LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby

LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby

Adresa Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Službu poskytujeme každou středu a čtvrtek. Dále každou PRVNÍ sobotu a každou TŘETÍ neděli v měsíci. STŘEDA, ČTVRTEK 13:00 - 17:30h; SOBOTA, NEDĚLE 8:30 - 17:30h
Kapacita Ambulantní forma: 3 klienti
Kontakt

Aktualita služby

Rádi bychom Vás informovali o rozhodnutí MSK o navýšení kapacity v odlehčovacích službách Lydie. Od 01.02.2024 tedy dochází k navýšení četnosti poskytování služby. Službu NOVĚ POSKYTUJEME TAKÉ KAŽDÝ ČTVRTEK A TŘETÍ NEDĚLI V MĚSÍCI.

Poslání služby

Posláním ambulantních odlehčovacích služeb LYDIE je zajistit dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením bezpečné podnětné prostředí a odbornou péči odpovídající individuálním potřebám klienta. Zároveň umožnit pečujícím osobám potřebný čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí. 

Cíle služby

 • Zajistit dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením potřebné úkony péče a podpory, pro udržení co nejvyšší míry jejich samostatnosti a soběstačnosti.
 • Prostřednictvím odlehčovacích služeb poskytnout pečujícím osobám možnost odpočinku.
   

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba poskytována:
Děti a mladí dospělí se zdravotním postižením od 7 let do 26 let, kteří mají:

 • mentální postižení – snížené rozumové schopnosti
 • tělesné postižení – opožděný nebo narušený psychomotorický vývoj
 • kombinované postižení – výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro dítě určující
 • vývojové poruchy – včetně poruch autistického spektra
 • těžké poruchy komunikace - dysfázie, afázie, mutismus. 
image

Zásady

Jedinečnost

Pracovníci respektují přání, potřeby, možnosti a schopnosti každého klienta a reagují na jeho individuální potřeby.

Týmová práce

Služba uplatňuje vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými pracovníky služby a pečující osobou.

Přiměřená míra podpory

Nastavená podpora vychází ze skutečných potřeb klienta s ohledem na jeho schopnosti.

Nabídka služeb

Základní činnosti (povinné činnosti dle zákona o sociálních službách)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru      
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                     

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití wc                      

 

Poskytnutí stravy

 • Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

                       

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

                                                           
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

                                
Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 
  a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

image

Fotogalerie

LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby

Podporují nás

logo Český Těšín
logo MSK