Přinášíme podněty ke společným modlitbám.
Děkujeme za Vaše zkušenosti a sdílení, jsme vděčni, že můžete být takto s námi.

Každý den ve 21 hodin. 

Přihlásit se můžete na e-mailu modlitby@slezskadiakonie.cz

„On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s Ním.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“
(1.Tesalonickým 5,10-11)

 

Michal Klus, pastor

RutinaZamyšleníJe čas k úkliduPolitická otázka100%S vlkem v patáchJá pod beránkemBohatí křesťanéMemento moriObnova zarostlých cestDočasné rozloučení, Pomoc při bolestiKarenové z Myanmaru, Nikodém, Je vymalováno, O ztrátách a radosti, Nevyslyšené modlitby, Ježíšova modlitba, Jazyk za zuby, Duše matky, Můj poklad, Plný kalendář

 

 

 

 

 

 

 

Jak pomáhat lidem 2, Jak pomáhat lidem 3

 

Podněty k společným modlitbám

 • za moudré vyplňování času, střídání námahy a odpočinku
 • za pana Lukáše z Havířova, je to otec malého dítěte a je velmi vážně nemocný; prosme za jeho uzdravení
 • za situaci v Dole Darkov a ve Sonavě, aby se nákaza nerozšiřovala dál; za rodinné příslušníky
 • za ochranu našich služeb a pracovníků na Karvinsku
 • děkujeme Pánu Bohu za to, že nás vedl a vyslyšel i v tomto období
 • za vytrvalost v modlitbách i v dobách, kdy není nouzový stav a vše se vrací k normálu
 • děkujme Bohu za vyslyšené modlitby za bratra Roberta Kovarika, který nastupoval do nemocnice na infuze; díky Bohu, že vše dopadlo velmi dobře; velmi děkuji Pánu Bohu a všem, kdo jste se modlili za Roberta, tak můžeme i nadále spolutvořit malou modlitební skupinku modliteb za nemocné v rámci ČCE Orlová
 • vkládáme do Božích rukou situaci s rozšířením nákazy mezi horníky Dolu Darkov v Karviné, prosíme o zdraví a síly pro lékaře, rodiny, o ochranu obyvatel Karviné, Havířova, dalších hornických měst ve Slezsku  
 • za sílu a ujištění o našich modlitbách pro ty, kteří jsou zdraví, ale v izolaci, a po dvou měsících pořád bez možnosti návštěv
 • za našeho zahraničního partnera -Birmingham City Mission 
 • za jejich vedoucího Wesley Erpena, aby mu Bůh daroval zdraví a milost jemu a jeho rodině
 • za naše přátele v USA v City Mission a LCSV, konkrétně za našeho přítele Svena Schumachera a jeho rodinu, za služby v Indianopolis 
 • za pracovníky od Svena, kteří jsou v karanténě a kteří pracují a dělají dlouhé směny a přesčasy; za sílu a moudrost pro ně a za jejich ochranu a vedení
 • za vědce, aby našli lék na koronavirus
 • za ochranu, aby nepřišla druhá vlna koronaviru ani v letě, ani na podzim
 • za přípravy a realizaci oslav 30 let Slezské diakonie
 • za konference a koncert k 30 letům Slezské diakonie
 • děkujme za 30 let vedení, požehnání a ochrany Slezské diakonie
 • jsem Bohu vděčná za každého, kdo se zapojuje do tvorby Vrabčákova štěbetání, na které máme pozitivní ohlasy; je skvělé, že i takhle můžeme potěšit klienty i zaměstnance
 • jsem vděčná, že se uživatelům znovu otevře služba Jordán; prosím, abychom to všichni zvládli i s určitými omezeními, které nastanou
 • za všechny zdravotní sestřičky, pečovatelky a pečovatele při dnešním svátku. Ať je Bůh naplňuje svoji moudrosti, silou a vytrvalosti.
 • za komunitu Exit, jejich klienty, pracovníky, vedení
 • děkuji za vytrvalost, vděčnost, pečlivost a odpovědnost Petra Wiselky při vedení večerních modliteb; vyprošuji požehnání pro jeho život, sílu pro vedení služby i rodiny, moudrost při rozhovorech, jednání a zařizování a ochranu na všech jeho cestách ať už autem, pěšky nebo jen tak v hlavě :o) 
 • děkuji našemu Pánu a jsem velice vděčná, za to, že jsme dnes mohli správně nastavit opatření a otevřít NZDM pro naše klienty  
 • pociťují velkou vděčnost za to, že SAS pro rodiny s dětmi mohli dnes opět vyrazit do terénu do rodin a zahájit tak opět poskytování sociální služby v terénu 
 • za náš krizový štáb ve Slezské diakonii
 • za Boží ochranu pro všechny sociální služby ve Slezské diakonii a pracovníky  
 • děkujme Bohu za naše maminky, babičky a prababičky, že nám je dal a za všechno, co do našeho života přinesly 
 • za všechny ženy, aby mohly být dobrými maminkami
 • za klientky-matky, jejichž vztahy s jejich dětmi jsou komplikované
 • děkujeme že po padesát dnu jsme se mohli společně spojovat v modlitbě
 • za ochranu před onemocněním pro klienty i zaměstnance pobytových služeb, kde mohou od pondělí klienti využívat vycházky mimo zařízení
 • prosme za moudrost pro vedoucí pobytových služeb při nastavování opatření v souvislosti s rozvolňováním
 • vděčnost za duchovní službu a dobrovolníky, kteří podporují klienty i pracovníky ve službách
 • za útěchu a Boží posilu pro klientku- p. Janu, které po onkologické nemoci zemřel v nemocnici přítel - bez možnosti návštěvy a rozloučení
 • Na mši jsme se rozloučili s tříletým Damiánem. On a jeho otec byli klienti rané péče Matana Krnov. Přidejte se prosím k modlitbě za jeho rodinu.
 • za vedení Moravskoslezského kraje – o jejich zdraví a ochranu před koronavirem, především náměstka Jiřího Navrátila, vedoucího sociálního odboru Dana Rychlika a jejich rodiny
 • za paní Alenku z Duhového domu, která v nemocnici onemocněla koronavirem a za zlepšení jejího zdravotního stavu.            
 • za pečovatelky, klienty a jejich příbuzné v Košicích a v blízkém okolí
 • za naše spolubratry a sestry, kteří jsou v diakonické službě na Slovensku; především ze sborové diakonie z Košic – Cesta naděje Košice
 • za všechny nemocné a všechny, kteří procházejí různými těžkostmi života  
 • děkujme za uzdravení Dity z Terezína, která byla dnes propuštěna s negativními výsledky na Covid 19, za kterou jsme se modlili a byla ve velmi vážném stavu
 • za moudrost a disciplinovanost lidí při rozvolňování opatření
 • za všechny, pro které se stává dlouhá doba opatření stále těžší
 • děkujme jeden za druhého a společenství, které díky modlitebním večerům můžeme mít; za obrovský dar společenství napříč Slezskou diakonii, církvemi …
 • děkujme za velikou Boží lásku ke mně
 • děkujme za spasení a jeho milost 
 • děkujme za poselství naděje, které máme
 • za možnost sloužit druhým a přinášet jim lásku
 • za partnera, rodinu, přátelé, že mohu dostávat a poznávat lásku
 • za všechny nemocné a všechny, kteří procházejí těžkým obdobím v životě  
 • za všechny nastávající maminky či ty, které již tento rok porodily v tomto nelehkém období
 • za všechny naše spolupracovníky a jejích rodiny
 • za klienty služeb a jejich rodiny, které o ně pečují
 • za všechny nemocné, osamělé a ty, kteří ztratili naději
 • za děti které nemají rodinu a nebo mají nefunkční rodinu
 • za děti, které už půjdou do školy a za všechny studenty
 • za diakonické školství, za všechny pedagogy a pracovníky
 • za děti, které v poslední době ztratily někoho blízkého
 • děkujme za lidi kolem nás, za jejich štědrost a otevřené srdce, za všechno, co jsme mohli od nich obdržet
 • děkujme jeden za druhého a společenství, které díky modlitebním večerům můžeme mít; za obrovský dar společenství napříč Slezskou diakonii, církvemi …
 • děkujme Bohu za změny a nové uspořádaní vedení Slezské diakonie, rovněž o moudrost pro nové vedení
 • za moudrost pro představitele kraje a pro politiky, aby moudře vedli naši zemi
 • za všechny naše služby, které musí řešit těžké záležitosti ve službách; o sílu, moudrost  a odvahu pro všechny pracovníky
 • děkujme za rozvolňováni a možnost poskytovat zavřené služby
 • Pane, dekuji za deti nasich sluzeb a pedagogy. Hledaji a nalezaji spolecne cesty. Prosim, at najdou obsah, smysl a neztrati dobre vztahy. Amen
 • za klienty našich pobytových služeb, aby měli odkud čerpat optimismus v době zákazu návštěv a za pracovníky, aby měli dostatek inspirace pro překlenutí tohoto období
 • za klienty služeb a jejich rodiny, které o ně pečují v době, kdy není možno některé služby poskytovat
 • děkujme Bohu, že je i v tomto období možné užívat různé evangelizační nástroje a přinášet lidem Krista a s ním spojený Boží pokoj
 • za nás, ať jsme dobrými nástroji v Boží ruce pro práci, službu i naše blízké
 • děkujme Pánu Bohu, že situace s koronavirem je stabilizovaná a život se může vracet do normálních kolejí
 • za vedení Moravskoslezského kraje – o jejich zdraví a ochranu před koronavirem, především náměstka Jiřího Navrátila, vedoucího sociálního odboru Dana Rychlika a jejich rodiny
 • za paní Sylvu z ARCHY Ostrava a její dobré výsledky testu
 • za moudrost pro vedení Slezské diakonie a Moravskoslezského kraje; aby měli moudrost v tom, jak vést a řešit věci v této těžké době
 • děkujme Bohu za všechny dnes testované, že výsledky byly v pořádku a prosme o všechny, kteří se ještě budou testovat                  
 • za všechny ty, u kterých se strach a nejistota proměňuje v podrážděnost a projevy hněvu
 • za testování všech pracovníků ve službách, aby všichni byli zdraví a v pořádku
 • za naše přátele v USA v City Mission a LCSV, konkrétně za našeho přítele Svena Schumachera a jeho rodinu, za služby v Indianopolis 
 • za pracovníky od Svena, kteří jsou v karanténě a kteří pracují a dělají dlouhé směny a přesčasy; za sílu a moudrost pro ně a za jejich ochranu a vedení
 • děkujme za velikou Boží rodinu a za naše bratry a sestry v Anglii
 • za ochranu našich přátel v Anglii a především o přátele v Birminghamu
 • za klienty a služby v Anglii, o jejich ochranu a moudrost pro všechny pracovníky, aby uměli moudře vést služby v této době
 • děkujme Pánu Bohu, že situace s koronavirem je stabilizovaná a život se může vracet do normálních kolejí
 • o moudrost při otevírání zavřených služeb
 • za klienty, kteří se budou vracet zpět do služeb
 • za naše děti, které jsou teď doma a za maturanty, kteří se připravují na maturity
 • za všechny naše spolupracovníky a jejích rodiny
 • za další testování pracovníků v průběhu příštích dnů 
 • za moudrost do nového týdne, do všech rozhodnutí a úkolů 
 • děkujme Pánu Bohu za ochranu našich středisek, pracovníků i klientů, že na žádném středisku nepropuklo onemocnění
 • o sílu pro sebe, abychom mohli nést a rozdávat kolem sebe lásku, pokoj, povzbuzení, pochopení a naději lidem kolem nás 
 • za lidi, které provází strach, obava, aby pocítili klid a pokoj v duši
 • děkujme Pánu Bohu za to, že máme dostatek všech ochranných pomůcek a všeho potřebného 
 • děkujme za naše přátele v USA ale i všude jinde po světě že na nás mysli a přimlouvají se za nás,
 • děkujme za zdraví nás i našich rodin 
 • za naše přátele z jiných zemí, kteří procházejí podobným těžkým obdobím jako my 
 • za pokoj a odvahu pro naše pracovníky, aby nepropadali úzkosti a stresu 
 • za rychlé uzdravení kolegyň, které užívají antibiotika
 •  za unavené a ubolené "švadlenky", které neúnavně šijí roušky
 • za klientku SD a jejího syna, která zápasí s onkologickým onemocněním
 • za nakažené a bojující s nemocí
 • za ekonomickou situaci v našem národě i ve světě a moudrost při rozvolňování opatření
 • děkujme za uzdravené a uzdravující se (také moje kamarádka Dita už je probuzená z umělého spánku)
 • děkujme za všechny obětavé lidi v našem národě a žehnejme jim
 • děkujme za vyslyšení modliteb za tatínka od naší pracovnice Silvie Kubikové, který je nemocen a jeho zdravotní stav se zlepšuje
 • děkujme za to, že ani zavřené dveře nejsou pro Pána překážkou
 • děkujme za zkušenost zavřených kostelů a za to, že Vzkříšený přichází také k nám 
 • děkujme za dar víry v moc Ježíšovy oběti na kříži
 • děkujme za naději, kterou se díky Golgatě můžeme povzbuzovat
 • za všechny, kteří ještě bloudí po cestách tohoto světa
 • za Kristovu mysl pro vědce a pracovníky v laboratořích
 • za vedení našeho kraje, a to hlavně za hejtmana Ivo Vondráka, za náměstky hejtmana Jiřího Navrátila a Lukáše Curyla, za vedoucího sociálního odboru kraje Dana Rychlika, aby jim Pán Bůh dal moudrost a sílu do všech rozhodnutí, které musí dělat; jsou neustále v práci i přes sváteční dny a řeší složité situace
 • dnes začalo testování pracovníků pobytových služeb a klientů, všechny testy byly v pořádku; modleme se ať je vše v pořádku i v dalších dnech
 • za terénní pracovníky sociálního bydlení, jejich rodiny a klienty, které navštěvujeme v jejich domácím prostředí
 • za evangelistu Dannyho Jonese a jeho rodinu, kteří jsou nakaženi Covid 19 (Jones je v kritickém stavu, manželka i tři dcery jsou také nakažené)
 • za naše přátele v USA v City Mission a LCSV, konkrétně za našeho přítele Svena Schumachera a jeho rodinu, modleme se za služby v Indianopolis 
 • děkujme za naše služby, spolupracovníky, kteří stojí ve službě druhým, za vedení, za klienty 
 • za pracovníky terénních služeb (např. osobní asistence, pečovatelské služby), kteří stále přicházejí do domácností lidí a rodin, pečují o ně a pomáhají jim také zvládnout tuto situaci
 • za pracovníky komunity Exit, kteří jsou teď ve službě a musí zvládat náročné momenty s mladými klienty  
 • děkujme za ochranu nás a našich služeb, máme mnoho důvodů za vděčnost Bohu
 • děkujme za čas Velikonoc a prosme o to, co můžeme přes ně odebírat
 • aby starosti a práce nám nezakryla Krista
 • za pokoj pro všechny, kteří denně stojí ve službě druhým (mnozí už jsou vyčerpaní, podráždění a přetížení), prosme o sílu pro ně
 • aby i v této těžké době jsme mohli být světlem a solí pro naše spolupracovníky a klienty
 • za naše přátele ze City Mission ve Španělsku (mnoho z nich jsou dobrovolníci), aby i v této náročné době zůstali ve službě potřebným, za jejich ochranu, sílu a Boží vedení
 • za naše přátele z Birminghamu ze City Mission, za jejich službu, ochranu a vedení v této těžké době
 • za vedení City Mission, především za Weslyho, jeho rodinu a spolupracovníky
 • chci vyjádřit vděčnost za náš tým střediska Siloe, 
 • za středisko Exit v Komorní Lhotce (komunita pro mladé závislé), za tým střediska, za mladé klienty v komunitě, za jejich nelehkou práci 
 • za všechny děti, kterým opravdový domov v mnoha ohledech chybí (v mnoha rodinách jsou hádky, alkohol, sprostá slova, odmítání a křivdy)
 • za naši linku pomoci „Světlo pro vás“ - ať přináší lidem pokoj, naději a informace, které potřebují; ať je místem, kde lidé najdou porozumění a budou moci sdílet své životy; aby Pán dával moudrost všem, kteří na této lince pracují 
 • za všechny lidi, lékaře a záchranáře v Itálii, Španělsku, USA a dalších zemích, kde koronavir silně řádí 
 • za paní Evu, která se stará o postiženou dceru, která si teď zlomila nohu, a za dobrovolníka, který by ji pomohl s dcerou 
 • za tatínka od naší pracovnice Silvie Kubikové, který je nemocen a jeho stav se zhoršuje
 • za všechny vedoucí (středisek, služeb, ředitelku, náměstky, vedení církve, měst, kraje, naší země)
 • za všechny, které ovládá strach, aby nalezli vnitřní pokoj
 • za naše rodiče, prarodiče, klienty v seniorském věku, aby nepropadli rezignaci, ale prožívali každý den v naději
 • za rozehřátí lidských srdcí, která ještě zůstávají chladná
 • za pastorační pracovníky, kteří navštěvují nemocné a osamocené
 • za všechny psychicky nemocné a labilní lidi (mezi nimi i za naše klienty), kteří tuto situaci budou čím déle tím hůř snášet
 • o moudrost pro vedoucí pobytových služeb, aby byli schopni nachystat krizové plány a služby pro případ krize
 • oslavujme Hospodina v modlitbě, buďme vděční a naplnění Jeho slovem na každý den
 • za uzdravení všech nemocných
 • za Boží ochranu na každý den a zastavení nákazy
 • za vládu, aby nezapomínala na práci (službu) zaměstnanců v sociálních službách
 • za lidi, které provází strach, obava, aby pocítili klid a pokoj v duši
 • za všechny zaměstnance SD, kteří musí chodit do práce, a kromě toho musí plnit mnoho dalších úkolů
 • aby nás Pán k sobě v této nelehké chvíli přitáhl co nejblíž, abychom byli schopni Jeho lásku a dobrotu předávat dále
 • o sílu pro sebe, abychom mohli nést a rozdávat kolem sebe lásku, pokoj, povzbuzení, pochopení a naději lidem kolem nás

 

Chci Vám popřát večer naplněný Boží pokojem. Těším se na náš společný čas na modlitbě.

 

S láskou Vás zdraví

Petr Wiselka

 

„Modlitby jsou úžasným pojítkem ve všech rovinách: horizontálně i vertikálně. Podělím se s tebou o takovou moji radost. 

Rozhodla jsem se šít roušky pro potřebné. Chtěla jsem je nabídnout všem lidem, i těm, kteří nepatří do žádné organizace ....Takže jsme dali na naši venkovní nástěnku oznámení, že si tady lidé mohou vyzvednout roušku. Včera jsem vydala 14 roušek, ale hlavně prožila s mnohými z těch, kdo si přišli pro roušku, krásné rozhovory o víře a životu s Bohem. Někdo si odnášel i něco k přečtení. Prostě nešlo jinak, než ty lidi pak v mysli vyprovázet s modlitbou. Dnes pokračování. Jak v šití, tak v rozdávání. 

Jsem ujišťována každý den o tom, že každou situaci dokáže Pán využít k povzbuzení člověka k tomu nejdůležitějšímu vztahu, který můžeme prožívat. Modlím se za to, abychom se Jemu dali k dispozici, On už nám místo, kde můžeme být požehnáním, najde.“ (naše spolusestra)