OBČANSKÁ PORADNA Karviná, odborné sociální poradenství

OBČANSKÁ PORADNA Karviná, odborné sociální poradenství

Adresa V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Najdete v sekci Poskytované služby
Kapacita Denní kapacita služby: PO - 6 uživatelů, ÚT - 5 uživatelů, ST - 7 uživatelů, ČT - 2 uživatelé, PÁ - 1 uživatel. V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé, přičemž konzultace trvá průměrně 45 minut.
Kontakt
Iveta Kuczerová vedoucí střediska 604 642 991 vedouci.obcan.ka@slezskadiakonie.cz
Bc. Dana Zborovská sociální pracovník 734 645 272 obcan.ka@slezskadiakonie.cz
Bc. Vít Goryl, DiS. sociální pracovník 734 645 272 obcan.ka2@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Aktualita služby

Nebojte se řešit obtížnou životní situaci! Důvěřujte nám. 

Poskytujeme anonymní a bezplatné poradenství. 

 

 

Poslání služby

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje občanům odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby lidé měli potřebné informace o svých právech a povinnostech, dostupných službách a dokázali vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Cíle služby

Cílem poradny je, aby občan:

 •   získal informace vedoucí k řešení své situace
 •   získal orientaci ve své situaci 
 •   rozhodl na základě získaných rad o řešení své situace 
 •   znal možnosti a důsledky svých rozhodnutí
 •   při řešení své nepříznivé situace dokázal využít přirozenou vztahovou síť (rodinu, místní instituce, místní komunitu)

Cílová skupina

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje odborné sociální poradenství každému občanovi, který se na ní obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace, nebo je takovou situací ohrožen a neumí jí řešit vlastními silami.

Služby poradny jsou poskytovány osobám od 16 let.

OP poskytuje své služby každému, jehož komunikační schopnosti odpovídají úrovni, která je pro využití služby v jím požadovaném rozsahu potřebná, nebo si zajistí přítomnost zákonného zástupce, opatrovníka, asistenta, tlumočníka, pomůcky či jiný prostředek, který takovou komunikaci umožní.

Občanská poradna může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze za těchto podmínek:

 • žádá-li zájemce o sociální službu, kterou neposkytujeme;

v tom případě poradce sdělí zájemci o službu informace o dalších organizacích, institucích či odborných pracovištích, které mu mohou pomoci vyřešit jeho problém či poskytnout službu, o kterou žádá,

 • nemá-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá;

potom pracovník předá zájemci o službu informativní leták OBČANSKÉ PORADNY Karviná a informuje ho o možnosti navštívit poradnu v jiný úřední den či v jiných úředních hodinách.

image

Zásady

Bezplatnost

poradenství je poskytováno bezplatně, od uživatelů se neočekává poskytnutí odměny, daru nebo protislužby

Důvěrnost

poradenství umožňuje uživatelům vystupovat anonymně a o všech skutečnostech týkajících se uživatele je zachovávaná mlčenlivost, kromě zákonem stanovených situací

Nestrannost

poradenství uživatele nediskriminuje v žádné oblasti, je objektivní a respektuje individuální odlišnosti uživatele

Nezávislost

poradenství je poskytováno v souladu se zájmy uživatele, nezávisle na vnějších vlivech, na zájmech poradny a třetích osob

Komplexnost

poradenství je poskytováno tak, aby zohledňovalo celkovou situaci uživatele

Nabídka služeb

Základní sociální poradenství zahrnuje tyto činnosti

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 

Odborné sociální poradenství zahrnuje následující činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytování informací a kontaktů na místní instituce a organizace zaměřené na sociální pomoc, zprostředkování pomoci v jiném subjektu sociální sítě, doporučení jiné služby (např. kontakt na právníka, psychologa atd.)
  • sociálně terapeutické činnosti – poskytování sociálně-právního poradenství a pomoci při využití informací (pomoc při rozhodování formou předkládání různých alternativ řešení uživatelovi situace)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, asistence zahrnující doprovázení a pomoc při vyjednávání

Odborné sociální poradenství poskytujeme v těchto oblastech: občanskoprávní vztahy, rodinné právo, bydlení, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost, dluhová problematika, ochrana spotřebitele, sociální dávky, sociální služby, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění - práva a povinnosti pacientů, soudní řízení a jeho alternativy, veřejná správa, trestní právo, školství, ochrana základních lidských práv.

 

Také realizujeme besedy na aktuální témata.

OBČANSKÁ PORADNA Karviná není právní poradnou, a to i přesto, že její poradci z velké části pracují s výkladem právních norem.

 

PROVOZNÍ DOBA:

Ambulantní:

Pondělí:     8:00-16:00

Úterý:        8:00-16:00

Středa:      8:00-16:00 

Čtvrtek:     8:00-12:00    

Pátek:        8:00-10:00    

 

Terénní:

Pondělí:    8:00-16:00     (dle individuální dohody)

Úterý:        8:00-16:00     (dle individuální dohody)

Středa:      8:00-16:00     (dle individuální dohody)

Čtvrtek:     8:00-12:00    (dle individuální dohody)

Pátek:        8:00-10:00    (dle individuální dohody)

 

Poslední zájemce o službu/uživatel je přijat 45 minut před koncem konzultačních hodin dopoledne (ve čtvrtek a pátek) a odpoledne v 15:15 je-li volná konzultační místnost.

image

Fotogalerie

OBČANSKÁ PORADNA Karviná, odborné sociální poradenství

OBČANSKÁ PORADNA Karviná - detašované pracoviště

Adresa: Havířská 1189/31, Karviná

Podporují nás

Logo Asociace občanských poraden
Logo Karviná
Logo MPSV
Logo MSK