BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylové domy

BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylové domy

Adresa Bruntál - Pěší 8, Bruntál 792 01, Rýmařov - 8.května 36, Rýmařov, 795 01 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
Kapacita 53 lůžek Bruntál 39 lůžek, Rýmařov 14 lůžek

Poslání služby

Posláním azylového domu BETHEL Bruntál, Rýmařov je poskytovat na přechodnou dobu ubytování a individuální podporu mužům a ženám, kteří ztratili bydlení. Pracovníci služby podporují uživatele tak, aby se vrátili zpět k běžnému způsobu života.

Cíle služby

 • Uživatelé mají pravidelný měsíční příjem (dávky z hmotné nouze, důchod, mzdu nebo odměny z dohod mimo pracovní poměr).
 • Uživatelé chodí do zaměstnání nebo si udržují pracovní návyky formou účasti na pracovních aktivitách služby.
 • Uživatelé získají samostatné bydlení (odchod do podnájmu, nájmu, vlastního bytu, k rodině nebo na ubytovnu).

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří muži a ženy ve věku od 27 let, kteří z různých důvodů ztratili bydlení.

V případě pobočky v Rýmařově je cílová skupina omezena na muže. 

 

 

Důvod pro neposkytnutí služby

 • Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá.
 • Zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí  sociální služby (infekční onemocnění, závažná psychická porucha, smyslové postižení vyžadující asistenci při komunikaci).
 • Jde-li o cizince, který je bez platného povolení k pobytu.
 • Jde-li o osobu, která se nedorozumí v českém jazyce.
 • Jde-li o osobu, které byla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Jde-li o osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé osoby při zajištění sebeobsluhy. 

Pokud zájemci nemůže být poskytnuta sociální služba z důvodu naplněné kapacity, je mu na jeho přání zprostředkován kontakt na jinou vhodnou sociální službu nebo je zařazen do pořadníku.

image

Zásady

Individuální přístup

Vnímáme jedinečnost každého uživatele (věk, zdravotní stav, schopnosti, individuální potřeby, přání apod.). Společně s uživatelem vytváříme individuální plán a spolupracujeme na jeho plnění.

Respektující přístup

Mluvíme s uživatelem zdvořile a zajímáme se o jeho pocity, myšlenky, názory a bereme na ně ohled. Ctíme soukromí uživatele.

Aktivizační přístup

Vedeme uživatele k převzetí odpovědnosti za svoji budoucnost a aktivnímu jednání. Podpora je nastavena tak, aby se postupem času snižovala.

Proadaptační přístup

Povzbuzujeme uživatele aby se přizpůsobovali pravidlům, spolubydlícím, sousedům a novým životním okolnostem a povinnostem.

Srozumitelná pravidla

Vytváříme jasná pravidla a podáváme je srozumitelnou formou, závazná pro uživatele i pro nás.

Nabídka služeb

Poskytnutí ubytování:

 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

 

Pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy (samostatné využití kuchyněk). 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

Další činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti - v průběhu individuální práce s uživateli,
 • ergoterapeutické činnosti - při zapojení uživatelů do pracovních aktivit,
 • systém prostupného bydlení (0. ulice, ubytovny; 1. pobyt v azylovém domě (dvoulůžkový pokoj); 2. pobyt v azylovém domě (jednolůžkový pokoj); 3. pobyt v tréninkovém bytě při azylovém domě; 4. pobyt v podnájemním bytě Slezské diakonie (podnájemník); 5. pobyt v nájemním bytě Hospodářské správy města Bruntálu (nájemník).
image

BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylové domy

Podporují nás

Znak město Břidličná
Znak město Horní Benešov
Znak obec Milotice nad Opavou
Znak obec Nové Heřminovy
Znak obec Razová
Znak město Rýmařov
Znak obec Světlá Hora
Znak obec Ryžoviště
Znak obec Rudná pod Pradědem
Znak obec Jindřichov