KONTAKT Karviná, terénní program

KONTAKT Karviná, terénní program

Adresa G. Morcinka 1332, 735 06 Karviná – Nové Město Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí 9:00 - 15:00 hodin, Úterý 9:00 - 15:00 hodin, Středa 9:00 - 15:00 hodin, Čtvrtek 9:00 - 15:00 hodin terénní služba
Kapacita Denní kapacita - 12 uživatelů (max. 12 intervencí nebo 12 kontaktů) V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé
Kontakt
Iveta Kuczerová vedoucí střediska 604 642 991
Bc. Vít Goryl, DiS., sociální pracovník 733 142 401

Poslání služby

Posláním Terénního programu KONTAKT Karviná je poskytovat dospělým obyvatelům města Karviné potřebné informace a další podporu tak, aby dokázali řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
 

Cíle služby

Cílem Terénního programu KONTAKT Karviná je uživatel, který:

 • dokáže pracovat s financemi,
 • plní své závazky v oblasti dluhů,
 • bydlí s platnou nájemní smlouvou,
 • má pravidelný příjem nebo alespoň vyřízeny všechny sociální dávky, na něž má nárok,
 • zná svoje práva, ale také povinnosti vedoucí k řešení vlastní nepříznivé sociální situace.
   

Cílová skupina

Služby Terénního programu KONTAKT Karviná jsou poskytovány dospělým obyvatelům žijícím ve městě Karviná, kteří nedokáží sami bez podpory řešit svoji obtížnou sociální situaci:

 • zadluženost vedoucí k možné ztrátě bydlení, k exekucím, k závislosti na sociálních dávkách
 • ztrátu bydlení
 • nedostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb
 • narušenost sousedských a mezilidských vztahů
 • nedostatečná orientace v rozsahu svých povinností a práv způsobující další sociální problémy

Službu neposkytujeme

 • lidem, kteří potřebují speciální odbornou pomoc např. v drogové problematice
 • lidem, kteří pobývají v azylovém bydlení, kde mají zajištěné základní sociální poradenství a další činnosti této sociální služby
   
image

Zásady

Respektování potřeb i možností uživatele

Rovný přístup

Individuální přístup

Týmová práce

Nabídka služeb

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

Pomoc při uplatńování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
   
image

Fotogalerie

Podporují nás

Město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj