Program pro pěstounské rodiny

Program pro pěstounské rodiny

Adresa Pobočky v rámci Moravskoslezského kraje - Český Těšín, Třinec, Havířov, Frýdek Místek, Karviná Ukázat na mapě
Doba poskytování služby
Kapacita
Kontakt
Mgr. Ester Heczková vedoucí služby 730 547 947 pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Aktualita služby

Spolu to zvládneme!

Díky podpoře nadaci Terezy Maxové dětem můžeme zajistit ve školním roce 2023-2024 pravidelné doučování 12 dětem z náhradních rodin.

Poslání služby

Posláním Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie je podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí. 

Hlavním cílem Programu pro pěstounské rodiny je rodina, která buduje zdravou identitu dítěte v náhradní rodinné péči.

 

Cíle služby

PPR je rozčleněn do 5 poboček, které působí na území celkem 8 obcí s rozšířenou působností a spolupracuje s jejich městskými úřady, resp. jejich odděleními sociálně-právní ochrany dětí. Jsou to města Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Jablunkov, Karviná, Orlová, Ostrava a Třinec. Spolupráci ovšem navazujeme prostřednictvím externích zakázek i s jinými městy a regiony.

Pro pěstouny, kteří mají se Slezskou diakonií uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, PPR zajišťuje především poradenské služby, vzdělávání, odlehčovací služby, odbornou pomoc psychologů a dalších specialistů či podporu při kontaktu s biologickou rodinou dítěte, ale také např. duchovní podporu a návaznost na jiné související služby. Klíčovým pro nás je, aby veškerá podpora pěstounských rodin byla individualizovaná, tedy „šitá na míru“ a přirozená, aby odpovídala skutečným potřebám pěstounských rodin a přitom co nejméně zasahovala do jejich přirozeného života.

Cílová skupina

Podpora pěstounské péče ze strany PPR směřuje k posílení tradičního modelu rodiny a vychází z křesťanských hodnot a etiky v souladu s hodnotami Slezské diakonie a Slezské církve evangelické a. v., která je jejím zřizovatelem.

Pobočky: 

Pobočka PPR Český Těšín – Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín

Pobočka PPR Karviná, Orlová – Masarykovo nám. 6, 733 01 Karviná-Fryštát. Poradenství nabízíme také v Komunitním centru Maják, ul. B. Němcové 853, Orlová-Poruba (po individuální domluvě se sociálními pracovníky)

Pobočka PPR Třinec, Jablunkov – nám. Míru 551, 739 61 Třinec

Pobočka PPR Frýdek-Místek – Kostíkovo nám. 646, 738 01 Frýdek-Místek

Pobočka PPR Havířov, Ostrava – Opletalova 4, 736 01 Havířov-Šumbark  

 

image

Nabídka služeb

Program pro pěstounské rodiny vznikl v roce 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zřídila jej Slezská diakonie, pro kterou to byl další krok v oblasti poskytování služeb rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. 

Slezská diakonie je v souladu se zákonem právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, tedy tzv. "pověřenou osobou". Již v prvním roce své existence uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče s více než stovkou pěstounských rodin a v současnosti se v rámci Programu pro pěstounské rodiny (dále PPR) na základě uzavřených dohod věnuje více než 200 pěstounským rodinám. 

 

Nabídka kurzů k NRP 1. pololetí 2024 naleznete zde:

CELKOVÝ PŘEHLED
Třinec, Jablunkov
Český Těšín
Frýdek - Místek
Karviná, Orlová
Havířov, Ostrava

Kontakt: tel. 733 142 438, e-mailová adresa pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz

image

Program pro pěstounské rodiny

Pobočka PPR Karviná, Orlová

Adresa: Masarykovo nám. 6, 733 01 Karviná-Fryštát, Kontakt na pracovníka: 605 205 208

Podporují nás