LYDIE Český Těšín, poradna rané péče

LYDIE Český Těšín, poradna rané péče

Adresa Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby PO: 8:00 – 16:00 hod ÚT: 10:00 – 18:00 hod ST: 8:00 – 16:00 hod ČT: 10:00 – 18:00 hod PÁ: 8:00 – 16:00 hod Forma ambulantní (v poradně rané péče LYDIE) PÁ: 12:00 – 15:00 hod (jiná hod dle dohody s rodinou)
Kapacita Terénní forma – 30 rodin. Ambulantní forma – 2 rodiny
Kontakt
Poradci rané péče 734 640 271

Poslání služby

Posláním rané péče LYDIE je pomáhat rodině poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte a nalézt nejvhodnější cestu, která by pomohla dítěti vyrůstat v rodině a začlenit se do společnosti.

Cíle služby

 • rodina umí porozumět dítěti a pracovat s ním 
 • rozvoj dítěte v oblasti: vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace
 • poradenství v oblasti dítěte a rodiny 
 • veřejnost i odborníci jsou informování o službách rané péče

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina a její dítě od narození do 7 let a to:

 • dítě s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo autismem
 • dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodu (předčasný porod, nízká porodní váha, porodní komplikace, onemocnění, které ovlivňuje vývoj aj.)
 • rodiny, kterým se vývoj dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit

Pod pojmem rodina rozumíme:

více generační soužití rodičů a dětí, ať už v rodině úplné nebo neúplné, společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí např.:

 • biologická rodina
 • pěstounská rodina (včetně přechodu dítěte ze zařízení do rodiny)
 • adoptivní rodina
image

Zásady

Důstojnost

Respektujeme individualitu každého dítěte a také kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.

Individuální přístup

Přizpůsobujeme se aktuálním potřebám a požadavkům rodiny.

Partnerství

Poradce, rodina a dítě spolupracují, rodiče a dítě jsou rovnocennými členy týmu

Ochrana soukromí

V domácím prostředí vstupuje poradce pouze na místa, kde je zván.

Kontinuita péče

V případě ukončení péče je rodina informována o návazných službách a je jí nabídnuto jejich zprostředkování.

Nabídka služeb

 • zhodnocení schopností a možností dítěte a rodiny
 • zjištění potřeb dítěte a rodiny
 • poradenství v oblasti dítěte a rodiny
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte
 • zprostředkování kontaktů na zajímavé přednášky a kurzy
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktů na odborníky (psycholog, psychiatr, logoped atd.)
 • půjčování pomůcek, hraček a literatury
 • podpora při výběru vhodného předškolního a školního zařízení

Raná péče je poskytována zdarma.

image

Podporují nás

logo Český Těšín
logo NROS
logo Třinec
logo Mosty u Jablunkova
logo MSK
logo velux foundation
logo včasná pomoc dětem