BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna

 

Místo poskytování služby

BETHEL Frýdek-Místek:

Bahno - Příkopy 1309, Frýdek-Místek  738 01

Provozní doba

19:00 – 9:00 hod.

Kapacita služby

22

Kontakt

bethel.fm@slezskadiakonie.cz, 734 862 307

 

Informace o zpracování osobních údajů pro účely jednání se zájemcem o sociální službu a pro účely poskytování služby NOCLEHÁRNA.

Informační leták pro zájemce o službu

Poslání služby

Posláním Noclehárny střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnout zázemí pro přenocování a vykonání osobní hygieny mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb klienta.

 

Cíle služby

Klient, který předchází nebo zmírňuje zdravotní rizika vyplývající z jeho způsobu života (pravidelně přespává na noclehárně, vykonává osobní hygienu).

Klient využívá poradenství u sociálních pracovníků, začne využívat návazné sociální služby (nízkoprahové denní centrum, azylový dům), jiné formy bydlení (ubytovna, nájemní byt) a jiné formy pomoci (sociální šatník ADRA, služby Českého červeného kříže). Orientuje se v předávaných informacích a aktivně řeší svou situaci (vyřizuje si dávky, doklady, využívá lékařskou péči). 

 

Co poskytujeme

 • možnost přespání
 • provedení osobní hygieny
 • poskytnutí základního sociálního poradenství

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba noclehárna je určena mužům starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Jedná se zejména o osoby, které:

 • jsou bez střechy -  přežívají venku na ulici, pod mostem, v lese,
 • bez bytu – po opuštění instituce např. věznice, zdravotnické zařízení apod.,
 • žijí v nevyhovujícím bydlení -  garáž, zahradní chatka, sklepy, squaty, stan, přístřešek,
 • nejisté bydlení - přechodně přespávají u příbuzných, známých, přátel. 

Služba není určena pro osoby, které:

 • jsou imobilní a potřebují bezbariérové prostředí,
 • trpí akutní infekční nemocí (např. žloutenka, tuberkulóza, svrab) a svým zdravotním stavem ohrožují okolí,
 • vlivem užití alkoholu nebo dalších omamných látek nejsou schopny chůze nebo jsou agresivní (vyhrožování a fyzická agrese).

 

Služba poskytuje tyto základní činnosti

 • poskytnutí přenocování – umožnění přespání v posteli, zapůjčení ložního povlečení, peřiny, polštáře. Prostory noclehárny jsou každý den uklízeny a ložní prádlo se mění pravidelně 1 za týden. 
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu nebo pomoc při osobní hygieně -poskytnutí zázemí pro osobní hygienu - WC, sprcha, zapůjčení ručníku, mýdla, případně pomoc při provádění osobní hygieny.
 • základní sociální poradenství – klienti mají možnost poradit se sociálním pracovníkem ohledně řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Zásady služby

 • respektujeme jedinečnost každého klienta (každý klient je osobnost, přistupujeme k němu individuálně s ohledem na jeho osobní potřeby),
 • respektujeme právo každého klienta na vlastní představu o životě, 
 • respektujeme anonymitu klienta a zachováváme mlčenlivost,
 • respektujeme důstojnost a lidská práva klienta (dle Etického kodexu Slezské diakonie, Listiny základních práv a svobod),
 • řídíme se stanovenými pravidly pro poskytování služby, čímž vytváříme bezpečné prostředí pro klienty.