Program pro pěstounské rodiny

Program pro pěstounské rodiny

Adresa Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby
Kapacita
Kontakt
Mgr. Ester Heczková vedoucí služby 730 547 947 pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie je podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí. 

Hlavním cílem Programu pro pěstounské rodiny je rodina, která buduje zdravou identitu dítěte v náhradní rodinné péči.

 

Cíle služby

PPR je rozčleněn do 5 poboček, které působí na území celkem 8 obcí s rozšířenou působností a spolupracuje s jejich městskými úřady, resp. jejich odděleními sociálně-právní ochrany dětí. Jsou to města Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Jablunkov, Karviná, Orlová, Ostrava a Třinec. Spolupráci ovšem navazujeme prostřednictvím externích zakázek i s jinými městy a regiony.

Pro pěstouny, kteří mají se Slezskou diakonií uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, PPR zajišťuje především poradenské služby, vzdělávání, odlehčovací služby, odbornou pomoc psychologů a dalších specialistů či podporu při kontaktu s biologickou rodinou dítěte, ale také např. duchovní podporu a návaznost na jiné související služby. Klíčovým pro nás je, aby veškerá podpora pěstounských rodin byla individualizovaná, tedy „šitá na míru“ a přirozená, aby odpovídala skutečným potřebám pěstounských rodin a přitom co nejméně zasahovala do jejich přirozeného života.

Cílová skupina

Podpora pěstounské péče ze strany PPR směřuje k posílení tradičního modelu rodiny a vychází z křesťanských hodnot a etiky v souladu s hodnotami Slezské diakonie a Slezské církve evangelické a. v., která je jejím zřizovatelem.

Pobočky: 

Pobočka PPR Český Těšín – Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín

Pobočka PPR Karviná, Orlová – Masarykovo nám. 6, 733 01 Karviná-Fryštát. Poradenství nabízíme také v Komunitním centru Maják, ul. B. Němcové 853, Orlová-Poruba (po individuální domluvě se sociálními pracovníky)

Pobočka PPR Třinec, Jablunkov – nám. Míru 551, 739 61 Třinec

Pobočka PPR Frýdek-Místek – Kostíkovo nám. 646, 738 01 Frýdek-Místek

Pobočka PPR Havířov, Ostrava – Opletalova 4, 736 01 Havířov-Šumbark  

 

image

Nabídka služeb

Program pro pěstounské rodiny vznikl v roce 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zřídila jej Slezská diakonie, pro kterou to byl další krok v oblasti poskytování služeb rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. 

Slezská diakonie je v souladu se zákonem právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, tedy tzv. "pověřenou osobou". Již v prvním roce své existence uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče s více než stovkou pěstounských rodin a v současnosti se v rámci Programu pro pěstounské rodiny (dále PPR) na základě uzavřených dohod věnuje více než 200 pěstounským rodinám. 

 

image

Program pro pěstounské rodiny

Podporují nás