KONTAKT Bohumín, terénní program

KONTAKT Bohumín, terénní program

Adresa Drátovenská 246, 735 51 Bohumín – Pudlov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - pátek: 7:30 - 16:00 hod. V době od 12:30 do 13:00 čerpají pracovníci přestávku, v tuto dobu se služba neposkytuje.
Kapacita 3 uživatelé Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé (služba může být najednou poskytnuta 3 uživatelům)
Kontakt

Aktualita služby

Video spot služby KONTAKT Bohumín, terénní program:
 

Poslání služby

Posláním služby KONTAKT Bohumín Slezské diakonie je poskytnout terénní bezplatnou pomoc a podporu občanům žijícím na území města Bohumína, kteří se ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci a nejsou schopni ji vyřešit vlastními silami, a to tak, aby si dokázali v budoucnu pomoci sami.

Cíle služby

Cílem služby KONTAKT Bohumín ve vztahu k uživatelům je:

 • podpora uživatele v takových dovednostech a činnostech, které povedou ke zlepšení jejich obtížné životní a sociální situace
 • podpora uživatele tak, aby se jejich stávající životní a sociální situace nezhoršovala či neprohlubovala.

Cílová skupina

Dospělí občané (tj. od 18 let) žijící na území města Bohumína, kteří se ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Nepříznivá životní a sociální situace se týká těchto oblastí:

BYDLENÍ

 • podpora a pomoc při řešení otázek souvisejících s bydlením, např. s hledáním nového bydlení, udržením si stávajícího bydlení, oblastí energiíkvalitou bydlení, sousedskými vztahy aj.

NEZAMĚSTNANOST

 • podpora a pomoc s hledáním vhodného zaměstnání, např. se sepsáním životopisu / motivačního dopisuvyhledáváním pracovních nabídekpřípravou na pracovní pohovor aj.
 • podpora a pomoc s udržením zaměstnání, např. s udržením pracovních návyků

ZADLUŽENOST

 • podpora a pomoci při řešení dluhů (např. poskytnutím rady, informace, emoční podpory, doprovodu aj.)  
 • podpora a pomoc na ochranu před nekalými praktikami (např. podomní prodejci, prodejci na telefonu, lichva aj.)

ŠPATNÁ FINANČNÍ SITUACE

 • podpora a pomoc při řešení nepříznivé finanční situace
 • předávání informací k sociálním a jiným dávkám
 • podpora při vyplňování formulářů aj.

NEDOSTAČUJÍCÍ INFORMOVANOST A KOMUNIKACE S ÚŘADY, INSTITUCEMI

 • podpora a pomoc v oblasti práv a povinností,
 • podpora a pomoc s porozuměním úředního jazyka,
 • předávání a zprostředkování kontaktů,
 • zprostředkování krizové pomoci
 • podpora v oblasti péče o zdraví např. s předáním kontaktů na lékařepředáváním informací o registraci, zdravotním pojištění apod.
image

Zásady

Anonymita

"Nemusíte nám sdělovat své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu ...). Nebudeme Vás oslovovat před dalšími lidmi, ani se na Vás ostatních lidí nebudeme vyptávat. Vaši dokumentaci do terénu nenosíme. Jsme civilně oblečeni, na oděvu nemáme žádné označení služby. Při jednání s Vámi zachováváme diskrétnost. Dodržujeme zákonnou mlčenlivost."

Respekt

"To pro nás znamená, že respektujeme Vaši osobnost, Vaše rozhodnutí, i když s ním nemusíme souhlasit."

Individuální přístup

"Společnou práci a setkání přizpůsobujeme Vašemu psychickému a fyzickému stavu, Vašim možnostem a schopnostem. Vlastní spolupráce je pak individuálně naplánovaná."

Nabídka služeb

Služba KONTAKT Bohumín, terénní program vychází v poskytovaných činnostech ze zákona 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách, konkrétně z § 69 Terénní programy. Základní činnosti jsou definovány prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb.

 

Základní sociální poradenství

 • Přeposlání zájemců / uživatelů na jiné instituce,
 • Podávání (zprostředkování) informací

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Jedná se především o tyto činnosti:

 • Vyhledávání kontaktů na další instituce

Předávání informací o: 

 • zápisech do škol, školek
 • lichvě
 • infekčních nemocech
 • rozhodnutích obce
 • změnách v zákonech, aj.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jedná se především o tyto činnosti:

 • doprovody
 • pomoc s vyhledáváním zaměstnání, bydlení
 • pomoc při vyplňování formulářů
 • pomoc se sepisováním žádostí, životopisů, motivačních dopisů, splátkových kalendářů
 • vysvětlování obsahu smluv
 • sociální poradenství v souvislosti s: finanční gramotností, státní sociální podporou a hmotnou nouzí, bytovou problematikou
image

KONTAKT Bohumín, terénní program

Podporují nás

Město Bohumín
Moravskoslezský kraj