KONTAKT Karviná, terénní program

KONTAKT Karviná, terénní program

Adresa G. Morcinka 1332, 735 06 Karviná – Nové Město Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba PO - ČT 9:00 - 15:00 terénní služba
Kapacita Denní kapacita - 12 uživatelů (max. 12 intervencí nebo 12 kontaktů) V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé
Kontakt
Iveta Kuczerová vedoucí střediska 604 642 991 kontakt.ka@slezskadiakonie.cz
Zuzana Petrášová, DiS. sociální pracovník 733 142 401 kontakt2.ka@slezskadiakonie.cz
Eliška Pál, DiS. sociální pracovník 739 685 519 kontakt.ka@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním Terénního programu KONTAKT Karviná je poskytovat dospělým obyvatelům města Karviné potřebné informace a další podporu tak, aby dokázali řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
 

Cíle služby

Cílem Terénního programu KONTAKT Karviná je uživatel, který:

 • dokáže pracovat s financemi, tak aby si pravidelně hradil své základní životní potřeby (uživatel si uvědomuje důležitost nejprve ze svých měsíčních příjmu uhradit nájemné, služby spojené s bydlením – elektřina, plyn a poté je schopen se zbylými financemi zodpovědně nakládat, tak aby mu nevznikaly jiné dluhy a zároveň byl schopen uspokojit základní životní potřeby – jídlo, hygiena, léky, ošacení),  
 • plní své závazky v oblasti dluhů (uživatel dokáže sám poznat, který závazek je pro něj nedůležitější – např. přednostní pohledávky, je schopen si vypočítat kolik může investovat do možných splátek a následně tyto splátky plní pravidelně v dohodnutých termínech a stanovených částkách),
 • bydlí s platnou nájemní smlouvou (uvědomuje si základní prioritu každý měsíc pravidelně ve stanoveném termínu zaplatit nájemné, zároveň uživatel také sleduje datum platnosti nájemní smlouvy a v případě potřeby jde sám aktivně požádat o její prodloužení dodatkem a v případě komplikací s úhradami nájemného neprodleně kontaktuje pronajímatele bytu a aktivně s ním jedná o možnosti řešení vzniklého problému za účelem opětovné stabilizace bytové problematiky),
 • má pravidelný příjem nebo alespoň vyřízeny všechny sociální dávky, na něž má nárok (uživatel má vytvořené základní pracovní návyky, kdy chodí do zaměstnání na pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnost, pobírá invalidní nebo starobní důchod a v případě, že nepracuje a je evidován na Úřadu práce má vyřízeny veškeré sociální dávky, na které má nárok a sleduje průběžně termíny podání žádostí o sociální dávky např. příspěvek na bydlení),
 • zná svoje práva, ale také povinnosti vedoucí k řešení vlastní nepříznivé sociální situace (uživatel ví, jak v určitých situacích má postupovat, jaké má práva a jaké jsou jeho celkové možnosti při řešení vzniklých životních situacích, např. nutnost se zaevidovat u praktického lékaře a v případě, že se nepovede praktického lékaře zajistit je jednou z možnost obrátit se na jeho zdravotní pojišťovnu, která mu se zaregistrováním pomůže nebo v případě sankčního vyřazení z Úřadu práce dotyčný ví, že mu nebude hrazeno zdravotní pojištění a měl by se v této situaci osobně dostavit na pojišťovnu a zde si dohodnout podmínky úhrad pojistného případně podmínky řešení vznikajícího dluhu).

Cílová skupina

Služby Terénního programu KONTAKT Karviná jsou poskytovány dospělým obyvatelům žijícím ve městě Karviná, kteří nedokáží bez podpory řešit vlastní obtížnou sociální situaci:

 • Zadluženost vedoucí k možné ztrátě bydlení, k exekucím, k závislosti na sociálních dávkách.
 • Ztrátu bydlení.
 • Nedostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb.
 • Narušenost sousedských a mezilidských vztahů.
 • Nedostatečnou orientaci v rozsahu svých povinností a práv způsobující další sociální problémy.

 

Službu neposkytujeme

 • lidem, kteří potřebují speciální odbornou pomoc např. v drogové problematice
 • lidem, kteří pobývají v azylovém bydlení, kde mají zajištěné základní sociální poradenství a další činnosti této sociální služby
   
image

Zásady

Respektování potřeb i možností uživatele

Rovný přístup

Individuální přístup

Týmová práce

Nabídka služeb

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 

Pomoc při uplatńování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
   
image

Fotogalerie

KONTAKT Karviná, terénní program

Podporují nás

Město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj