OBČANSKÁ PORADNA Karviná

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Adresa V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Najdete v sekci Poskytované služby
Kapacita Denní kapacita služby: PO - ČT 5 uživatelů, PÁ - 2 uživatelé V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé, přičemž konzultace trvá průměrně 45 minut.

Poslání služby

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje občanům odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby lidé měli potřebné informace o svých právech a povinnostech, dostupných službách a dokázali vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Cíle služby

Cílem poradny je, aby občan:

 • získal informace vedoucí k řešení své situace
 • získal orientaci ve své situaci
 • rozhodl na základě získaných rad o řešení své situace
 • znal možnosti a důsledky svých rozhodnutí

Cílová skupina

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje odborné sociální poradenství každému občanovi, který se na ní obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace, nebo je takovou situací ohrožen a neumí jí řešit vlastními silami.

Služby poradny jsou poskytovány osobám od 16 let. 

OP poskytuje své služby, každému, jehož komunikační schopnosti odpovídají úrovni, která je pro využití služby v jím požadovaném rozsahu potřebná, nebo si zajistí přítomnost zákonného zástupce, opatrovníka, asistenta, tlumočníka, pomůcky či jiný prostředek, který takovou komunikaci umožní.

Občanská poradna může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze za těchto podmínek:
 

 • žádá-li zájemce o sociální službu, kterou neposkytujeme;

v tom případě poradce sdělí zájemci o službu informace o dalších organizacích, institucích či odborných pracovištích, které mu mohou pomoci vyřešit jeho problém či poskytnout službu, o kterou žádá,

 • nemá-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá;

potom pracovník předá zájemci o službu informativní leták OBČANSKÉ PORADNY Karviná a informuje ho o možnosti navštívit poradnu v jiný úřední den či v jiných úředních hodinách

image

Zásady

Bezplatnost

Diskrétnost

Nestrannost

Nezávislost

Nabídka služeb

Základní sociální poradenství zahrnuje tyto činnosti:

 •  poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
   
 •  poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
   
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
   
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 

Odborné sociální poradenství zahrnuje následující činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poskytování informací a kontaktů na místní instituce a organizace zaměřené na sociální pomoc, zprostředkování pomoci v jiném subjektu sociální sítě, doporučení jiné služby (např. kontakt na právníka, psychologa atd.)
   
 • sociálně terapeutické činnosti - poskytování sociálně-právního poradenství a pomoci při využití informací (pomoc při rozhodování formou předkládání různých alternativ řešení uživatelovi situace)
   
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  - pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, asistence zahrnující doprovázení a pomoc při vyjednávání.

 

Odborné sociální poradenství poskytujeme v těchto oblastech: sociální dávky, sociální služby, sociální pojištění, pracovní právo, bydlení, právní systém EU, zdravotnictví, veřejná správa, trestní právo, občanskoprávní vztahy, školství a vzdělávání, daně a poplatky, právní systém ČR, ochrana spotřebitele, rodinné a mezilidské vztahy, občanské soudní řízení, finanční problematika, ústavní právo.

Dále realizujeme besedy na aktuální témata.

OBČANSKÁ PORADNA Karviná není právní poradnou, a to i přesto, že její poradci z velké části pracují s výkladem právních norem.

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí:     8:00 - 16:00

Úterý:        8:00 - 16:00

Středa:      8:00 - 16:00 

Čtvrtek:     8:00-12:00    

Pátek:        8:00-10:00    

Poslední zájemce o službu je přijat 45 minut před koncem konzultačních hodin odpoledne (ve čtvrtek a pátek) a odpoledne v 15:15, je-li volná konzultační místnost.

image

Fotogalerie

Podporují nás

Logo Asociace občanských poraden
Logo Karviná
Logo MPSV
Logo MSK