BETHEL Český Těšín, noclehárna

BETHEL Český Těšín, noclehárna

Adresa Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí – neděle od 19:00 do 6:30
Kapacita 25 uživatelů (17 mužů a 8 žen)

Poslání služby

Posláním noclehárny střediska Slezské diakonie BETHEL Český Těšín je poskytnout přenocování, možnost provedení osobní hygieny a základní sociální poradenství mužům i ženám bez domova při řešení jejich nepříznivé situace.

Cíle služby

Cílem služby je změna nepříznivé situace osob bez domova prostřednictvím čerpání služby, a to tak, aby službu opouštěl:

 • uživatel, u kterého došlo k okamžitému zmírnění dopadu nepříznivé situace

(zejména využitím základních činností služby zajišťujících uživateli možnost přenocování a podmínky pro provedení osobní hygieny)

 • uživatel, který dále řešil svou nepříznivou situaci

(zejména využitím základního sociálního poradenství)

Cílová skupina

Cílová skupina uživatelů služby představuje osoby bez domova, muže a ženy, starší 18-ti let:

 • které v okamžiku příchodu nejsou pod vlivem alkoholu (max. hranice pro využití služby je 0,5 ‰) či zjevně jiných omamných látek (drogy),

 • které jsou mobilní a schopny chůze bez cizí pomoci,

 • které jsou soběstačné v péči o vlastní osobu,

 • jejichž zjevný zdravotní stav nevylučuje kolektivní soužití,

 • které nemají těžké či hluboké mentální postižení,

 • které se v okamžiku žádosti o poskytnutí služby neprojevují agresivně a neohrožují své okolí,

 • které jsou schopny porozumět obsahu smlouvy o poskytování této sociální služby

 • které aktivně řeší své finanční závazky vůči službě

Kapacita služby je 25 uživatelů (17 mužů a 8 žen).

Důvody odmítnutí zájemce o službu ze strany sociální služby:

 1. kapacita služby je plná.
 2. zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme,
 3. zájemci byla v době kratší než 6 měsíců před touto smlouvou vypovězena smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy
image

Zásady

Zájem o každého člověka

Máme zájem o každého člověka.

Pomoc, respekt a dobré vztahy

Pomáháme každému. Respektujeme druhé. Usilujeme o dobré vztahy.

Jasná pravidla a zodpovědná práce

Máme jasná pravidla. Pracujeme zodpovědně.

Neustále se zlepšujeme

Pracujeme jako tým

Nabídka služeb

Noclehárna střediska BETHEL Český Těšín poskytuje základní činnosti v tomto rozsahu:

 

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - úkon má povahu kontaktní roviny práce s uživatelem

Služba uživateli zajišťuje podmínky jak pro běžné úkony osobní hygieny, tak i pro celkovou hygienu těla. K dispozici má uživatel v prostorách služby sprchu v samostatné uzamykatelné místnosti a dva uzamykatelné WC se společným umyvadlem. Každý uživatel má možnost zapůjčení čistého ručníku. Uživatel může využít také zásobníku s tekutým mýdlem, který je v místnosti sprchy volně přístupný. Uživatel může také v mimořádných případech využít tzv. „sociální šatník“ střediska. Uživatel z něj může čerpat v případě mimořádné potřeby výměny jeho výrazně znečištěného, poškozeného, opotřebeného či jinak znehodnoceného šatstva a v případě jeho nedostatečného ošacení vzhledem k ročnímu období.

 

 • poskytnutí přenocování - úkon má povahu kontaktní roviny práce s uživatelem

Služba uživateli zajišťuje možnost přenocování, a s tím spojený úklid a výměnu ložního prádla. Uživatel může ve službě přenocovat, přičemž má k dispozici v prostorách služby standardní kovovou postel s matrací, peřinou, polštářem a čistým ložním prádlem, jež je pravidelně vyměňováno. Uživatel má současně k dispozici uzamykatelnou skříňku k uložení svých osobních věcí. V prostorách noclehárny je taktéž pravidelně prováděn úklid.

image

BETHEL Český Těšín, noclehárna

Podporují nás

logo MPSV
logo MSK
logo Český Těšín