého klienta, hledání a naplňování jeho přání a potřeb, přizpůsobení se změnám, které nastaly v životě klienta. 

Respekt a úcta k člověku 

rovný, pozitivní, nezaujatý přístup ke klientovi, zajištění a ochrana jeho lidských práv, nevnášení nežádoucích nálad a postojů. 

Spolupráce s rodinou a blízkými

zajištění kontaktů s rodinou, zachování a obnovení společenských vztahů.

Praktická realizace biblických zásad lásky a služby potřebným lidem

respektování spirituálních potřeb klienta, nabídka duchovních setkání a bohoslužeb dle potřeb klienta, doprovázení umírajícího klienta, podpora a pomoc pozůstalým.

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa