Přinášíme podněty ke společným modlitbám.
Děkujeme za Vaše zkušenosti a sdílení, jsme vděčni, že můžete být takto s námi.

Každý den ve 21 hodin. 

Přihlásit se můžete na e-mailu modlitby@slezskadiakonie.cz

„On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s Ním.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“
(1.Tesalonickým 5,10-11)

 

Zamyšlení

V období léta se můžeme obdivovat krásnou krajinu, zahrady cizí i vlastní, poznávat Boha, setkat se s lidmi i se sebou samým. Jako učedníci smíme poznávat Ježíše. V přátelském sdílení opisuji dnes večer zamyšlení ze sbírky úvah "Pramene v púšti" (org. Streams in the desert, 6. a 9. srpna). S modlitbou, ať poslouží tam, kde se zrovna nacházíme. Je dostupná v polštině ("Strumienie na pustyni", knihkupectví Warto, Cieszyn) a slovenčině (Pramenie v púšti, EVS, e-shop) a rozhodně stojí za to, ji koupit.

6. august

Prebuď sa, severný vietor, a príjď, južný vánok. Prevej mi záhradu, nech rozváňajú jej balzamy. (Veľpieseň 4:16)

Pojďme chvílu skúmať význam tejto modlitby. Vychádza zo skutočnosti, že tak ako prekrásne vône môžu byť ukryté v korenistej rastline, aj určité dary môžu byť nevyužité alebo nerozvinuté v srdci kresťana. Mnoho semienok viery je zasiatych, ale z niektorých sa vzduch nikdy nenaplní vôňou svätých túžob alebo zbožných skutkov. Ten istý vietor veje na bodliak aj na korenistú rastlinu, ale iba jedna z nich vydáva bohatú vônu. 

Niekedy Boh dopustí, aby prudký vietor skúšok vial ponad Jeho deti, aby rozvíjali svoje dary. Tak ako lampáš svieti jasnejšie, keď ním mávame, tak ako borievka vonia najsladšie, keď ju hodíme do plameňov, tak aj navzácnejšie kvality kresťana často vznikajú v mocných vetroch utrpenia a nepriazne. Zlomené srdcia často byžarujú vôňu, ktorú Boh rád cítí. (viz Mk 14,3-9)

 

Mám malú nádobku, ale veľmi drahú,
plnú ľudskej lásky - môj parfum nesmiernej ceny.

Držím ju hlboko tam v srdci zavretú,
zriedka zdvihnem viečko, aby sa nestratil obsah vzácny.
No jedného dňa príde hlboký a zvláštny smútok
a s drvivou váhou padne na môj poklad vzácny.
Srdce mi zamrie v úžase - čo je to za skutok?!
No ako tak smútim, zbadám zázrak nevídaný.
Moja ľudská láska sa na nebeskú lásku zmenila
a uzdravujúca sila na iné zlomené srdcia prúdila,
hlas nade mnou zašepkal: ..Dieťa Moje, ako si bol potešený,
s tou potechou budeš odteraz potešovať iných.
Spoznáš blahoslavené spoločonstvo so Mnou,
ktorý svet lieči so srdcom zlomeným láskou.


Stará legenda hovoří o tom, jak se španělský král rozhodl, že dá svobodu jednomu galejnikovi. Nechal se převést na loď,kde se tísnilo ctyři sta padesát trestanců. Šel od jednoho muže k druhému a ptal se, co udělal. Všichni mu tvrdili, že jsou nevinní. Vymlouvali se na křivdu a na justiční omyl. Pouze jeden galejník přiznal, že spáchal zločin a byl pak potrestán v souladu s platnými zákony. Král prošel celou loď. Pak volá kapitána a dává mu příkaz: " Jak by k tomu přišli všichni ti nevinně odsouzení, kdyby tu s nimi seděl takový Zlosyn? Proč by měl sedět v takové dobré společnosti? Odemkněte zámek od jeho pout a pryč s nim." Galejník byl propuštěn na svobodu. 

Vzpomínáte na přiznání krále Davida: "Zhřešil jsem.", o kterém jsem psala v pondělí? V příběhu Davida také čteme výrok: člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Před Pánem Bohem nic nezatajíme , a proto ve vztahu k Němu je důležitá upřímnost. Upřímnost je ve vztahu vždy velice osvobozující. Přeji Vám radost z této svobody.

Ewa Pawlasová


Milí modlitebnici,

v těchto dnech se zabývám blíže osobnosti krále Davida. Jak víme, je o něm napsáno, že to byl muž podle Božího srdce. Vzpomeňme na okamžiky vítězství a na to, jak pokorně připisoval tyto úspěchy Bohu. Zakládal si na své závislosti na Bohu. Ale jeho cesta víry není jen radostná, i jeho potkalo pokušení, kterému podlehl. Jsou lidé, kteří své pochybení buď přehlížejí nebo omlouvají, v nejhorším případě skutečnost překrouti a vydávají dokonce za něco dobrého. K takovým však David nepatřil. Poté, co si uvědomil chybu, vyznal: "Zhřešil jsem". To je návod, jak se znovu postavit na nohy, když upadneme. Někdy ten pád nemusí být ani veliký - stačí zaklopytnutí, ale i to nás může svést z cesty viry. Čas modlitby je příležitostí k děkování, prosbám, přímluvám, ale také k vyznávání. Třeba slovy Davida z Žalmů 51: "Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pravého ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepřít mě duchem oddanosti."

Požehnaný čas.

Eva Pawlasová


 

Michal Klus, pastor

RutinaZamyšleníJe čas k úkliduPolitická otázka100%S vlkem v patáchJá pod beránkemBohatí křesťanéMemento moriObnova zarostlých cestDočasné rozloučení, Pomoc při bolestiKarenové z Myanmaru, Nikodém, Je vymalováno, O ztrátách a radosti, Nevyslyšené modlitby, Ježíšova modlitba, Jazyk za zuby, Duše matky, Můj poklad, Plný kalendář

 

 

 

 

 

 

 

Jak pomáhat lidem 2, Jak pomáhat lidem 3

 

V modlitbách neustávejme a modleme se

 • za vytrvalost a trpělivost při dodržování znovu-zavedených opatření i v tomto letním čase
 • za vnímání perspektivy Boží lásky, péče a zájmu o nás i uprostřed nelehkých momentů  
 • Za všechny, kteří onemocněli koronavirem v těchto dnech, aby nacházeli upokojení a sílu v milujícím Bohu a aby se brzy a bez obtíží uzdravili
 • Za ochranu zdraví pro rodiny a blízké nemocných, ať jsou si vzájemně oporou
 • Za ochranu našich služeb, zejména v ohniskových regionech a dobrou pozitivní mysl pro všechny klienty, kteří se nemohou potkávat se svými blízkými kvůli zákazu návštěv
 • děkujme za všechno dobrodiní a dary, které nám Bůh dává na každý den
 • za všechny, kteří jsou vyčerpaní, unavení a třeba i vyhořelí ze služby druhým 
 • za čas dovolených, prázdnin a času odpočinku; o Boží ochranu a za čas a čerpání síly do další práce
 • děkujme za vyslyšené modlitby, že v Anglii se situace zlepšuje; jsme vděční za zlepšující se situaci i v Birminghamu, v City Mission i za Wesley Erpena a jeho rodinu, přátele; jsme vděční, že jsou v pořádku
 • za horníky Dolu Darkov v Karviné, prosíme o zdraví a sílu pro lékaře, rodiny a o jejich ochranu
 • za vedení našeho státu, kraje, měst a obcí
 • za naše spolubratry a sestry, kteří jsou v diakonické službě na Slovensku; především ze sborové diakonie z Košic – Cesta naděje Košice
 • za naše přátele v USA v City Mission a LCSV, konkrétně za našeho přítele Svena Schumachera a jeho rodinu, za služby v Indianopolis 
 • za přípravy a realizaci oslav 30 let Slezské diakonie
 • za konference a koncert k 30 letům Slezské diakonie
 • děkujme za 30 let vedení, požehnání a ochrany Slezské diakonie

Chci Vám popřát večer naplněný Boží pokojem. Těším se na náš společný čas na modlitbě.

S láskou Vás zdraví

Petr Wiselka