ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství

ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství

Adresa Zahradní 1455/1, 792 01 Bruntál, Dívčí Hrad č. 62 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba v sekci dokumenty ke stažení
Kapacita Okamžitá kapacita 1 klient
Kontakt
Bc. Klára Maková koordinátor střediska/sociální pracovník 734 518 846 elpis.br@slezskadiakonie.cz
Iveta Bezdědová, DiS. sociální pracovník 736 750 057 elpis.sp@slezskadiakonie.cz
Mgr. Lenka Koběrská psycholog
Sociální sítě Webová stránka

Poslání služby

 

Posláním poradny ELPIS Bruntál je poskytovat odborné sociální poradenství a nezbytnou psychickou podporu těm, kteří byli a jsou vystaveni jakékoliv formě domácího násilí. Pomáhá ke stabilitě, předává informace, posiluje ochranu i orientaci v celkové problematice.

Na Osoblažsku poradna navíc poskytuje rady i pomoc osobám, které by se mohli ocitnout ve finanční tísni a problémech spojených se zadlužením. Dále osobám, které už mají dluhy, exekuce nebo se nachází v krizové ekonomické situaci.

 

Služba je bezplatná, zázemí má v Bruntále, Krnově, Rýmařově, v Dívčím Hradě a v Osoblaze,

V případech, kdy není možnost se setkat na těchto místech, dá se domluvit setkání i v jiných obcích okresu Bruntál

 

Ocitli jste se v obtížné životní situaci? Více informací k možné podpoře a pomoci najdete na našich webových stránkách

 

Cíle služby

 • Osoba, která se orientuje ve své situaci a má potřebné informace
 • Osoba, která je v bezpečí
 • Osoba, která řeší své potíže s předlužením a nehrozí jí další dluhové pasti

Cílová skupina

Lidé ve věku od 18 let, co jsou:

 • obětí, svědkem domácího násilí nebo jsou domácím násilím ohroženi

 • obětí, svědkem trestných činů spojených s násilím, týráním či zneužíváním

Lidé ve věku od 18 let z Osoblažska, co jsou:

 • v krizové situaci kvůli svému předlužení, exekuci

 • ve finanční tísni

 • krizové ekonomické situaci

image

Zásady

Zplnomocňování

podporujeme v samostatném rozhodování a jednání, stavíme na motivaci, že cesta ke změně je dosažitelná a vítaná

Bezpečnost

každého bezpečně provedeme řešenou situací, může se jednat o jedno setkání, ale i o dlouhodobější a komplexní podporu. Společně hledáme možnosti řešení, uplatňujeme osobní, empatický přístup

Anonymita

nepotřebujeme znát osobní údaje, pouze u případů, kdy jsou nutné pro řešení/vyřízení zakázky

Nabídka služeb

Sociální pracovník poskytuje:

 • informace o možnostech a formách pomoci v oblasti trestního práva (např. trestní řízení, policejní vyšetřování, hlavní líčení před soudem, institut vykázání ze společného obydlí, zákonné možnosti obětí trestných činů).

 • informace o možnostech a formách pomoci v oblasti rodinného práva (např. návrh na rozvod, předběžné opatření pro získání dítěte do péče).

 • Informace o možnostech a formách pomoci v oblasti finančního trhu a spotřeby (např. insolvenční řízení, exekuce, nastavení domácího rozpočtu).

 • nezbytnou psychickou podporu, posiluje schopnosti, dovednosti a sebevědomí klienta, a to včetně zmapování individuální situace, utřídění cílů a problémů

 • bezpečný prostor a podporu při ventilaci emocí, pomoc při hledání strategií pro řešení krizové situace (krátkodobých i dlouhodobých)

 • informace o návazných službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby, která bude pro klienta nejvhodnější

 • nezbytnou podporu při zajištění bezpečí klienta příp. dětí, identifikaci rizikových faktorů a vypracování bezpečnostního plánu

 • doprovod, podporu při korespondenci či telefonické komunikaci s úřady, soudy, OSPOD, PČR, exekutory a jinými institucemi.

 

Psycholog poskytuje:

 • Odbornou pomoc při zpracování traumatu způsobeného prožitým násilím, práci s vlastními emocemi, práce s posttraumatickým stresem.

 • Odbornou terapii v oblastech vlivu a projevu emocí, prozkoumání snahy (pokusů) vyhnout se některým aspektům předchozí zkušenosti s násilím (myšlenkám, pocitům atd.), identifikace opakujících se témat a vzorců, diskuze o minulých zkušenostech a zážitcích, zaměření na interpersonální vztahy klienta či klientky, zaměření na terapeutický vztah, zaměření na přání a cíle klienta či klientky v jeho životě.

image

Fotogalerie

ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství

Podporují nás

Bruntál
město Krnov
město Rýmařov
město Bruntál
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
obec Dívčí Hrad