Slezská diakonie navštívila organizaci Naemi-Wilke-Stift

Délka čtení: 36 sec.
Slezská diakonie navštívila organizaci Naemi-Wilke-Stift

Měsíc září je ve Slezské diakonii ve znamení zahraničních studijních cest. Pětice našich kolegyň navštívila partnerskou organizaci Naemi-Wilke-Stift v Guben

Seznámily jsme se s historií zdejší diakonické práce a fungováním nemocnice NWS.

  • Navštívily jsme několik pobytových i ambulantních služeb pro seniory a viděly výstavbu komunitního bydlení a seniorských služeb.  
  • Velkou inspiraci jsme získaly v oblasti dobrovolnictví a paliativní péče, kdy se nám věnovala jedna ze zakladatelek německé paliativní péče.
  • Poslední den nás čeká návštěva školy pro studenty s postižením a chráněných dílen.

Jsme velmi vděčné NWS a zejména jejímu řediteli pastoru Marcusu Müllerovi za milé přijetí a čas, který nám ochotně věnoval.

Fotogalerie