KONTAKT Bohumín, terénní program

KONTAKT Bohumín, terénní program

Adresa Drátovenská 246, 735 51 Bohumín – Pudlov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - pátek: 7:30 - 16:00 hod. V době od 12:30 do 13:00 čerpají pracovníci přestávku, v tuto dobu se služba neposkytuje.
Kapacita 3 uživatelé Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé (služba může být najednou poskytnuta 3 uživatelům)
Kontakt

Poslání služby

Posláním služby KONTAKT Bohumín Slezské diakonie je poskytnout terénní bezplatnou pomoc a podporu občanům žijícím na území města Bohumína, kteří se ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci a nejsou schopni ji vyřešit vlastními silami, a to tak, aby si dokázali v budoucnu pomoci sami.

Cíle služby

Cílem služby KONTAKT Bohumín ve vztahu k uživatelům je:

 • podpora uživatele v takových dovednostech a činnostech, které povedou ke zlepšení jejich obtížné životní a sociální situace
 • podpora uživatele tak, aby se jejich stávající životní a sociální situace nezhoršovala či neprohlubovala.

Cílová skupina

Dospělí občané (tj. od 18 let) žijící na území města Bohumína, kteří se ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Nepříznivá životní a sociální situace se týká těchto oblastí:

 • bydlení (ztráta bydlení, absence bydlení, špatné životní podmínky)
 • nezaměstnanosti (nedostatečné vzdělání či kvalifikace, špatná pracovní morálka, nedostatečné pracovní návyky)
 • zadluženosti (neschopnost splácet dluhy, nedostatečná finanční gramotnost, lichva, dluhová past, špatná platební morálka)
 • špatné finanční situace (závislost na sociálních dávkách, problémy v oblasti hospodaření)
 • a jiné situace, které mají vliv na fungování občanů ve společnosti (nerozumí úřednímu jazyku – např. problémy s porozuměním úředního dopisu, neznají svá práva a povinností) 
image

Zásady

Anonymita

Uživatelé služby KONTAKT Bohumín mají právo zůstat v anonymitě, to znamená, že nám nemusí sdělit své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu svého bydliště).

Diskrétnost

Bez výslovného souhlasu uživatele nejsou žádné údaje o uživateli a jeho situaci poskytnuty dalším osobám.

Rovnost

Každý uživatel, který odpovídá cílové skupině, má právo využít naši službu. Neděláme rozdíly mezi uživateli. Služba je poskytována bez ohledu na pohlaví, původ, vzhled, sexuální orientaci, náboženské vyznání atd.

Individuální přístup a respekt

Ke každému uživateli přistupujeme individuálně – to je s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a potřeby. Respektujeme rozhodnutí uživatele.

Kvalita

Službu KONTAKT Bohumín se snažíme poskytovat v nejvyšší možné kvalitě. Pracovníci se pravidelně vzdělávají. V rámci zvyšování kvality poskytované služby reagujeme na podněty a připomínky uživatelů služby. Služba spolupracuje s různými organizacemi v okolí.

Nabídka služeb

Služba KONTAKT Bohumín, terénní program vychází v poskytovaných činnostech ze zákona 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách, konkrétně z § 69 Terénní programy. Základní činnosti jsou definovány prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb.

 

Základní sociální poradenství

 • Přeposlání zájemců / uživatelů na jiné instituce,
 • Podávání (zprostředkování) informací

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Jedná se především o tyto činnosti:

 • Vyhledávání kontaktů na další instituce

Předávání informací o: 

 • zápisech do škol, školek
 • lichvě
 • infekčních nemocech
 • rozhodnutích obce
 • změnách v zákonech, aj.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jedná se především o tyto činnosti:

 • doprovody
 • pomoc s vyhledáváním zaměstnání, bydlení
 • pomoc při vyplňování formulářů
 • pomoc se sepisováním žádostí, životopisů, motivačních dopisů, splátkových kalendářů
 • vysvětlování obsahu smluv
 • sociální poradenství v souvislosti s: finanční gramotností, státní sociální podporou a hmotnou nouzí, bytovou problematikou
image

KONTAKT Bohumín, terénní program

Podporují nás

Město Bohumín
Moravskoslezský kraj