EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny

EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny

Adresa Školní 926, 742 21 Kopřivnice, K očnímu 1480, 742 21 Kopřivnice (zahradnická díla - detašované pracoviště) Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - pátek: 7:30 - 15:30
Kapacita 15 klientů denní kapacita
Kontakt
Mgr. Kateřina Ryšková, DiS. koordinátor střediska 703 872 222 k.ryskova@slezskadiakonie.cz
Bc. Věra Jurková, DiS. sociální pracovník 704 675 696 effatha.sp@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Aktualita služby

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+ CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
 


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poslání služby

EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků vedoucích k pracovnímu uplatnění. Snahou je získat nebo udržet soběstačnost a nezávislost na pomoci druhých lidí.

Cíle služby

 • klient, který má pracovní návyky a dovednosti
 • klient připravený na pracovní začlenění, na přechod do chráněného zaměstnání, případně na otevřený trh práce
 • klient samostatný ve svém rozhodování, zná svá práva, povinnosti
 • klient, který je soběstačný
 • klient, který se seberealizuje

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří aktivně přistupují k nácvikům sociálních a pracovních dovedností.

V současné době nepracují na otevřeném ani chráněném trhu práce:

 • maximální věková hranice pro využívání služby je 65let

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • Lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhého člověka v oblasti soběstačnosti (sebeobsluha, stravování, hygiena atd.).
 • Lidé, kteří potřebují trvalou, intenzivní pomoc při všech pracovních činnostech. Potřebují trvalou přítomnost 1 pracovníka:1klienta.

 

image

Zásady

Osobnost klienta

Podporujeme a respektujeme osobnost klienta, jeho práva.

Otevřenost služby

Přijímáme dobrovolníky, studenty na praxe, spolupracujeme se školami a dalšími sociálními službami. Jsme otevřeni službám, které se transformují, jsme návaznou službou pro pobytové služby s klienty se zdravotním postižením.

Pružnost služby

Flexibilně reagujeme na potřeby klientů, v rámci provozních možností upravujeme a zlepšujeme zázemí poskytované služby, reagujeme na grantové výzvy, hledáme nové možnosti pro zlepšení kvality poskytované služby.

Sociální začleňování klientů

Klient je tím, kdo rozhoduje o průběhu poskytování služby, pracovník mu poskytuje podporu pro samostatné rozhodování. Ve všech oblastech se řídíme pravidlem, že cokoli klient zvládne, neděláme za něj. Klientům předáváme informace tak, aby jim rozuměli (o průběhu poskytování sociální služby, o svých právech, možnostech, atd.). Klademe důraz na to, aby nedocházelo ke stigmatizaci osob se zdravotním postižením (předsudky a negativní hodnocení), boříme bariéry. Nenahrazujeme využívání přirozených služeb a společenských zdrojů, klademe důraz na sociální začleňování klientů.

Nabídka služeb

Pracovně terapeutické aktivity, které probíhají ve 4 dílničkách:

 • textilní-korálkové
 • košíkářské-dřevařské
 • keramické
 • zahradnické

Dále nabízí:

 • základní sociální poradenství, individuální konzultace
 • možnost stravování – zajištění obědů
 • setkávání s vrstevníky

S čím můžeme pomoci:

 • připravit se do „opravdové práce“
 • být zodpovědný
 • dodržovat pravidla
 • být trpělivý, pečlivý
 • jak mluvit s ostatními
 • hospodařit s penězi
 • najít nové možnosti ve svém životě

 

image

EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny

Zahradnická dílna

Adresa: K očnímu 1480, 742 21 Kopřivnice (zahradnická díla - detašované pracoviště)

Podporují nás