Poradna rané péče MATANA

 

Místo poskytování služby

Hlubčická 9, 794 01 Krnov

A dále v domácnostech rodin na Krnovsku, Bruntálsku, Opavsku, Vítkovsku, Rýmařovsku, Kravařsku, Hlučínsku a Novojičínsku.

Doba poskytování služby

Terénní forma
Pondělí:           8:00 – 19:00
Úterý:              8:00 – 19:00
Středa:             8:00 – 19:00
Čtvrtek:           8:00 – 19:00
Pátek:              8:00 – 19:00

Ambulantní forma
Úterý               8:00 – 15:00
 
Nebo na objednání.

Kapacita

48 rodin

Cena

Zdarma

Kontakt

matana@slezskadiakonie.cz, 731 191 868
Ing. Pavlína Winklerová, koordinátorka středika, p.winklerova@slezskadiakonie.cz, tel.731 191 868

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese: https://www.youtube.com/watch?v=0wtXOQxfVy8

 

Služba je určena pro

Služba je určena pro rodiny s dětmi do 7 let věku z oblasti Krnovska, Bruntálska, Opavska, Vítkovska, Rýmařovska, Kravařska, Hlučínska a  Novojičínska.

 • Rodiny s dítětem s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením.
 • Rodiny s dítětem s autismem.
 • Rodiny s dítětem s opožděným či odlišným vývojem.
 • Rodiny s dítětem s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození.


Službu neposkytneme (doporučíme vhodnější službu) pokud

 • Bydliště rodiny je mimo oblast poskytování služby.
 • Dítě má smyslové postižení, které je pro jeho další rozvoj určující.
 • Z důvodů vymezených zákonem 108/2006 sb.

 

Cíle

 • Rodina, která se orientuje v péči o dítě.
 • Rodina, která dokáže rozvíjet a podporovat dítě podle jeho a svých možností.
 • Soběstačná rodina, která umí využít svých schopností a možností okolí.

 

Poskytované činnosti

Uživatel má právo využívat těchto úkonů (dle nabídky § 54 – zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.):

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte
 • individuální zaškolení rodičů do doporučených postupů práce s dítětem
 • návrh stimulačního programu a herní terapie
 • půjčování hraček, pomůcek, literatury
 • pomoc při přechodu do předškolního či školního zařízení
 • vzdělávání (semináře, besedy)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora při kontaktech s rodinou, přáteli, sousedy atd.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • podpora všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání
 • podpora rodiny v době krize
 • zprostředkování setkání s ostatními rodiči

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • sociálně právní poradenství
 • zprostředkování kontaktů na odborníky
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • doprovod na jednání (k lékaři, do školy, na úřad)

 

Průběh rané péče

Každá rodina má svou poradkyni, která ji navštěvuje jednou za měsíc až dva. Průběh návštěvy se odvíjí od aktuálních potřeb rodiny a dítěte. Poradkyně a rodiče společně řeší to, co je pro ně důležité – podpora v orientaci v nové životní situaci, speciálně pedagogické poradenství, vyřizování sociálních příspěvků, zapůjčování speciálních hraček, pomůcek a literatury, doprovody na jednání s úřady, s lékaři, podpora v hledání vhodného směru vzdělávání pro dítě atd. V době mezi konzultacemi je poradkyně dostupná na emailu nebo telefonu a průběžně pomáhá řešit aktuální situace.

Dále pořádáme semináře pro rodiče, setkávání rodin a další aktivity.

 

Další aktivity

Projekt Už ne v jednom kolotoči a aktivita MODRÝ PŘÍSTAV

Realizován za podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.  Aktivity jsou přístupné všem rodinám s dítětem se specifickými potřebami ve věku do 15ti let.

Svépomocné a podpůrné skupiny:

 •  svépomocné rodičovské skupiny (vede jedna z maminek)
 •  podpůrná setkání sourozenců


Tvořivé dílny a setkání rodin:

 •  setkávání rodin s dítětem se specifickými potřebami s programem (beseda, tvoření, hry pro děti). Setkání uskutečňujeme buď v sobotu nebo ve všední den odpoledne


Odlehčovací aktivity:

 •  příměstské tábory pro děti se specifickými potřebami


Vzdělávání:

 • besedy a semináře na téma, které rodiče zajímá
 • kompas - nácvik sociálních dovedností a komunikace pro děti s autismem


A další…

Více informací a pozvánky na jednotlivé akce najdete na webu poradny http://ranapecematana.webnode.cz/ nebo na www.facebook.com/KolotocKrnov.

 

Zásady poskytování sociální služby

Respektujeme jedinečnost každého člena rodiny – akceptujeme schopnosti, dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů rodiny.
Zachováváme individuální přístup – každá rodina je pro nás jedinečná, přistupujeme k ní jednotlivě na základě jejích potřeb.
Dbáme na přiměřenost podpory – rodina dostane jen tolik podpory, kolik potřebuje.
Jednáme s rodinou partnerským způsobem – rodina a pracovník jsou partnery, názory obou stran jsou respektovány.
Respektujeme soukromí uživatelů, v jejich domácnostech se chováme jako hosté.

 

Máte zájem o ranou péči?

Můžete nám zavolat na tel. 731 191 868 (koordinátorka) nebo napsat email na ranapece@sdk.cz. Poskytneme Vám základní informace a zodpovíme dotazy.

První setkání se po domluvě může uskutečnit v domácnosti rodiny nebo v prostorách poradny rané péče. Rodina se po schůzce rozhodne, zda chtějí využít služeb rané péče. Poradkyně také posoudí, jestli mohou pomoci řešit problémy rodiny a přijmou je do péče nebo doporučí vhodnější službu.

 

Podporují nás

Děkujeme institucím, obcím, firmám i osobám, které nás v roce 2019 podpořili:

 

  

Města  a obce:

Šenov u Nového Jičína, Krnov, Nový Jičín, Příbor, Opava, Bruntál, Hlučín, Rýmařov, Studénka, Město Albrechtice, Vítkov, Kozmice, Ženklava

Osoby:

Rodiče dětí z tábora a kroužků.
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie