RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

Adresa Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba sociální rehabilitace je uživatelům poskytována po celý kalendářní rok v pracovní dny mezi 7 až 17 hodinou.
Kapacita okamžitá kapacita – 1 klient na 1 pracovníka okamžitá kapacita – 1 klient na 1 pracovníka v daném okamžiku. 10 (aktivních smluv, individuálních plánů)/1 pracovníka
Ke stažení Žádost o přijetí
Kontakt
Kateřina Voldánová koordinátor střediska/sociální pracovník 739 525 375 rut.nj@slezskadiakonie.cz
Dominika Stanková Sociální pracovník 603 401 729

Poslání služby

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je posilovat soběstačnost našich klientů tak, aby nebyli vlivem své nemoci nebo postižení omezeni v pracovních a každodenních činnostech jejich života a mohli využívat běžnýhc společenských zdrojů ve svém okolí.

Cíle služby

 1. Uživatel, který je soběstačný při naplňování svých potřeb

 2. Uživatel, který má pracovní uplatnění (upevnění v pracovních návycích a dovednostech) 

 3. Uživatel, který zná svá práva a povinnosti, a je samostatný ve svém rozhodování  

 4. Uživatel, který není vlivem svého onemocnění nebo postižení v sociálně nepříznivé situaci a má sníženou potřebu psychiatrické hospitalizace

Cílová skupina

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením, s duševním onemocněním, s poruchami autistického spektra ve věku od 16ti let, kteří přistupují aktivně ke spolupráci. Službu mohou využít lidé, kteří bydlí ve městech Nový Jičín, Frenštát p.R., Fulnek, Kopřivnice, Odry, Příbor, Studénka a jejich správních obvodech.

image

Zásady

Soběstačný uživatel

Uživatel, který je soběstačný při naplňování svých potřeb

Pracovní uplatnění

Uživatel, který má pracovní uplatnění (upevnění v pracovních návycích a dovednostech)

Práva a poninnosti

Uživatel, který zná svá práva a povinnosti, a je samostatný ve svém rozhodování

Nepříznivá situace

Uživatel, který není vlivem svého onemocnění nebo postižení v sociálně nepříznivé situaci a má sníženou potřebu psychiatrické hospitalizace

Nabídka služeb

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • přiměřená péče o zevnějšek
 • samostatný pohyb a orientace;
 • péče o domácnost (péče o oděvy, úklid, žehlení, chod kuchyně, nakupování);
 • hospodaření s penězi (finanční plán);
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit;
 • obsluha běžných zařízení a spotřebičů (práce s počítačem, mobilním telefonem, internetem);
 • získávání dovedností potřebných k jednání na úřadech.
 • pomoc při předcházení krize (zvládání krizových situací)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím;
 • podpora při představení vlastní umělecké tvorby;
 • pomoc s hledáním partnera/partnerky, karáda/kamarádky,pomoc se sestavením inzerátu;
 • doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět;
 • cestování hromadnými dopravními prostředky;
 • jak komunikovat, jednat s lidmi v různých životních situacích (jak správně podávat ruku, vést rozhovor);

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností;
 • aktivizace duševních funkcí;
 • vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění; získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů (jak napsat životopis, připravit se na přijímací pracovní pohovor, podpora při hledání a udržení práce);
 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání;
 • hledání náplně volného času, uspořádání volného času;

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podpora a poradenství s vyřizováním osobních záležitostí, nácvik asertivity, nácvik komunikace;
 • informační servis a zprostředkování služeb;
 • pomoc s vyřizování různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady
 • základní sociální poradenství – poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace
image

Podporují nás

logo Frenštát pod Radhoštěm
logo Studénka
logo Kopřivnice
logo MSK
logo Příbor