EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

 

Cílová skupina

Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

Osoby s chronickým duševním onemocněním

Místo poskytování služby

Žižkova 2379/54a, 733 01 Karviná - Mizerov

(po dobu rekonstrukce budovy V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj)

Komenského 611/11, 735 06 Karviná - Nové Město

Doba poskytování služby

Pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin

Pondělí až pátek od 9:00 do 14:00 hodin

Kapacita

12 klientů ve službě (v aktuální okamžik ve službě 2 osoby na vozíku)

6 klientů ve službě

Cena

Služby jsou bezplatné.

Uživatel hradí pouze stravu

Služby jsou bezplatné.

Uživatel hradí pouze stravu

Kontakt

 

Dílna - osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 

Tel. číslo: 733 142 446

Vedoucí střediska: Dana Koukolová

Tel. číslo: 737 789 720

E-mail: ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz  

Sociální pracovník: Mgr. Silvia Szymeczek

Tel. číslo: 739 659 867

E-mail: sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz

 

Dílna - osoby s chronickým duševním onemocněním 

Tel. číslo: 734 788 087                         

Vedoucí střediska: Dana Koukolová

Tel. číslo: 737 789 720

E-mail: ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz  

Sociální pracovník: Mgr. Silvia Szymeczek

Tel. číslo: 739 659 867

E-mail: sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz

Webové stránky střediska

EFFATHA Karviná

 

 

Informace o zpracování osobních údajů pro účely poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů pro účely jednání se zájemcem o sociální službu

 

Poslání

Posláním střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi.

 

Cílová skupina

Službu poskytujeme ve dvou programech mužům a ženám majícím omezený nebo ztížený přístup na trh práce a jsou:

 • s chronickým duševním onemocněním od 18 let do 65 let věku
 • s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 do 65 let věku, zvládají pohyb bez pomoci druhé osoby nebo samostatně na vozíku  

Služby neposkytujeme:

 • osobám s nařízenou ochrannou léčbou a s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem. Dále osobám s těžkou vadou sluchu (hluchotou), osobám nevidomým a osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití

Kapacita služby je max. 18 uživatelů v jednu chvíli.

 

Poskytuje sociální službu

 • lidem s mentálním a kombinovaným postižením
 • lidem s chronickým duševním onemocněním

 

Cíle

Cílem naší služby je uživatel, který:

Udržuje si a rozvíjí základní pracovní návyky, které mu pomůžou:

 • uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce
 • aktivně trávit část pracovního dne v sociální službě

Udržuje si a rozvíjí svoje sociální dovednosti, zejména:

 • zkvalitňovat vzájemnou komunikaci s lidmi
 • spolupracuje podle svých potřeb a možností s návaznými službami v regionu, aby nebyl zcela závislý na službě a na svém sociálním okolí

 

Nabídka základních činností a fakultativní činnosti

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • sociální poradenství
 • dále nabízíme
 • rozhovory s duchovními a pastoračními pracovníky

Podrobnější informace a informace v obrázkové podobě naleznete na http://www.sdkabo.cz/effatha-karvina-socialne-terapeuticke-dilny

 

Zásady poskytování sociální služby

V naší práci uplatňujeme především tyto zásady:

 • k uživatelům přistupujeme individuálně podle jejich možností, potřeb, přání a zdravotního stavu
 •  respektujeme osobní tempo uživatelů
 • dbáme na důstojné zacházení s uživateli a rovný přístup
 • pracujeme týmově

 

Sponzoři

MPSV, MSK,Statutární město Karviná, Město Orlová, obec Dětmarovice,  hypermarket TESCO
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor