BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením

BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Komorní Lhotka 68, 739 53 Hnojník Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba je poskytována nepřetržitě, celoročně.
Kapacita 18 osob (muži i ženy)
Kontakt
Mgr. Romana Mazurová Vedoucí střediska 734 394 401 r.mazurova@slezskadiakonie.cz
Kateřina Chudíková, DiS. Sociální pracovník 731 609 311 betezda@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním střediska Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka je poskytování pobytové sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme podporu a pomoc uživatelům v každodenních situacích a k udržení a rozvoji schopností a dovedností dle jejich individuálních potřeb.

Nedílnou součástí je podpora uživatele při začleňování do života v běžné společnosti a ovlivňování společnosti ve vztahu k uživatelům.

Cíle služby

Samostatnost v sebeobsluze:

 • v osobní hygieně
 • ve vhodném výběru oblečení
 • v úklidu v osobních věcech, udržování pořádku, v péči o svůj pokoj
 • v běžných domácích pracích (žehlení, praní, umytí nádobí)
 • v obsluze vlastních elektrospotřebičů
 • v orientaci v domově, v okolí (pošta, obchod, kadeřník, pedikúra, obecní úřad, knihovna,církev, infocentrum, zubař, autobusová zastávka)

V činnostech, které jsou pro uživatele zajímavé a významné, najít a vymezit nebezpečí, které by pro něj mohly být ohrožující a pracovat na jejich snížení.

Uživatel zná svá práva a povinnosti a umí se svobodně rozhodnout (s minimální nutnou podporou).

Zachování nebo obnovení rodinných vazeb a vztahů:

 • společně řešit tíživou situaci uživatele – aktivní zapojení rodiny do řešení problémů uživatele
 • naučit se telefonovat
 • napsat pohled, dopis
 • navštívit rodinu, blízké, přátelé
 • pozvat na plánované aktivity
 • dohodnout setkání

Zjištění a zajištění kontaktu s institucemi dle potřeb uživatele:

 • návazné služby (terapeutické dílny, denní stacionář)
 • spolupráce s jinými organizacemi (roznáška letáků, úklidová agentura)
 • úřady a zdravotnické služby - zjištění ve prospěch uživatele a spolupráce s nimi

Naplnění volného času uživatele:

 • s uživatelem najdeme jeho zájmy, oblíbené činnosti a koníčky
 • podpoříme ho v jejich realizaci
 • nabídka vhodných aktivit ve středisku
 • podpora při výběru a uskutečnění aktivit mimo středisko 

Cílová skupina

Okruh osob, kterým poskytujeme službu

Osoby s lehkým, středně těžkým mentálním postižením nebo kombinovaným postižením (muži i ženy), které potřebují z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu podporu, pomoc nebo dohled při péči o vlastní osobu a činnostech souvisejících s bydlením. Osoba má zájem o tuto službu, souhlasí s bydlením v domově a zároveň nemá možnost bydlet ve svém přirozeném prostředí a to ani s pomocí terénních služeb. 

Věk pro přijetí od 18 do 55 let, vzhledem k věkové struktuře stávajících uživatelů služby.

Okruh osob, kterým neposkytujeme službu a důvody pro odmítnutí služby: ke stažení ZDE

image

Zásady

Individuální přístup

Respektování individuálních potřeb každého uživatele, pomoc při naplňování osobního cíle uživatele, pružné přizpůsobení se změnám, které nastaly v životě uživatele.

Respektující přístup

Rovný, pozitivní, nezaujatý přístup k uživateli, nevnášení nežádoucích nálad a postojů, respektování rozhodnutí uživatele.

Odbornost pracovního týmu

Vzdělávání pracovníka, sledování a zavádění nových směrů v sociální službě, využívání znalostí ve prospěch uživatele.

Nabídka služeb

 • poskytnutí ubytování:  Ubytování, energie, režie, údržba, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutí ubytování.
 • poskytnutí stravy: Zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, pitný režim, lze zajistit dietu žlučníkovou a diabetickou
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc, podpora při oblékání a svlékání, výběr vhodného oblečení vzhledem ročního období a počasí a příležitosti včetně speciálních pomůcek.pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,pomoc a podpora při podávání jídla (servírování) a pití,pomoc, podpora při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc, podpora při úkonech osobní hygieny,pomoc, podpora při základní péči o vlasy (zvládání údržby vlasů, česání) a nehty,pomoc při použití WC,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně výchovná činnost: nácvik péče o domácnost (nácviky praní prádla, žehlení, péče o domácnost, obsluha spotřebičů, nácvik vaření)nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností: nácviky jsou prováděny v rámci dopoledních aktivit (kreativní dílny, kluby aj.) skupinových aktivit (návštěvy kulturních programů a sportovních aktivit, společenská setkání), individuální nácviky v rámci IP (např. komunikace), dále tyto nácviky jsou prováděné v rámci návazných služeb (EBEN-EZER sociálně- terapeutické dílny; EDEN denní stacionář; RÚT sociální rehabilitace)vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění: nabídka návazných služeb (EBEN-EZER sociálně-terapeutické dílny; EDEN denní stacionář; RÚT sociální rehabilitace) a v rámci jednotlivých studijních oborů v Mateřské škole, základní škole a střední škole Slezské diakonie v Českém Těšíně.výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – volnočasové a zájmové aktivity: nabídka kulturních (např. kino, divadlo, koncert) a sportovních aktivit (např. kuželky, bowling, hokej, bazén, výlety) v rámci střediska probíhají aktivity v průběhu dne (např. domácí činnosti, společenské deskové hry, denní procházky za účelem poznávání, šipky, nakupování, vaření, pečení, péče o zahradu aj.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů: např. pošta, obchod, kadeřník, pedikérka, knihovna atd.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob: kontakt s rodinou, nalezení přátel a podpora komunikace s nimi, společenská setkávání v rámci místní komunity, organizaci a spolku.
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob: v rámci individuálního plánování služby jsou zjišťovány schopnosti, dovednosti a možnosti uživatele zvládat běžný život. Na základě zjištěných potřeb dále plánovat nácvik dovednosti potřebných k zvládání činnosti v běžném životě a to s cílem co nejmenší nutné míry podpory.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů: podpora uživatele při vyřizování jeho osobních záležitosti (úřady, zaměstnáni, lékaři atd.), nácvik zvládání komunikace (telefonování, vyřizování korespondence atd.), podpora uživatele při jiných formách komunikace (AAK, MAKATON)

Fakultativní činnosti

 • Doprava pro uživatele (dle aktuálního Úhradovníku služby)

 • Výlety, nácvikové pobyty (dle skutečných nákladů na danou akci, tj. cestovné, tam i zpět, poplatky za vstupné, platby za stravu, za pobyt)

 • Používání vlastních elektrospotřebičů

 • Využívání telefonní linky, kopírování

image

Fotogalerie

Podporují nás

Logo MPSV
Logo MSK
Logo Třinec
Logo Orlová
Logo Karviná