SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Nerudova 1041, 735 81 Bohumín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí až pátek od 8:00 – 15:30
Kapacita 6 klientů na danou aktivitu
Kontakt
Mgr. Martina Venglářová, DiS. Vedoucí střediska 703 434 862 salome@slezskadiakonie.cz
Mgr. Žaneta Sochorková Sociální pracovník 732 744 426 sas.salome@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby SALOME je podporovat děti a mladé lidi s postižením od 2 let do 26 let v rozvíjení jejich potenciálu. Prostřednictvím cílených aktivit dáváme klientům příležitost věnovat se činnostem, které dávají smysl, příležitost fungovat běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Cíle služby

 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Vytvoření podmínek pro integraci dětí mezi zdravé vrstevníky v rámci sociálního začleňování

 

Cílová skupina

 • Dětem se zdravotním postižením od 2 let do 11let a mladým lidem od 12 do 26 let, kteří mají:
 • tělesné postižení
 • mentální postižení
 • kombinované postižení v kombinaci se smyslovým postižením (pokud smyslové postižení není pro dítě a rodiče určující)
 • vývojové poruchy, včetně poruch autistického spektra
 • těžké poruchy komunikace (například dysfázie, dysartrie, dysfagie, afázie)
image

Zásady

Týmová spolupráce

Je uplatňována vzájemná provázanost a spolupráce týmů v jednotlivých aktivitách. Nedílnou součástí týmu jsou klienti a rodiny.

Individuální přístup

Ke klientům je vždy přistupováno s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.

Respektování volby klientů i zákonných zástupců

Názory a požadavky jsou ve všech oblastech poskytování služby v maximální možné míře zohledňovány.

Nabídka služeb

Základní činnosti:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity:
  • Nácvik využití běžných dostupných služeb
  • Cestování
  • Spolupráce s návaznými službami
  • Doprovázení
  • Podpora běžných a alternativních způsobu komunikace
  • Nácvik sociálně komunikačních dovednosti uživatelů a kooperace ve hře
  • Podpora při získávání návyku souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

 

 • Sociálně terapeutické činnosti: 
  • Nácvik a upevňvání motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • Činnosti, které vedou k rozvoji anebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
  • Aktivizace a podpora soběstačnosti uživatele
  • Rozvíjení alternativní formy komunikace
  • Práce s PC a IPAD
  • Relaxační techniky, prvky snoezelen terapie atd.

 

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • Pomoc a podpora při zajištění kompenzačních pomůcek
  • Pomoc a podpora při vyřizování příspěvku na péči či jiných příspěvků
  • Pomoc a podpora při jednání s úřady
  • Pomoc a podpora při vyhledávání odborné pomoc
  • Poradenství a praktické provázení rodiny při řešení životních změn osoby
  • Zprostředkování návazných služeb
  • Poskytování základního sociálního poradenství
image

Fotogalerie

Podporují nás

Logo Bekaert
Logo ČEZ