BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum

BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum

Adresa Lešetínská 1945/49, 733 01 Karviná 1 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby denně vč. víkendů a svátků
Kapacita 20 míst 9:00 - 13:00, 14:00 - 16:00 hodin
Kontakt
Bc. Renáta Buryová koordinátor střediska, sociální pracovník 737 212 773 nocleharna@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním služby BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí přes den v důstojném a bezpečném prostředí. Vytváříme podmínky pro provádění osobní hygieny, přípravu a konzumaci stravy a nabízíme individuální podporu a radu při řešení nepříznivé sociální situace.

Cíle služby

Cílem služby je využívání zázemí nízkoprahového denního centra k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů.

Usilujeme o to, aby uživatelé:

 • měli vyřízené doklady a měli vyřízené příjmy
 • byli informování o návazných službách a možnostech bydlení

Cílová skupina

Nízkoprahové denní centrum je určeno osobám bez přístřeší od 18 let věku, které jsou soběstačné v základních životních úkonech (chůze bez cizí pomoci, samostatná konzumace stravy).

Bez přístřeší jsou osoby: 

 • bez střechy – osoby přežívající venku a v noclehárně
 • bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnické zařízení apod.)
 • nejisté bydlení – bydlení bez právního nároku (osoby žijící přechodně u příbuzných nebo přátel, ve squatu, zahradní chatce apod.), ohrožené vystěhováním a domácím násilím
 • nevyhovující bydlení – osoby v provizorních a nevhodných obydlích (např. stany, maringotky, sklep, přeplněné nebo nezkolaudované byty apod.)

Nízkoprahové denní centrum není určeno osobám, které:

 • vlivem užití alkoholu nebo dalších omamných nebo psychotropních látek (drog) nejsou schopny komunikovat a spolupracovat nebo jsou agresivní
 • agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek
image

Zásady

Zásada nízkoprahovosti

uživatel může službu využívat anonymně a bezplatně, služba je místně a časově dostupná

Zásada individuálního přístupu

respektujeme jedinečnost každého uživatele

Zásada bezpečí

vytváříme takové prostředí, aby se uživatel cítil důstojně a bezpečně

Zásada respektu

respektujeme klienta a jeho pohled na řešení své situace

Nabídka služeb

Základní činnosti:

 • podmínky pro umožnění celkové hygieny těla, poskytnutí pomoci při provádění osobní hygieny
 • podmínky pro přípravu a konzumaci stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování dokladů, příjmů – důchod, dávky pomoci v hmotné nouzi, registrace u lékaře atd.
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • podporu při hledání zaměstnání
 • podporu při hledání jiné formy bydlení a dalších návazných služeb

Fakultativní služby

 • praní prádla včetně pracího prášku (1. praní v měsíci zdarma, další za úhradu viz. ceník faktultativních služeb)
 • poskytnutí jednoduché stravy (instantní polévka, turecká káva)

 Ostatní činnosti

 • poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení
 • poskytnutí potravinové a hygienické pomoci
 •  

Tato sociální služba je financována: Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná

image

BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum

Podporují nás

Logo města Karviná
Logo Moravskoslezského kraje
Logo MPSV
logo Orlová