Děkujeme všem podporovatelům a sponzorům, díky nimž můžeme zkvalitňovat a rozvíjet služby pro naše uživatele prostřednictvím projektů. Níže si můžete přečíst o aktuálních projektech:
 

Obnova vybavení pokojů azylového domu
Realizace projektu v rámci střediska BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům byla možná díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje v rámci programu Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2020

"BYDLENÍ BEZ BARIÉR" investiční projekt
Řešení bezbariérovosti objektu pro osoby se zdravotním postižením střediska KARMEL Tichá u Frenštátu pod Radhoštěm.

"Lepší prostředí lepší budoucnost"
Projekt vedoucí ke zlepšení materiálně technického zázemí v objektu Pěší 8 Bruntál finančně podpořený Moravskoslezským krajem.

Barvy duše
Podpora aktivit středisek Slezské diakonie, která své služby poskytují lidem s duševním onemocněním, vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

 

Nejsi v tom sám

Projekt  Nejsi v tom sám!  je zaměřen na podporu dospívajících prostřednictvím klubových aktivit a preventivních programů. Tyto aktivity umožňují mladým lidem společná setkání, kde mohou otevřeně hovořit o tom, co prožívají a pochopit, že Nejsou v tom sami!   

Během letošího roku jsme navzdory pandemii Covid uspořádali několik přednášek na zajímavá témata a společných akcí. 

Tento projekt zajišťuje Program pro pěstounské rodiny za podpory Moravskoslezského kraje.

 Přehled podpořených aktivit projektu Nejsi v tom sám! ZDE