SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Adresa Komorní Lhotka 210, 739 54 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Nepřetržitě, 24 hodin denně
Kapacita 72 osob, muži i ženy
Kontakt
Mgr. Halina Pientoková DiS. Vedoucí domova pro seniory 737 478 244 h.pientokova@slezskadiakonie.cz
PhDr. Lucie Lasotová Koordinátor domova pro seniory 703 872 226 sarepta.kl@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Aktualita služby

Cílem domova SAREPTA je naplňovat význam svého jména, a to přinášet požehnání těm, kteří potřebují pomoc a pomoci se jim dostane. S radostí Vám sdělujeme, že jsme úspěšně dokončili rekonstrukci šesti pokojů a tří centrálních koupelen v domově pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce. Tato náročná rekonstrukce probíhala téměř rok v plném provozu domova a bydlení seniorů, ale s úsilím a odhodláním našeho týmu jsme všechny stavební překážky a problémy zdárně ustáli a vyřešili. Projekt "Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka" je podpořený z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí programu 013 310 Rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb, realizaci rekonstrukce provedla firma Haospol z Havířova. 

 

Poslání služby

Posláním domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální situace vyžaduje pomoc druhé osoby. 

Pracovníci domova podporují klienty při naplňování jejich potřeb s ohledem na jejich individualitu a jedinečnost tak, aby svůj život mohli žít nadále důstojně a spokojeně.  Podporujeme naše klienty při zachování co nejvyšší míry soběstačnosti v běžných životních dovednostech.

Pobytová služba domov pro seniory je poskytována v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba se poskytuje na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. 

Cíle služby

Cílem naší služby je zajistit základní životní potřeby klienta, jeho důstojný a spokojený život a bezpečné prostředí domova. 

Cílová skupina

Okruh osob, kterým poskytujeme služby

Službu poskytujeme seniorům (osobám starším 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému věku nebo nepříznivému zdravotnímu stavu a nemohou zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. 

Ve výjimečných případech může být sociální služba poskytnuta i osobám od 60 let, a to v případě, kdy z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a využití služby neprohloubí jejich nepříznivou sociální situaci a nesníží možnosti jejich sociálního začlenění. 

Okruh osob, kterým neumíme službu poskytnout 

Senioři, kteří z důvodu demence ve stádiu ztráty orientace místa, času a osoby odchází bez cíle a návratu. 

image

Zásady

Individuální přístup

Respektování individuálních potřeb každého klienta. Hledání a naplňování jeho přání a potřeb. Pomoc při nastavení přiměřené míry péče a podpory, která se snaží zajistit co nejmenší závislost na poskytovaných službách.

Respekt a úcta k člověku

Rovný, pozitivní, nezaujatý přístup ke klientovi, vnímání klienta jako partnera. Zajištění a ochrana jeho lidských práv. Respektování nastavených hranic v poskytované péči v kontextu jeho životního příběhu, spolupráce.

Spolupráce s rodinou a blízkými

Zprostředkování, zachování a obnovení kontaktu s rodinou a blízkými. Spolupráce s rodinou na průběhu poskytované péče o klienta.

Respektování spirituálních potřeb klienta, jejich podpora a rozvoj

Respektování spirituálních potřeb klienta, nabídka duchovních a psychologických setkání a bohoslužeb dle potřeb klienta. Doprovázení umírajícího, podpora a pomoc pozůstalým.

Nabídka služeb

 

Pro volání prosím použijte tato telefonní čísla  (pevná linka)

553 701 886 - sociální pracovnice

553 701 811 - přímá péče 1.patro / nepřetržitě

553 701 822 - přímá péče 2.patro / nepřetržitě

553 701 855– zdravotní péče / od 6:30 do 18:30 hodin

553 701 883 – kuchyň (hlášení stravy) / od 06:00 do 14:00 hodin


Dále můžete použít kontakty na konkrétní pracovníky


Vedoucí domova pro seniory 
Mgr. Halina Pientoková DiS., tč. 553 701 887, mobil 737 478 244, h.pientokova@slezskadiakonie.cz

Koordinátor domova pro seniory
PhDr. Lucie Lasotová, mobil 703 872 226, sarepta.kl@slezskadiakonie.cz

Administrativní pracovník (v pracovní době PO-ČT od 7:00 do 13:00 hodin)  Taťána Cieslarová, sarepta.admin@slezskadiakonie.cz  

Ekonom
Ing. Mária Golbincová, tč. 553 701 885, mobil 739 525 249, sarepta.ekonom@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice (v pracovní době od 7:00 do 15:00 hodin)
Bc. Helena Volná, tč. 553  701 886; mobil 739 525 260, sarepta.dps@slezskadiakonie.cz 

Mgr. Lenka Muroňová, tč. 553 701 886; mobil 739 525 268, sarepta.sp@slezskadiakonie.cz

Bc. Simona Pašková, tč. 553 701 888, mobil 739 525 328, sarepta.ergo@slezskadiakonie.cz

Koordinátorky přímé péče
1.patro Lenka Bolková, tč. 553 701 811;  mobil 733 591 449, sarepta.kp1@slezskadiakonie.cz
2.patro Mgr. Lenka Kaňoková, tč. 553 701 822; mobil 733 591 448, sarepta.kp2@slezskadiakonie.cz

Zdravotní péče
Všeobecné zdravotní sestry tč. 553 701 855; mobil 733 591 447
Koordinátorka zdravotní péče  Irena Zientková, mobil 739 525 327; sarepta.zsestra@slezskadiakonie.cz

Stravování
Marta Niemiecová, tč. 553 701 883, mobil 703 499 994, sarepta.kuchyn@slezskadiakonie.cz
Ing. Soňa Kyselová, tč. 553 701 883, mobil 703 499 994, sarepta.provoz@slezskadiakonie.cz

image

Fotogalerie

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Podporují nás

Logo AZ lekarna
Vyšní lhoty
Vratimov
Albrechtice
Baška
Těrlicko
Logo Distrimed
Dobrá
Logo Hyundai
Morávka
Návsí
Petřvald
Řepiště
Raškovice
Smilovice
Třanovice
Vělopolí
Bystřice
Chotěbuz
Logo Havířov
Horní Suchá
Tošanovice
Janovice
Logo Karviná
Komorní Lhotka
Košařiska
Krásná
Logo MPSV
Nošovice
Slezská Církev Evangelická Augsburského Vyznání
Sedliště
Střítež
Vojkovice
Logo W8
Čeladná
Řeka