SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory - probíhá rekonstrukce objektu - ZMĚNA MÍSTA poskytování služby.

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory - probíhá rekonstrukce objektu - ZMĚNA MÍSTA poskytování služby.

Adresa U Svobodáren 1303, 735 06 Karviná 6 - Nové Město Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Nepřetržitě, 24 hodin denně
Kapacita 60 osob, muži i ženy
Kontakt
Mgr. Halina Pientoková DiS. Vedoucí domova pro seniory 737 478 244 h.pientokova@slezskadiakonie.cz
PhDr. Lucie Lasotová Koordinátor domova pro seniory 703 872 226 sarepta.kl@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Aktualita služby

Domov SAREPTA prochází celkovou rekonstrukcí! Po dobu rekonstrukce služba přestěhována na přechodnou dobu (2024-2025) na nové místo ve městě Karviná, najdete nás na ulici U Svobodáren - Nové Město, bytové domy č. 1300 a č.1303.

Poslání služby

Posláním domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální situace vyžaduje pomoc druhé osoby. 

Pracovníci domova podporují klienty při naplňování jejich potřeb s ohledem na jejich individualitu a jedinečnost tak, aby svůj život mohli žít nadále důstojně a spokojeně.  Podporujeme naše klienty při zachování co nejvyšší míry soběstačnosti v běžných životních dovednostech.

Pobytová služba domov pro seniory je poskytována v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba se poskytuje na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. 

Cíle služby

Cílem naší služby je zajistit základní životní potřeby klienta, jeho důstojný a spokojený život a bezpečné prostředí domova. 

Cílová skupina

Okruh osob, kterým poskytujeme služby

Službu poskytujeme seniorům (osobám starším 65 let), kteří mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému věku nebo nepříznivému zdravotnímu stavu a nemohou zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. 

Ve výjimečných případech může být sociální služba poskytnuta i osobám od 60 let, a to v případě, kdy z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a využití služby neprohloubí jejich nepříznivou sociální situaci a nesníží možnosti jejich sociálního začlenění. 

Okruh osob, kterým neumíme službu poskytnout 

Senioři, kteří z důvodu demence ve stádiu ztráty orientace místa, času a osoby odchází bez cíle a návratu. 

image

Zásady

Individuální přístup

Respektování individuálních potřeb každého klienta. Hledání a naplňování jeho přání a potřeb. Pomoc při nastavení přiměřené míry péče a podpory, která se snaží zajistit co nejmenší závislost na poskytovaných službách.

Respekt a úcta k člověku

Rovný, pozitivní, nezaujatý přístup ke klientovi, vnímání klienta jako partnera. Zajištění a ochrana jeho lidských práv. Respektování nastavených hranic v poskytované péči v kontextu jeho životního příběhu, spolupráce.

Spolupráce s rodinou a blízkými

Zprostředkování, zachování a obnovení kontaktu s rodinou a blízkými. Spolupráce s rodinou na průběhu poskytované péče o klienta.

Respektování spirituálních potřeb klienta, jejich podpora a rozvoj

Respektování spirituálních potřeb klienta, nabídka duchovních a psychologických setkání a bohoslužeb dle potřeb klienta. Doprovázení umírajícího, podpora a pomoc pozůstalým.

Nabídka služeb

Pro volání použijte níže uvedené kontakty: 

Pondělí až Pátek v době od 7:00 do 15:00 hodin

Vedoucí domova pro seniory, Vedoucí oblasti Pobeskydí
Mgr. Halina Pientoková DiS., mobil 737 478 244, h.pientokova@slezskadiakonie.cz

Ekonom
Ing. Mária Golbincová, mobil 739 525 249, sarepta.ekonom@slezskadiakonie.cz
Koordinátor domova pro seniory
PhDr. Lucie Lasotová, mobil 703 872 226, sarepta.kl@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovnice 
Bc. Helena Volná, mobil 739 525 260, sarepta.dps@slezskadiakonie.cz
Mgr. Lenka Muroňová, mobil 739 525 268, sarepta.sp@slezskadiakonie.cz

Administrativní pracovník 
Taťána Cieslarová, sarepta.admin@slezskadiakonie.cz  

Koordinátorky přímé péče
bytový dům č. 1300 Mgr. Lenka Kaňoková, mobil 733 591 448, sarepta.kp2@slezskadiakonie.cz
bytový dům č. 1303  Lenka Bolková, mobil 733 591 449, sarepta.kp1@slezskadiakonie.cz
Zdravotní péče
Všeobecné zdravotní sestry, mobil 733 591 447
Koordinátorka zdravotní péče  Irena Zientková, mobil 739 525 327; sarepta.zsestra@slezskadiakonie.cz

Stravování (Kuchyň v Komorní Lhotce) 
Marta Niemiecová, mobil 703 499 994, sarepta.kuchyn@slezskadiakonie.cz
Ing. Soňa Kyselová, mobil 703 499 994, sarepta.provoz@slezskadiakonie.cz

Stravování (Kuchyň v Komorní Lhotce, pevná linka 553 701 883)

image

Fotogalerie

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory - probíhá rekonstrukce objektu - ZMĚNA MÍSTA poskytování služby.

Podporují nás

Logo AZ lekarna
Vyšní lhoty
Vratimov
Albrechtice
Baška
Těrlicko
Logo Distrimed
Dobrá
Logo Hyundai
Morávka
Návsí
Petřvald
Řepiště
Raškovice
Smilovice
Třanovice
Vělopolí
Bystřice
Chotěbuz
Logo Havířov
Horní Suchá
Tošanovice
Janovice
Logo Karviná
Komorní Lhotka
Košařiska
Krásná
Logo MPSV
Nošovice
Slezská Církev Evangelická Augsburského Vyznání
Sedliště
Střítež
Vojkovice
Logo W8
Čeladná
Řeka