Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Datum realizace: - 05/2020 - 04/2022

Slezská diakonie je aplikačním garantem projektu „Nové výzvy na trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji“ – Program Technologické agentury na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Projekt realizuje řešitelský tým Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Cílem projektu je zhodnocení vývoje trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji za období 2011-2020 a predikce jeho perspektiv. Trh sociálních služeb bude sledován se zaměřením na:

  • analýzu rozsahu a dostupnosti nabídky ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji,
  • analýzu vztahu mezi vybranými socio-ekonomickými faktory a intenzitou poptávky po ambulantních, terénních a pobytových sociálních službách pro seniory v Moravskoslezském kraji,
  • analýzu zaměstnanosti v oblasti sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji v kontextu vybraných socio-ekonomických vlivů.

Výstupem projektu bude Souhrnná výzkumná zpráva, jejíž součástí bude komplexní analýza trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji z pohledu dostupných služeb v terénních, ambulantních a pobytových forem. Pozornost bude v rámci řešení věnována také budoucnosti sociálních služeb pro seniory, a to s ohledem na socio-ekonomický vývoj v Moravskoslezském kraji. Řešenou problematiku doplní analýza trhu práce, která bude zaměřena na poptávku a nabídku profesí v sociálních službách a její limity (ekonomické, personální, regionální).

Identifikační číslo projektu TJ04000315.

Děkujeme všem podporovatelům a sponzorům, díky nimž můžeme zkvalitňovat a rozvíjet služby pro naše uživatele prostřednictvím projektů. Níže si můžete přečíst o aktuálních projektech:
 

Obnova vybavení pokojů azylového domu
Realizace projektu v rámci střediska BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům byla možná díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje v rámci programu Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2020

"BYDLENÍ BEZ BARIÉR" investiční projekt
Řešení bezbariérovosti objektu pro osoby se zdravotním postižením střediska KARMEL Tichá u Frenštátu pod Radhoštěm.

"Lepší prostředí lepší budoucnost"
Projekt vedoucí ke zlepšení materiálně technického zázemí v objektu Pěší 8 Bruntál finančně podpořený Moravskoslezským krajem.

Barvy duše
Podpora aktivit středisek Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním, vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

 

Nejsi v tom sám

Projekt  Nejsi v tom sám!  je zaměřen na podporu dospívajících prostřednictvím klubových aktivit a preventivních programů. Tyto aktivity umožňují mladým lidem společná setkání, kde mohou otevřeně hovořit o tom, co prožívají a pochopit, že Nejsou v tom sami!   

Během letošího roku jsme navzdory pandemii Covid uspořádali několik přednášek na zajímavá témata a společných akcí. 

Tento projekt zajišťuje Program pro pěstounské rodiny za podpory Moravskoslezského kraje.

 Přehled podpořených aktivit projektu Nejsi v tom sám! ZDE