Poradna rané péče MATANA

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 9, 794 01 Krnov

A dále v domácnostech rodin na Krnovsku, Bruntálsku, Opavsku, Vítkovsku, Rýmařovsku, Kravařsku, Hlučínsku a Novojičínsku.

Doba poskytování služby

Terénní forma
Pondělí:           8:00 – 18:00
Úterý:              8:00 – 18:00
Středa:             8:00 – 18:00
Čtvrtek:           8:00 – 18:00
Pátek:              8:00 – 18:00

Ambulantní forma
Úterý               8:00 – 13:00
 
Nebo dle domluvy.

Kapacita

53 rodin

Cena

Služby rané péče jsou poskytovány zdrama.

Kontakt

Veronika Danišová, koordinátorka střediska 734 518 845
matana@slezskadiakonie.cz, 731 191 868 - kontakt pro zájemce o službu

Dokumenty ke stažení  Brožura 

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte s odlišnostmi ve vývoji. Podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a využívání příležitostí běžného života a to především v domácím prostředí rodiny.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese: https://www.youtube.com/watch?v=0wtXOQxfVy8

 

Služba je určena 

Služba je určena rodinám s dětmi od narození do 7 let věku z okresu Bruntál, Opava, Nový Jičín, které vnímají odlišnosti ve vývoji svého dítěte.

 • s opožděným a odlišným vývojem (například v oblasti řeči, pohybu),
 • s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením,
 • s poruchou autistického spektra, 
 • s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození.


Službu neposkytneme (doporučíme vhodnější službu) pokud

 • Bydliště rodiny je mimo oblast poskytování služby.
 • Dítě má smyslové postižení, které je pro jeho další rozvoj určující.
 • Z důvodů vymezených zákonem 108/2006 sb.

Cíle

 • Rodina, která se orientuje ve své situaci a v potřebách svého dítěte.
 • Rodina, která dokáže rozvíjet a podporovat dítě podle jeho a svých možností.
 • Soběstačná rodina, která umí využít svých schopností a možností okolí.

Poskytované činnosti

Uživatel má právo využívat těchto úkonů (dle nabídky § 54 – zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.):

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte
 • individuální zaškolení rodičů do doporučených postupů práce s dítětem
 • návrh stimulačního programu a herní terapie
 • půjčování hraček, pomůcek, literatury
 • pomoc při přechodu do předškolního či školního zařízení
 • vzdělávání (semináře, besedy)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora při kontaktech s rodinou, přáteli, sousedy atd.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • podpora všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání
 • podpora rodiny v době krize
 • zprostředkování setkání s ostatními rodiči

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • sociálně právní poradenství
 • zprostředkování kontaktů na odborníky
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • doprovod na jednání (k lékaři, do školy, na úřad)

Zásady poskytování sociální služby

Každá rodina je pro nás jedinečná, přistupujeme k ní na základě jejich aktuálních potřeb.

Jednáme s rodinou partnerským způsobem.

Respektujeme soukromí a zvyklosti rodiny.

Průběh rané péče

Každá rodina má svou poradkyni, která ji navštěvuje jednou za měsíc až dva. Průběh návštěvy se odvíjí od aktuálních potřeb rodiny a dítěte. Poradkyně a rodiče společně řeší to, co je pro ně důležité – podpora v orientaci v nové životní situaci, speciálně pedagogické poradenství, vyřizování sociálních příspěvků, zapůjčování speciálních hraček, pomůcek a literatury, doprovody na jednání s úřady, s lékaři, podpora v hledání vhodného směru vzdělávání pro dítě atd. V době mezi konzultacemi je poradkyně dostupná na emailu nebo telefonu a průběžně pomáhá řešit aktuální situace.

Dále pořádáme semináře pro rodiče, setkávání rodin a další aktivity.

 

Další aktivity

Projekt Už ne v jednom kolotoči a aktivita MODRÝ PŘÍSTAV

Realizován za podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.  Aktivity jsou přístupné všem rodinám s dítětem se specifickými potřebami ve věku do 15ti let.

Svépomocné a podpůrné skupiny:

 •  svépomocné rodičovské skupiny (vede jedna z maminek)
 •  podpůrná setkání sourozenců


Tvořivé dílny a setkání rodin:

 •  setkávání rodin s dítětem se specifickými potřebami s programem (beseda, tvoření, hry pro děti). Setkání uskutečňujeme buď v sobotu nebo ve všední den odpoledne


Odlehčovací aktivity:

 •  příměstské tábory pro děti se specifickými potřebami


Vzdělávání:

 • besedy a semináře na téma, které rodiče zajímá
 • kompas - nácvik sociálních dovedností a komunikace pro děti s autismem


A další…

Více informací a pozvánky na jednotlivé akce najdete na webu poradny ranapece-krnov.cz nebo na 

 

 

 

Máte zájem o ranou péči?

Můžete nám zavolat na tel. 731 191 868 nebo napsat email na matana@slezskadiakonie.cz. Poskytneme Vám základní informace a zodpovíme dotazy.

První setkání se po domluvě může uskutečnit v domácnosti rodiny nebo v prostorách poradny rané péče. Rodina se po schůzce rozhodne, zda chtějí využít služeb rané péče. Poradkyně také posoudí, jestli mohou pomoci řešit problémy rodiny a přijmou je do péče nebo doporučí vhodnější službu.

 

Podporují nás

Děkujeme institucím, obcím, firmám i osobám, které nás v roce 2020 podpořili:

Poradna rané péče MATANA má vícezdrojové financování - jedná se o veřejné finanční zdroje. 
Působí v regionech Bruntálska, Krnovska, Opavska a Novojičínska (pokrývá svou působností západní část MSK).

Více ZDE

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie