LYDIE Český Těšín, poradna rané péče

 

Místo poskytování služby

Ambulantní konzultace: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín 
Konzultace v domácím prostředí

Doba poskytování služby

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou:

Forma terénní (v domácnosti uživatele):

PO:   8:00 – 16:00 hod

ÚT:  10:00 – 18:00 hod

ST:   8:00 – 16:00 hod

ČT:  10:00 – 18:00 hod

PÁ:   8:00 – 16:00 hod

Forma ambulantní (v poradně rané péče LYDIE)

PÁ: 12:00 – 15:00 hod (jiná hod dle dohody s rodinou)

Kapacita

Terénní forma – 30 rodin

Ambulantní forma – 2 rodiny

Cena

zdarma

Kontakt 

Mobil: 737 117 998 (vedoucí služby),
            734 640 271, 739 392 022 (poradci rané péče) 

E-mail: rp.lydie@slezskadiakonie.cz

Dokumenty ke stažení

Letáček k rané péči první část a druhá část

 

Videospot k projektu Šťastné dětství naleznete ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním rané péče LYDIE je pomáhat rodině poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte a nalézt nejvhodnější cestu, která by pomohla dítěti vyrůstat v rodině a začlenit se do společnosti.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina a její dítě od narození do 7 let a to:

 • dítě s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo autismem
 • dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodu (předčasný porod, nízká porodní váha, porodní komplikace, onemocnění, které ovlivňuje vývoj aj.)
 • rodiny, kterým se vývoj dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit

Pod pojmem rodina rozumíme:

více generační soužití rodičů a dětí, ať už v rodině úplné nebo neúplné, společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí např.:

 • biologická rodina
 • pěstounská rodina (včetně přechodu dítěte ze zařízení do rodiny)
 • adoptivní rodina

 

Co je naším cílem?

 • rodina umí porozumět dítěti a pracovat s ním 
 • rozvoj dítěte v oblasti: vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace
 • poradenství v oblasti dítěte a rodiny 
 • veřejnost i odborníci jsou informování o službách rané péče

 

Co nabízíme:

 • zhodnocení schopností a možností dítěte a rodiny
 • zjištění potřeb dítěte a rodiny
 • poradenství v oblasti dítěte a rodiny
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte
 • zprostředkování kontaktů na zajímavé přednášky a kurzy
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktů na odborníky (psycholog, psychiatr, logoped atd.)
 • půjčování pomůcek, hraček a literatury
 • podpora při výběru vhodného předškolního a školního zařízení

Raná péče je poskytována zdarma.

 

Nabídka fakultativních služeb

Které raná péče LYDIE poskytuje za úhradu. ÚHRADOVNÍK ke stažení ZDE

 • O.T.A. RS  (Open Therapy of Autism Romany Straussové) – Intenzivní terapie

(Stimulace pozornosti, pomoc při zvládání úzkostí a obtížných situací, zpevňování žádoucího chování, práce s celou rodinou)

 • O.T.A. RS (Open Therapy of Autism Romany Straussové)  – Individuální nácvik

(Individuální nácviky o délce 60 minut se zaměřují na rozvoj specifických dovedností dítěte, přičemž podstatná je zóna nejbližšího vývoje dítěte).

 

Jakými metodami s dítětem pracujeme:

 • bazální stimulace
 • metoda alternativní a augmentativní komunikace (AAK)
 • výměnný obrázkový, komunikační systém (VOKS)
 • orofaciální stimulace
 • práce s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)
 • metoda strukturovaného učení
 • vizualizace
 • individuální nácviky metodou O.T.A. RS (metoda terapie pro děti s PAS)
 • intenzivní terapie O.T.A. RS (skupinová metoda terapie pro děti s PAS)
 • Zhodnocení vývojové úrovně dítěte dle Portage, Gessel škály, Vágnerové – vývojové psychologie

 

Na jakých zásadách poskytujeme ranou péči:

 • důstojnost – respektujeme individualitu každého dítěte a také kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny
 • individuální přístup – přizpůsobujeme se aktuálním potřebám a požadavkům rodiny
 • partnerství – poradce, rodina a dítě spolupracují, rodiče a dítě jsou rovnocennými členy týmu
 • ochrana soukromí – v domácím prostředí vstupuje poradce pouze na místa, kde je zván
 • kontinuita péče – případě ukončení péče je rodina informována o návazných službách a je jí nabídnuto jejich zprostředkování  

 

Místo poskytování služby:

Ambulantní forma – poradna LYDIE Český Těšín, raná péče, Třanovského 1758/10 Český Těšín  

Terénní formaje poskytována v přirozeném prostředí uživatele a jeho rodiny, a to na území měst Český Těšín, Třinec, Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí a v přilehlých obcích těchto měst.
Přilehlými obcemi rozumíme obce do 10 kilometrů k výše jmenovaným městům.


 

Děkujeme za podporu

 

Nová konzultační místnost pro naše rodiny

Rádi vás přivítáme v naší nové konzultační místnosti, kterou jsme zřídili za podpory Moravskoslezského kraje díky projektu č.023572020/SOC "POJĎTE DÁL aneb zázemí pro setkávání s rodinami v rané péči".

Moravskoslezský kraj nás podpořil částkou 236 000 Kč. Touto cestou velmi DĚKUJEME a věříme, že konzultační místnost splní svůj účel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HURÁ! LYDIE má novou střechu!

Středisku LYDIE Český Těšín se v letních měsících splnil sen. Po několika letech marného úsilí se podařilo na LYDII celkově zrekonstruovat střechu střediska. Na střechu byla položena nová geotextilie, hydroizolace z folie PVC. Byly zrekonstruované dvě vnitřní vpusti a zhotovené nové pojistné přepady přes střechu. Na vnější stranu střechy se položil krycí plech a kolem celé délky střechy bylo zhotoveno 12 ks propustných komínků, které umožní odvětrávání střechy střediska. A to vše se podařilo díky realizaci projektu „Střecha je základ“, který jsme mohli realizovati za podpory Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj nás podpořil částkou 631 000 Kč. Rekonstrukci se nám podařilo vyřešit dlouholetý havarijní stav střechy. Pro více než 40 uživatelů se zdravotním postižením, děti mateřské školy a žáky základní školy jsme získali zdravé a bezpečné prostředí, zvýšili jsme kvalitu a komfort v poskytování sociálních služeb.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za obrovskou podporu, bez které bychom velice těžko projekt realizovali.

Projekt byl realizován na území města Český Těšín v budově střediska LYDIE na ulici Třanovského 1758/10.

Středisko LYDIE Český Těšín bylo podpořeno účelovou dotaci Moravskoslezského kraje na realizaci projektu č.03760/2017/SOC „STŘECHA JE ZÁKLAD“ ve výši 631 000 Kč.
Dotace byla poskytnuta na celkovou rekonstrukci střechy střediska LYDIE Český Těšín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie