Zvedací a asistenční systém do našich služeb

Délka čtení: 49 sec.
závěsný systém

V rámci projektu Zvedací a asistenční systémy pro služby Slezské diakonie financované ze 14. výzvy IROP - Sociální služby - SC 4,2 (MMR) byl pořízen a instalován zvedací a asistenční systém v hodnotě 1,5 mil. Kč do tří sociálních služeb Slezské diakonie.


Jednou ze služeb byl denní stacionář EUNIKA v Karviné.

Zvedací a asistenční systém se během okamžiku stal nedílnou součástí denního stacionáře, 💙uživatelé si chválí rychlost při přesunech mezi místnostmi a pohodlí nových vaků, které lze vyměnit a tím uzpůsobit potřeby daného uživatele. 
Doposud jsme využívali mobilní zvedák, s tím však bylo náročnější umožnit komfort při přesunech na toaletu, nyní si uživatelé cení ovladače, který mohou ovládat jak pracovníci, tak samotní uživatelé.

Pro rodiče a opatrovníky uživatelů je tato novinka vítanou inovací, díky které si mohou být jisti, že uživatelům je poskytnuta nejen láskyplná péče ale také maximální komfort.
Karolína Bobek Paździorová
vedoucí střediska Slezská diakonie Eunika Karviná

#slezskadiakonie #eunikakarvina #karvina #zvedacisystem #asistencnisystem #socialnisluzby

Fotogalerie