RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

Adresa Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, Havlíčkova 31, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba sociální rehabilitace je uživatelům poskytována po celý kalendářní rok v pracovní dny mezi 7 až 17 hodinou. Provozní doba terénní formy je v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin. Provozní doba ambulantní formy je v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hodin (na objednání)
Kapacita okamžitá kapacita – 1 klient na 1 pracovníka ambulantní forma poskytování služby: 5 terénní forma poskytování služby: 9
Kontakt
Mgr. Gabriela Lhotská, DiS. koordinátor střediska 734 366 561 g.lhotska@slezskadiakonie.cz
Bc. et Ing. Kateřina Voldánová, DiS. sociální pracovník 739 525 375 rut.nj@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je posilovat soběstačnost našich klientů tak, aby nebyli vlivem své nemoci nebo postižení omezeni v pracovních a každodenních činnostech jejich života a mohli využívat běžných společenských zdrojů ve svém okolí.

Cíle služby

  1. Klient, který je soběstačný při naplňování svých potřeb
  2. Klient, který má pracovní uplatnění (upevnění v pracovních návycích a dovednostech) 
  3. Klient, který zná svá práva a povinnosti, a je samostatný ve svém rozhodování
  4. Klient, který není vlivem svého onemocnění nebo postižení v sociálně nepříznivé situaci a má sníženou potřebu psychiatrické hospitalizace
    Za nepříznivou sociální situaci považujeme oslabení nebo ztrátu schopnosti (z důvodu mentálního postižení nebo chronického duševního onemocnění nebo z důvodu poruchy autistického spektra) samostatně a přiměřeně řešit oblasti života, které způsobily, nebo by mohl vést k sociálnímu vyloučení, nebo zhoršení zdravotního stavu.

Cílová skupina

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením, s chronickým duševním onemocněním, s poruchami autistického spektra ve věku od 16.ti let. Služby mohou využít lidé, kteří bydlí ve městech Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Kopřivnice, Odry, Příbor, Studénka a jejich správních obvodech a nacházejí se vlivem svého onemocnění nebo postižení v soc. nepříznivé situaci.

image

Zásady

Principy zotavení

Spolupracujeme s klienty dle principů zotavení: • Naděje Naděje dává životu smysl, sílu vydržet, je „motorem změny“. Pomáháme klientům vnímat naději, víru sám v sebe. • Zplnomocnění Snažíme se posilovat klienta ve vyrovnání se s vlastní situací a prostředím, klademe důraz na aktivní spolupráci. Klient je ten, který řeší. Uplatňujeme podporu namísto péče (to, co zvládá samostatně, neděláme za něj). • Odpovědnost sám za sebe Klient je tím, kdo rozhoduje o svém životě, služby jsou poskytovány na základě jeho svobodného rozhodnutí. • Smysluplné životní role Pomáháme klientům při návratu do života, přijmout skutečnost, posilovat jeho místo v „komunitě“ (škola-práce-bydlení-rodina-přátelé). Podpora probíhá v co největší míře v přirozeném prostředí klienta.

Multidisciplinarita

Je pro nás důležité spolupracovat s existující komunitou, sítí kolem klienta, např. s lékaři, rodinou, dalšími službami ….

Respekt

Služby jsou poskytovány s úctou vůči klientům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti.

Týmový přístup

Při spolupráci s klientem vystupujeme a pracujeme jako tým, snažíme se o jednotný přístup, klient zná více pracovníků služby, snažíme se být flexibilní a zajistit zastupitelnost.

Nabídka služeb

a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobhu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: 

1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,

2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,

3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,

4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,

5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu.

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,

3. nácvik chování v různých společenských situacích,

4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

2. informační servis a zprostředkovávání služeb.

 

 

image

RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace

Podporují nás

logo Frenštát pod Radhoštěm
logo Studénka
logo Příbor
logo Odry
logo Nový Jičín