Společně měníme svět k lepšímu

Délka čtení: 1 min., 1 sec.
Koncert Generace generacím

Benefiční koncert GENERACE GENERACÍM nesl poslání, které je v jeho názvu: respekt, úcta, vzájemná lidská a mezigenerační soudržnost.

V pátek 6.10.2023 jsme se sešli v hojném počtu v Evangelickém kostele apoštolů Petra a Pavla Na Nivách v Českém Těšíně, abychom společně sdíleli myšlenku podpory domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka a podíleli se na projektu, který má vytvořit seniorům moderní, komfortní zázemí kvalitní sociální služby a především útulný domov.

Srdečně děkujeme vám všem, kdo jste na koncert přišli, vážíme si toho. 

Děkujeme vystupujícím za zájem o dění v naší společnosti, za úsilí, které do této benefice vložili, děkujeme slečně Klárce Sikorové a Vojtovi Špillerovi, skupině Adam Bubik band. 

Další informace k projektu SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory na webových stránkách: https://www.slezskadiakonie.cz/chci.../sbirka-pro-sareptu/

Odměnou za snahu všech jsou nejen finance získané pro domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka, ale také krásné ohlasy a ocenění z řad hostů.

Děkujeme, že jste byli s námi, benefiční koncert jsme připravovali srdcem. Věříme, že benefice přinese požehnání.