DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba   poskytování služby

Nepřetržitě

Kapacita

Kapacita služby je 18 uživatelů. V návaznosti na specifika zdravotního postižení uživatelů je služba poskytována ve třech apartmánových domech, s kapacitou 6 jednolůžkových apartmánů. S ohledem na poskytování odlehčovací služby v prostorách Domova může každý apartmánový dům čítat až 8 osob.

Cena

Úhradovník ke stažení zde.

Žádost

 

Žádost o poskytnutí služby ke stažení zde.

 

Kontakt

Mgr.   Nikola Šimíková, vedoucí střediska
mobil:     736 757 533
e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz

Bc. Petra Míčková, DiS., sociální pracovnice
mobil:   731 128 844
e-mail:  domov.ddo@slezskadiakonie.cz

Pavlína Macková, DiS., sociální pracovnice
mobil:   730 811 309
e-mail:  soc.dozp@slezskadiakonie.cz

Vážení klienti a opatrovníci,

s ohledem na plánované rozvolňování opatření v sociálních službách Vás informuji, že v návaznosti na doporučení hejtmana Moravskoslezského kraje v souvislosti s epidemiologickou situací v Dole Darkov jsme se v tuto chvíli rozhodli odložit povolení návštěv v pobytových službách Duhového domu (domov pro osoby se ZP a odlehčovací služba), které bylo plánováno od 25. 5. 2020.

O dalším postupu bude rozhodnuto v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace v průběhu následujícího týdne. Následně budete neprodleně informováni.
 

Věřte, že nás toto rozhodnutí netěší, nicméně veškerá doporučení a opatření jsou řešena s důrazem na ochranu zdraví všech klientů i zaměstnanců pobytových služeb.

Možnost vycházek pro klienty zůstává zachována.

V případě zájmu připojuji odkaz na vyjádření hejtmana Moravskoslezského kraje p. Ivo Vondráka:

https://www.msk.cz/cz/verejnost/vyjadreni-hejtmana-ivo-vondraka-k-nepriznivemu-vyvoji-epidemiologicke-situace-v-dole-darkov-146685/

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Nikola Šimíková
vedoucí střediska

 


V Duhovém domě je pro pečující našich uživatelů realizován projekt “Podpora pečujících rodin” financovaný z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání sociální služby1

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením je vytvořit bezpečné prostředí přizpůsobené pro život lidí na invalidním vozíku – zařízení je kompletně bezbariérové. Nabízíme našim klientům možnost prožít důstojný život, tzn. zachování soukromí (jednolůžkové apartmány), uplatňování vlastní vůle (rozhodovat o svém životě, právo na přiměřené riziko), zažívání běžných prožitků.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=riHoKGhEv5A

Cíl sociální služby

Cílem poskytované služby je prostřednictvím poskytované podpory, pomoci a péče naplňovat individuální potřeby uživatelů. S přihlédnutím k druhu a stupni postižení, věku a individuálním specifikám klientů zachovat či rozvinout jejich schopnosti a dovednosti, aby dosáhli co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.  Cílem služby je podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby a vztahy s rodinou a blízkými osobami.

 

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby s těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením v dospělém věku, které k pohybu běžně2 využívají kompenzační pomůcku – invalidní vozík. Jedná se o osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné osoby.

Jedná se např. o osoby, které:

 • mají těžké tělesné postižení (vrozené či získané v průběhu života),
 • mají těžké tělesné postižení v kombinaci s dalším postižením (např. mentální postižení, smyslové postižení, porucha autistického spektra).

 

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s akutním či chronickým infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci,
 • osobám s projevy chování, které narušují kolektivní soužití,
 • osobám, které ke komunikaci využívají výlučně Braillovo písmo či znakový jazyk nebo nejsou schopny se dorozumět v češtině,
 • osobám ve věku 50 a více let v době podání žádosti o sociální službu.

______________________________________
1
 Poslání, cíl, okruh osob, kapacita a zásady tvoří tzv. veřejný závazek služby.

2 Běžně = osoby nejsou schopny se na delší vzdálenosti a dlouhodobě pohybovat bez invalidního vozíku (tzn. mimo vlastní apartmán).

 

Zásady poskytované služby:

 1. Individuální podpora, péče a pomoc

 1. Ochrana a prosazování práv uživatele

 1. Důstojný přístup k uživateli

 1. Odbornost poskytované služby

 1. Spolupráce v zájmu uživatele

 1. Princip normality

 


Sociální služba DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením je zapojena v projektu Daruj hračku.

 

 

 

 

 

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa