OBČANSKÁ PORADNA Karviná

 

Místo poskytování služby

V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj

Provozní doba

Pondělí:     8:00 - 16:00

Úterý:        8:00 - 16:00

Středa:      8:00 - 16:00 

Čtvrtek:     8:00-12:00    

Pátek:        8:00-10:00    

Poslední zájemce o službu je přijat 45 minut před koncem konzultačních hodin odpoledne (ve čtvrtek a pátek) a odpoledne v 15:15, je-li volná konzultační místnost.

Kapacita služby

V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé, přičemž konzultace trvá průměrně 45 minut.

Denní kapacita služby: PO - ČT 5 uživatelů,  PÁ - 2 uživatelé

Kontakt

obcan.ka@slezskadiakonie.cz

obcan.ka2@slezskadiakonie.cz

Tel.: 734 645 272

Leták služby

ke stažení ZDE

 

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Pravidla pro podávaní a vyřizování stížností

 

BULLETIN OBČANSKÉ PORADNY Karviná, číslo vydání 1/2019

BULLETIN OBČANSKÉ PORADNY Karviná, číslo vydání 2/2019

BULLETIN OBČANSKÉ PORADNY Karviná, vánoční vydání

BULLETIN 1/2020, LETNÍ BULLETIN 2/2020, BULLETIN 3/2020, BULLETIN 4/2020

BULLETIN 1/2021, LETNÍ BULLETIN 2/2021

BULLETIN 1/2022


INFORMÁTOR Slezské diakonie, časopis, který se v 1/2019 věnuje v hlavním tématu také OBČANSKÉ PORADNĚ Karviná 

 

Poslání služby

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje občanům odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby lidé měli potřebné informace o svých právech a povinnostech, dostupných službách a dokázali vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

 

Cíle služby

Cílem poradny je, aby občan:

 • získal informace vedoucí k řešení své situace
 • získal orientaci ve své situaci
 • rozhodl na základě získaných rad o řešení své situace
 • znal možnosti a důsledky svých rozhodnutí

Co poskytujeme

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Základní činnosti OBČANSKÉ PORADNY Karviná při poskytování odborného sociálního poradenství jsou zajišťovány v tomto rozsahu:

Základní sociální poradenství zahrnuje tyto činnosti:

 •  poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
   
 •  poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
   
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
   
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 

Odborné sociální poradenství zahrnuje následující činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poskytování informací a kontaktů na místní instituce a organizace zaměřené na sociální pomoc, zprostředkování pomoci v jiném subjektu sociální sítě, doporučení jiné služby (např. kontakt na právníka, psychologa atd.)
   
 • sociálně terapeutické činnosti - poskytování sociálně-právního poradenství a pomoci při využití informací (pomoc při rozhodování formou předkládání různých alternativ řešení uživatelovi situace)
   
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  - pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, asistence zahrnující doprovázení a pomoc při vyjednávání.

 

Odborné sociální poradenství poskytujeme v těchto oblastech: sociální dávky, sociální služby, sociální pojištění, pracovní právo, bydlení, právní systém EU, zdravotnictví, veřejná správa, trestní právo, občanskoprávní vztahy, školství a vzdělávání, daně a poplatky, právní systém ČR, ochrana spotřebitele, rodinné a mezilidské vztahy, občanské soudní řízení, finanční problematika, ústavní právo.

Dále realizujeme besedy na aktuální témata.

OBČANSKÁ PORADNA Karviná není právní poradnou, a to i přesto, že její poradci z velké části pracují s výkladem právních norem.

 

Cílová skupina

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje odborné sociální poradenství každému občanovi, který se na ní obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace, nebo je takovou situací ohrožen a neumí jí řešit vlastními silami.

Služby poradny jsou poskytovány osobám od 16 let. 

OP poskytuje své služby, každému, jehož komunikační schopnosti odpovídají úrovni, která je pro využití služby v jím požadovaném rozsahu potřebná, nebo si zajistí přítomnost zákonného zástupce, opatrovníka, asistenta, tlumočníka, pomůcky či jiný prostředek, který takovou komunikaci umožní.

Občanská poradna může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze za těchto podmínek:

 

 • žádá-li zájemce o sociální službu, kterou neposkytujeme;

v tom případě poradce sdělí zájemci o službu informace o dalších organizacích, institucích či odborných pracovištích, které mu mohou pomoci vyřešit jeho problém či poskytnout službu, o kterou žádá,

 • nemá-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá;

potom pracovník předá zájemci o službu informativní leták OBČANSKÉ PORADNY Karviná a informuje ho o možnosti navštívit poradnu v jiný úřední den či v jiných úředních hodinách

 

Zásady služby

 • bezplatnost 
 • diskrétnost 
 • nestrannost 
 • nezávislost

 

Sponzoři

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Karviná
 • Asociace občanských poraden

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor