Primární prevence

Primární prevence

Adresa Náměstí Míru 551, 739 01 Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby 7:00 – 15:00
Kapacita 100 skupin
Kontakt
Mgr. Šárka Klusová koordinátor střediska, lektor primární prevence 739 680 158 prevence@slezskadiakonie.cz
Bc. Gabriela Gajdzica lektor primární prevence 603 403 508 prevence.pl@slezskadiakonie.cz
Bc. Kateřina Plachtová lektor primární prevence +420 737 457 516 lektorka@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

 

 

Podstatou primární prevence na školách je předcházet vzniku rizikového chování ještě před tím, než se u dětí toto chování vyskytne. Rizikovým chováním je myšleno takové, které představuje sociální, zdravotní, výchovná a další rizika pro člověka i pro společnost. V nejužším pojetí lze do rizikového chování zařadit např. záškoláctví, šikanu a extrémní projevy agrese, závislostní chování a jim podobné. V praxi to znamená, že navážeme spolupráci se školou a poté komplexně pracujeme se všemi třídními kolektivy. Jednorázové programy nebo přednášky nejsou považovány za efektivní, proto v rámci jednoho školního roku navštívíme každou třídu alespoň dvakrát. Tato forma spolupráce nám umožňuje se žáky navázat osobnější vztah a pozitivně to ovlivňuje práci s třídním kolektivem –  nepřicházíme do třídy jako cizí osoby, ale jako někdo, koho již žáci znají, koho si pamatují.

Cíle služby

 

Naší prioritou je zaměřovat se na vztahy a pozitivní klima ve třídě, protože vnímáme, že kvalitní vztahy pomáhají při zvládání zátěžových situací a jsou tedy tou nejlepší prevencí vzniku rizikového chování. První program je proto vždy zaměřen na podporu vztahů a zmapování aktuálního klimatu třídy, zatímco druhý program je zaměřen na již konkrétní oblast rizikového chování. Naše programy vedeme interaktivně s využitím zážitkových aktivit, po kterých vždy následuje reflexe. Snažíme se žáky motivovat k otevřené diskuzi a sdílení názorů. Taky je podpořit v tom, aby sami hledali odpovědi na své otázky. V programech se primárně nezaměřujeme na nabytí nových informací, ale na formování zdravých postojů. 

Cílová skupina

 

Žáci 1. – 9. třídy základních škol

image

Zásady

Komplexní a dlouhodobá spolupráce

Nabídka služeb

 

Preventivní programy - Aktuální nabídka preventivních programů je k dispozici na našem webu www.prevencesd.cz
Veškeré programy lze realizovat také v polštině

Adaptační pobyty – možnost realizace dle individuální domluvy

Odborná knihovna – k dispozici zdarma pro všechny pedagogy a školní metodiky prevence.  Publikace z oblasti psychologie, pedagogiky, prevence a adiktologie.

image

Fotogalerie

Primární prevence

Podporují nás

Logo MŠMT
logo MSK
logo Třinec
logo Delonghi
logo koeximpo