ARCHA Ostrava, chráněné bydlení

ARCHA Ostrava, chráněné bydlení

Adresa Ke Kamenině 178/17, 711 00 Ostrava - Hrušov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Kontakt se sociálním pracovníkem (žádosti): PO-PÁ 7:00-14:00 (nutná telefonická domluva předem 731 670 763) POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY: PO-PÁ: 8:00-20:00; SO-NE, svátky 9:00-20:00; Vedoucí střediska je k dispozici v pracovních dnech (nutná telefonická domluva předem 731 128 449)
Kapacita 9 uživatelů
Kontakt
Pavel Schwarz S.T.B. vedoucí střediska +420 731 128 449 vedouci.archa@slezskadiakonie.cz
Bc. Lenka Venglářová, DiS. Sociální pracovník +420 731 670 763 archa.ostrava@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním chráněného bydlení ARCHA Ostrava je: poskytovat prostřednictvím pobytové služby - dospělým lidem s mentálním postižením a případně v kombinaci s duševním onemocněním- individuální pomoc a podporu v naplňování potřeb spojených s jejich individuální samostatností tak, aby mohli žít plnohodnotný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

Cíle služby

Cílem chráněného bydlení ARCHA Ostrava je naučit uživatele znalostem a dovednostem potřebným k přechodu do služby s nižší mírou podpory, nebo k úplnému osamostatnění. V případě nemožnosti dalšího rozvoje klienta v důsledku postižení zachovat co nejvyšší míru získané samostatnosti. 

 

Cíle ve vztahu k uživateli

 • Podpořit uživatele v péči o sebe sama (hygiena, zdraví, psychická a fyzická pohoda apod.)
 • Podpořit uživatele v soběstačnosti v oblasti stravování
 • Podpořit uživatele v péči o domácnost
 • Podpořit uživatele v nácviku pracovních dovedností
 • Podpořit uživatele ve volnočasových aktivitách
 • Podpořit uživatele v hájení svých zájmů a snížit tak riziko zneužití jinými osobami
 • Podpořit uživatele ve využívání zdrojů dostupných skrze veřejné služby

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v jejich individuálních plánech.

Cílová skupina

Služba chráněného bydlení ARCHA Ostrava je poskytována lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením (popř. s přidruženým duševním onemocněním) ve věku 18 až 55 let, kteří chtějí žít co nejvíce samostatně a potřebují podporu v běžném životě. Věková hranice je určující u zájemců o poskytnutí služby, stávající uživatelé mohou službu využívat i při překročení uvedené věkové hranice, dokud se nezhorší jejich zdravotní stav a nepotřebují zajištění péče jiným typem služby.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • lidem, kteří potřebují bezbariérový přístup (naše zařízení není bezbariérové)
 • lidem s duševním onemocněním, které je určující pro způsob poskytování podpory (např. lidé s primárním onemocněním schizofrenií)
 • lidem, kterým lékař nedoporučí kolektivní soužití (z důvodu duševní poruchy, agresivního jednání apod.) 
 • lidem s poruchou autistického spektra (jestliže by tato porucha mohla ovlivnit poskytování služby)
 • lidem, jejichž zdravotní stav dlouhodobě (více než tři měsíce) nebo neustále vyžaduje zdravotní nebo ošetřovatelskou péči
 • lidem nevidomým, neslyšícím či hluchoslepým
image

Zásady

Partnerství, respekt, rovnost a tolerance

Individuální, motivující přístup a bezpečí

Dobrovolnost

Týmová spolupráce a odbornost pracovníků

Nabídka služeb

Poskytnutí ubytování

 • V chráněném bydlení je k dispozici 5 bytových jednotek, jedna bytová jednotka je jednolůžková, zbylé čtyři bytové jednotky jsou dvoulůžkové. Součástí každé bytové jednotky je malá kuchyňská linka a koupelna s WC. Bytové jednotky jsou vybaveny základním nábytkem – postel, skříň a noční stolek. Uživatelé služby si mohou byt dovybavit svým nábytkem či jinými spotřebiči dle svých potřeb. Uživatelé mají klíč od skříně a od nočního stolku, což zaručuje soukromí a intimitu. Dále jsou uživatelům k dispozici společné prostory – obývací místnost, společná kuchyň. Uživatelé mohou využívat společné televize nebo počítače s připojením k internetu.

Pomoc se zajištěním stravy

 • Uživatelé služby si mohou zvolit jednu ze tří variant stravování: samostatné stravování, kdy si uživatel zajišťuje stravu a vaří sám nebo s minimální asistencí pracovníka, kombinované stravování, což znamená, že si uživatel část denní stravy zajišťuje sám a část stravy odebírá z chráněného bydlení, společné stravování, kdy je strava zajišťována společnými silami pro více uživatelů současně, uživatelé se střídají ve vaření a přípravě jídla, v nákupech za asistence pracovníka služby. Pracovník pomáhá uživatelům se sepisováním jídelníčku či seznamu na nákup.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Pracovníci podporují uživatele v péči o svou domácnost. Mohou uživateli pomoci s úklidem, volbou čistících prostředků, praním prádla apod. Pracovníci uživateli pomohou s obsluhou a manipulací s domácími spotřebiči (např. obsluha pračky, žehličky, mikrovlnné trouby).

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pracovníci motivují uživatele v získání správných hygienických návyků. Pracovníci podporují uživatele v dodržování pravidelné osobní hygieny. Pracovníci seznamují uživatele s riziky, která mohou v souvislosti s nedostatečnou hygienou nastat. Pracovníci uživatele podporují v běžných hygienických činnostech, jako jsou sprchování, česání, mytí zubů, stříhání nehtů apod.
 • Pracovníci podporují uživatele ve využívání veřejně dostupných služeb (kadeřník/holič, pedikér apod.).

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovníci služby uživatele podporují v aktivním trávení volného času. Pracovníci motivují uživatele k trávení volného času i mimo chráněné bydlení, v případě zájmu může pracovník pomoci uživateli aktivitu zprostředkovat.
 • Pracovníci pořádají interní školení (např. o bezpečnosti, pravidlech CHB, nakládání s financemi, havarijních a nouzových situacích v CHB apod.) či porady uživatelů.
 • Pracovníci CHB spolupracují i s externími odborníky a zprostředkovávají např. školení hasičů nebo policie ČR. V rámci vzdělávání jsou v chráněném bydlení pořádány tzv. nedělní kruhy důvěry, kdy uživatelé probírají, co se jim za daný týden povedlo/nepovedlo, co je trápí/s čím jsou spokojeni, plánují akce a různé aktivity.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pracovníci poskytují uživateli pomoc či podporu při vyhledávání běžně dostupných služeb dle jeho přání (kadeřník, kino, obchod, pošta…). Pracovník může uživatele na dané místo doprovodit, pokud v tomto potřebuje uživatel podporu.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Pracovník s uživatelem tvoří individuální plán uživatele. V tomto plánu si uživatel vytyčí oblasti, ve kterých potřebuje pomoc a podporu a jakým způsobem by mu daná pomoc a podpora měla být poskytnuta. Pracovníci uživatele podporují ve vyjadřování vlastních přání, potřeb, pocitů, myšlenek.
 • Pracovníci uživatele podporují v přijímání odpovědnosti za svůj život a v přijímání přiměřených rizik spojených s odpovědností za vlastní život.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pracovníci mohou uživateli asistovat při vyřizování důležitých záležitostí spojených s uplatňování vlastních práv a zájmů, např. v jednáních na úřadech, u lékařů, na školách a jiných institucí, mohou mu také pomoci v porozumění obsahu jednání.

 

CENA SLUŽEB:

 • BYDLENÍ: 2-lůžkový byt s koupelnou ve společných prostorách domu: 230 Kč/den;

                   2-lůžkový byt s kuchyňským koutem: 240 Kč/den;

                   2-lůžkový byt se samostatnou kuchyní (1+1): 145 Kč/den;

                   1-lůžkový byt s kuchyňským koutem: 250 Kč/den

 • STRAVA: celodenní  215 Kč/den; včetně obědu 105 Kč/den (cena uplatnitelná

                  i pro kombinované stravování). 

 • SLUŽBY SOC. PRACOVNÍKA: 135 Kč/hod;
image

ARCHA Ostrava, chráněné bydlení

Podporují nás