KONTAKT Karviná, terénní program

KONTAKT Karviná, terénní program

Adresa G. Morcinka 1332, 735 06 Karviná – Nové Město Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba PO - ČT 9:00 - 15:00 terénní služba
Kapacita Denní kapacita - 12 uživatelů (max. 12 intervencí nebo 12 kontaktů) V jednu chvíli mohou čerpat službu dva uživatelé
Kontakt
Iveta Kuczerová vedoucí střediska 604 642 991 kontakt.ka@slezskadiakonie.cz
Bc. Vít Goryl, DiS., sociální pracovník 733 142 401 kontakt2.ka@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním Terénního programu KONTAKT Karviná je poskytovat dospělým obyvatelům města Karviné potřebné informace a další podporu tak, aby dokázali řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
 

Cíle služby

Cílem Terénního programu KONTAKT Karviná je uživatel, který:

 • dokáže pracovat s financemi,tak aby si pravidelně hradil své základní životní potřeby
 • plní své závazky v oblasti dluhů,
 • bydlí s platnou nájemní smlouvou,
 • má pravidelný příjem nebo alespoň vyřízeny všechny sociální dávky, na něž má nárok,
 • zná svoje práva, ale také povinnosti vedoucí k řešení vlastní nepříznivé sociální situace.
   

Cílová skupina

Služby Terénního programu KONTAKT Karviná jsou poskytovány dospělým obyvatelům žijícím ve městě Karviná, kteří nedokáží sami bez podpory řešit svoji obtížnou sociální situaci:

 • zadluženost vedoucí k možné ztrátě bydlení, k exekucím, k závislosti na sociálních dávkách
 • ztrátu bydlení
 • nedostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb
 • narušenost sousedských a mezilidských vztahů
 • nedostatečná orientace v rozsahu svých povinností a práv způsobující další sociální problémy

 

Službu neposkytujeme

 • lidem, kteří potřebují speciální odbornou pomoc např. v drogové problematice
 • lidem, kteří pobývají v azylovém bydlení, kde mají zajištěné základní sociální poradenství a další činnosti této sociální služby
   
image

Zásady

Respektování potřeb i možností uživatele

Rovný přístup

Individuální přístup

Týmová práce

Nabídka služeb

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 

Pomoc při uplatńování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
   
image

Fotogalerie

KONTAKT Karviná, terénní program

Podporují nás

Město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj