KONTAKT Karviná, terénní program

 

Místo poskytování služby

G. Morcinka 1332, 735 06 Karviná – Nové Město

Provozní doba

Terénní služba

Pondělí   9:00 - 15:00 hodin

Úterý      9:00 - 15:00 hodin

Středa     9:00 - 15:00 hodin

Čtvrtek   9:00 - 15:00 hodin

Kapacita služby

V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé.
Denní kapacita - 12 uživatelů (max. 12 intervencí nebo 12 kontaktů)

Kontakt 

Vedoucí služby:

Iveta Kuczerová

tel.: 604 642 991

 

Sociální pracovníci:

Bc. Vít Goryl, DiS.

tel.: 733 142 401

 

Kateřina Pejsarová, DiS.

tel.: 739 685 519

 

e-mail:

kontakt.ka@slezskadiakonie.cz

kontakt2.ka@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

 

 

Informační Bulletin KONTAKT Karviná, terénní program

1/2021 ke stažení ZDE                          1/2020 ke stažení ZDE

2/2021 ke stažení ZDE                          2/2020 ke stažení ZDE

3/2021 ke stažení ZDE                          3/2020 ke stažení ZDE

4/2021 ke stažení ZDE                          4/2020 ke stažení ZDE

 

Poslání služby

Posláním Terénního programu KONTAKT Karviná je poskytovat dospělým obyvatelům města Karviné potřebné informace a další podporu tak, aby dokázali řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

 

Cíle služby

Cílem Terénního programu KONTAKT Karviná je uživatel, který:

 • dokáže pracovat s financemi,
 • plní své závazky v oblasti dluhů,
 • bydlí s platnou nájemní smlouvou,
 • má pravidelný příjem nebo alespoň vyřízeny všechny sociální dávky, na něž má nárok,
 • zná svoje práva, ale také povinnosti vedoucí k řešení vlastní nepříznivé sociální situace.

 

Co poskytujeme

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

Pomoc při uplatńování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 

Cílová skupina

Služby Terénního programu KONTAKT Karviná jsou poskytovány dospělým obyvatelům žijícím ve městě Karviná, kteří nedokáží sami bez podpory řešit svoji obtížnou sociální situaci:

 • zadluženost vedoucí k možné ztrátě bydlení, k exekucím, k závislosti na sociálních dávkách
 • ztrátu bydlení
 • nedostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb
 • narušenost sousedských a mezilidských vztahů
 • nedostatečná orientace v rozsahu svých povinností a práv způsobující další sociální problémy

Službu neposkytujeme

 • lidem, kteří potřebují speciální odbornou pomoc např. v drogové problematice
 • lidem, kteří pobývají v azylovém bydlení, kde mají zajištěné základní sociální poradenství a další činnosti této sociální služby

 

Zásady služby

 • Respektování potřeb i možností uživatele
 • Rovný přístup
 • Individuální přístup
 • Týmová práce

 

Sponzoři

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Karviná

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie